Jūs atrodaties šeit

Lauku attīstība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Iespēja pieteikties grantam piesārņojuma ietekmes samazināšanai uz apdraudētajiem ūdensobjektiem

Viens no veiksmīgas ūdensobjektu tīrības nodrošināšanas priekšnoteikumiem ir cieša sadarbība starp ūdens sateces baseina vietējiem iedzīvotājiem. Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem 30. aprīlī izsludina konkursa pirmo kārtu ideju atlasei LIFE GOODWATER IP projektā un aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas pieteikties mazo grantu programmai.

Sējējs 2016

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2016”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Konsultanti apgūst pieredzi pie Somijas lopkopjiem

Šajā pavasarī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultanti piedalījās mācībās Somijā par tēmu “Digitālo tehnoloģiju izmantošana ganāmpulka monitoringā”, lai Latvijā integrētu lauku saimniecību pārvaldības sistēmā “Mans lauks” lopkopības modeli.

Mācību ietvaros dalībnieki guva teorētiskās zināšanas, kā arī tika apmeklētas piena lopkopības saimniecības, kur zemnieki dalījās pieredzē par digitālas sistēmas My Farm (Mana saimniecība) lietošanu ikdienā.

LAD – maksājumu reformai gatavs

No 27. aprīļa lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, aizpildot Ģeotelpisko iesniegumu. Pēdējais datums, kad varēs pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta apjoma samazinājuma, ir 15. jūnijs, bet ar atbalsta apjoma samazinājumu termiņš ir 26. jūnijs. Par izmaiņām un LAD darbu, īstenojot kardināli jaunu pieeju ES atbalsta maksājumiem, saruna ar ģenerāldirektoru ĢIRTU KRŪMIŅU.

Iznācis “Lauku Lapas” maija numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” maija numurā rubrikā “ES atbalsts 2023” turpinām skaidrot jaunos nosacījumus – šoreiz precizēta informācija ar buferjoslu un laukmaļu apsaimniekošanu, kā arī Zemkopības ministrijas skaidrojumi par situāciju kopumā.

Ziņa arī par to, kā šogad plānoti lielākie “Novada Garšas” pasākumi Latvijā, sākot ar 20. maiju Bērzciema senajā Tarotavā. Kā arī informācija mazajām lauku saimniecībām, kā pieteikties uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Kā robotika maina lauksaimniecību

Mūsdienu lauksaimniecībā notiek tehnoloģiska revolūcija. To ietekmē pieaugošais globālais pieprasījums pēc ilgtspējīgi ražotas pārtikas, kam seko pieaugošās izmaksas un darbaspēka trūkums, kā arī regulārais spiediens samazināt agroķimikāliju izmantošanu. Turpinām mūsu publikāciju sēriju par robotiku.

Precizēti nosacījumi buferjoslu un laukmaļu apsaimniekošanā

“Lauku Lapas” 2023. gada februāra numurā (Nr. 215) rubrikā “ES atbalsts 2023” informējām par aizsargjoslu, buferjoslu, laukmaļu un “zaļo joslu” apsaimniekošanas prasībām, lai izpildītu valstī noteiktās prasības atbalsta maksājumu saņemšanai, pamatojoties uz tā brīža normatīvo aktu projektiem. Patlaban ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka atbalsta maksājumu par platībām saņemšanas kārtību, un tajos ir veiktas izmaiņas saistībā ar buferjoslu un laukmaļu apsaimniekošanu.

Lapas