Jūs atrodaties šeit

Augkopības saimniecības aicina pieteikties dalībai interešu grupās

Augkopība

Interešu grupas organizē ar mērķi augkopības saimniecībās, pielietojot integrētās un bioloģiskās augu audzēšanas pamatprincipus, veicināt sabalansēti izmantot visus saimniecībā esošos resursus. Tādējādi iespējams nodrošināt ekonomiski pamatotu saimniekošanu, vides aizsardzību un resursu taupīšanu; izstrādāt racionālus ieteikumus integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā ražojošajiem lauksaimniekiem augu audzēšanas pamatelementu ieviešanai saimniecībās laukkopībā un dārzkopībā; izmantojot citam cita pieredzi, nodrošināt labās prakses apmaiņu, ar konsultanta palīdzību mācoties citam no cita.

Lauksaimnieki aicināti pieteikties dalībai augkopības interešu grupās sekojošās tēmās:

 1. graudaugu un rapša audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana integrētā saimniekošanas sistēmā (Krāslavas, Rēzeknes, Madonas reģionālajās nodaļās);
 2. laukaugu audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā (Preiļu reģionālā nodaļā).

Nosacījumi dalībai interešu grupā:

 • jābūt vienotai interesei par interešu grupas programmas realizāciju katras grupas visu piecu saimniecību īpašniekiem;
 • saimniecības specializācija ir graudaugu un rapša audzēšana integrētā saimniecībā; laukaugu sējplatība ir 20 līdz 300 ha;
 • saimniecībai bioloģiskā lauksaimniecībā jābūt bioloģiskās lauksaimniecības vai pārejas perioda sertifikātam;
 • saimniecības īpašnieks piekrīt:
  • slēgt sadarbības līgumu par piedalīšanos interešu grupā;
  • sadarboties ar citiem interešu grupas dalībniekiem;
  • piedalīties konsultantu rīkotajās apmācībās;
  • reģistrēt saimniecību Valsts Lauku tīkla datu bāzē;
  • ka konsultants darbam interešu grupā izmanto saimniecības grāmatvedības datus produkcijas pašizmaksas aprēķinam.

Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 30. marts.

Pieteikuma anketas nosūtīt pa e-pastu: andris.skudra@llkc.lv vai pa pastu: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV-3018.

Aktivitāte tiek īstenota Valsts Lauku tīkla pasākuma „Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros.

Papildu informācija: Andris Skudra, e-pasts: andris.skudra@llkc.lv,  tālr. 63050577.

PielikumsIzmērs
ig_pieteik_anketa2.doc206 KB