Jūs atrodaties šeit

Rekvizīti

Mūsu adrese:
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, Latvija
Tālr.: +371 63050220
E-pasts: llkc@llkc.lv
Mājas lapa internetā: http://www.llkc.lv

Rekvizīti:
Reģ. Nr.: 40003347699
Reģ. datums: 2004.11.09
PVN reģ. Nr.: LV 40003347699
Banka: A/S SEB banka
Konts: LV50UNLA 0008 0004 6901 6


E-adrese būs Jūsu digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv (sadaļā "Mana darba vieta")
un nodrošinās iespēju oficiāli sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm. E-adrese izmantojama gadījumos, kad nododami personu dati, komercinformācija vai cita aizsargājama informācija.