Jūs atrodaties šeit

Trauksmes celšana

2022. gada 4. februārī stājas spēkā Trauksmes celšanas likums. Tas nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana ir iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Lai iesniegtu trauksmes ziņojumu, LLKC aicina izmantot Valsts kancelejas izstrādāto veidlapu.

  1. Informāciju var nosūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz e-pasta adresi: trauksme@llkc.lv;
  2. Veidlapu var iesniegt dokumenta formā (ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes cēlēja ziņojums”) sūtot pa pastu uz adresi: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018;
  3. Klātienē pie LLKC kontaktpersonas – Lilija Belousa, vecākā finanšu speciāliste, tālr. 29708883, e-pasts: lilija.belousa@llkc.lv.

Informējam, ka papildus informāciju par trauksmes celšanas jautājumiem var noskaidrot Valsts kancelejas izveidotajā mājaslapā www.trauksmescelejs.lv.