Jūs atrodaties šeit

Augu barības vielu izmantošanas efektivitātes palielināšana kviešos

Augkopība

LLKC 2022. gada rudenī uzsāka demonstrējumu “Augu barības vielu izmantošanas efektivitātes palielināšana ziemājos” divos dažādos Latvijas reģionos: Jelgavas novada Platones pagasta M. Katamadzes saimniecībā un Alūksnes novada Mālupes pagasta z/s “Kadiķi M. A.”

Demonstrējums ierīkots sadarbībā ar Latvijas Zemnieku federāciju un AREI. Mērķis: praktiski nodemonstrēt kompleksu mēslošanas līdzekļu lietošanas efektivitāti rudenī un pavasarī ziemāju sējumā, veicinot efektīvu augu barības vielu izmantošanos, tā samazinot līdzekļu lietošanu.

Katrā saimniecībā graudaugos lietoti mēslošanas līdzekļi trijos variantos. Demonstrējuma varianti izvēlēti, lai novērtētu pamatmēslojuma  atšķirīga lietošanas laika un devas efektivitāti, tā ietekmi uz augu pārziemošanu, graudu ražu un kvalitāti.

Demonstrējumā izvēlēti varianti:

1) līdzšinējais standarta paņēmiens – balstoties uz saimnieka līdzšinējo pieredzi – kompleksa mēslošanas līdzekļa lietošana rudenī, kontroles variants;

2) kompleksa mēslošanas līdzekļa lietošana pavasarī pēc mēslošanas plāna, kas sastādīts, pamatojoties uz augšņu agroķīmisko izpēti;

3) kompleksa mēslošanas līdzekļa lietošana rudenī un pavasarī pēc mēslošanas plāna, kas sastādīts, pamatojoties uz augšņu agroķīmisko izpēti.

Jelgavas novada Platones pagasta M. Katamadzes saimniecībā ziemas kvieši ‘Skagen’ iesēti 25.09.2023. Pirms sējas veikta augsnes aršana, lauks nošļūkts un kompaktēts. Augsnes raksturojums: smags smilšmāls, pH 6,5, organiskās vielas saturs – 3,6%, P2O5 – 131 mg/kg, K2O  – 339 mg/kg. Demonstrējumā izmantotie mēslošanas līdzekļi, lietošanas laiks, deva un augu barības elementu kopējā norma atspoguļota tabulā.

Mēslošanas līdzekļu salīdzinājuma varianti M. Katamadzes saimniecībā, 2023. g.

Variants

Mēslošanas līdzeklis, lietošanas laiks, deva un norma, kg/ha

 

NPK

10:26:26 :S2 (rudenī)

NPK 15:15:15:S11 (pavasarī)

N27:S4

(pavasarī)

N34,4

(pavasarī)

N:P:K:S

1.

200

-

330 AS 25)

200  (AS 30)

-

163:52:52:25

2.

-

300 (AS 25)

-

200 (AS 25)

150 (AS 30)

165:45:45:33

3.

150

150 (AS 25)

200 (AS 30)

200 (AS 25)

160:61:61:27

Augi pārziemoja labi (9 balles visos variantos), tomēr pavasaris bija vēls, aprīlī un maijā bija izteikts nokrišņu deficīts, kad maijā bija tikai 8 mm nokrišņu. Augu attīstību un barības vielu uzņemšanu būtiski ietekmēja aukstums, salnas un sausums. Nezāļu – sārtā panātre, maura sūrene, tīruma kumelīte, ķeraiņu madara – ierobežošanai lietoti herbicīdi. Sējumā divas reizes lietots augu augšanas regulators.

Lai novērtētu mēslošanas līdzekļu ietekmi uz augu attīstību, tika veikta produktīvo stiebru uzskaite 1 m2. Kviešu stiebrošanas sākumā AS 32 (16.05.23.) iegūti: 1. variantā – 328, 2. variantā – 356, 3. variantā – 344 stiebri uz 1 m2, bet AS 45 attiecīgi pa variantiem – 456, 588 un 544 stiebri uz 1 kvadrātmetru. Visvairāk produktīvo stiebru tika uzskaitīti 2. variantā.

Raža tika nokulta 13.08.2023. Augstāko ražu uzrādīja 1. variants (7,28 t/ha), kur pamatmēslojums tika dots rudenī, bet pavasarī  –  papildmēslojums, attiecīgi 2. variantā – 6,74 t/ha, bet 3. variantā – 6,26 t/ha. Mēslojums šī gada sausajos apstākļos nodrošināja augstu ražu, bet nenodrošināja pārtikas kvalitātes graudus (proteīna saturs 10,6–11,9%).

Lai novērtētu katra varianta ekonomisko efektivitāti, tika aprēķināts bruto segums 2 (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas). Augstāko bruto segumu uzrādīja 1. variants (777 eiro/ha), kur tika iegūta augstākā raža.

Ziemas kviešu bruto segums 2 dažādiem mēslojumiem, M. Katamadzes saimniecībā, 2023. gads

Atziņas: Augu attīstību būtiski ietekmēja aukstums, salnas un sausums 2023. gada veģetācijas sezonā. Variantā, kur bija augstāks N mēslojums pavasarī, tas veicināja augu cerošanu un produktīvo stiebru skaita pieaugumu. Augstāko ražu un ekonomisko efektivitāti šī gada apstākļos nodrošināja pamatmēslojuma lietošana rudenī.

Alūksnes novada Mālupes pagasta z/s “Kadiķi M. A.” demonstrējumā ziemas kvieši ‘Achim’ iesēti 10.09.2022. ar sējmašīnu Vaderstadt Spirit 600 S, izsējas norma 240 kg/ha. Augsne smilšmāla ar vidēju fosfora un kālija saturu, pH 5,2, organiskā viela 3,0%. Priekšaugs –  iemas rapsis, pielietota bezaršanas augsnes apstrāde, lauks pirms sējas kaļķots ar Nordkalk 200 kg/ha un sadiskots.

Mēslošanas līdzekļu salīdzinājuma varianti z/s “Kadiķi M. A.”, 2023. gadā

 

Pamatmēslojums, kg/ha

Papildmēslojums, kg/ha

 

NPK 7:20:30+2S

NPK 15:15:15:S11

N:S 30:7

AN 33.5

Variants

rudenī 10.09.2022.

pavasarī 17.04.2023.

veģ. atjaun, 20.04.

AS 13 16.05.

veģ. atjaun. 20.04.

AS 13 16.05.

1

200

 -

300

200

 -

2

300

 -

 -

200

150

3

150

150

 -

200

200

 -

Rudens bija silts, augi labi saceroja un attīstījās, bet ziemā biezais  līdz 40 cm sniega slānis neļāva augsnei sasalt, kas negatīvi ietekmēja ziemas kviešu pārziemošanu. Aprīļa vidū ziemas kviešiem atjaunojas veģetācija, pēc N papildmēslojuma konstatēts, ka pārziemojošo augu skaits uz m2 tomēr ir zem kritiska sliekšņa, tāpēc  23.04.2023. lauks pārsēts tiešā sējā ar sējmašīnu Vaderstadt Spirit 600 S ar vasaras kviešiem KWS Akvilon 240 kg/ha (410 augi m2 ).

16.05.2023. vasaras kvieši (AS 13) mēsloti  otro reizi ar N papildmēslojumu pēc shēmas.

Augu aizsardzības līdzekļi izmantoti atbilstoši nepieciešamībai.

Vasaras kvieši nogatavojas augusta vidū, bet lietainu laikapstākļu dēļ raža novākta tikai septembra sākumā. Vislielākā raža (5,24 t/ha) iegūta variantā ar dalīto pamatmēslojuma devu, zemākā raža (4,49 t/ha) – variantā ar pamatmēslojumu tikai pavasarī. Šī gada apstākļos rudens pamatmēslojums daļēji izskalojās, bet pavasarī dotais mitruma trūkuma dēļ netika pilnība izmantots. Iegūtā graudu raža atbilda pārtikas kvalitātes augstākai grupai ar proteīna saturu 16,8–17,4%.

Aprēķināta ekonomiskā efektivitāte katram variantam, noteikts bruto segums 2. Augstākā ekonomiskā efektivitāte vasaras kviešiem iegūta trešajā variantā, kur lietots dalīts pamatmēslojums, otrajā vietā – variants ar pamatmēslojumu, kas  dots tikai pavasarī. Izmaiņas ietekmēja cenu atšķirības rudenī vai pavasarī iegādātiem minerālmēsliem.

Vasaras kviešu bruto segums 2 dažādiem mēslojumiem, z/s “Kadiķi M. A.”, 2023. gads

Atziņas: Demonstrējums jāturpina, lai noteiktu ziemas kviešu dalītu mēslojuma lietošanas efektivitāti, Vidzemes reģionā izvēloties ziemotspējīgāku šķirni.

Katra reģiona klimatiskie, augsnes un ierīkošanas vietas apstākļi ietekmējuši demonstrējumā iegūtos rezultātus.

Demonstrējums “Augu barības vielu izmantošanas efektivitātes palielināšana ziemājos” ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD līguma Nr. 10.2.1.-20/22/P7 (14. lote). Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Ilze Skudra,
LLKC konsultante augkopībā

Nikolajs Irtiševs,
LLKC Alūksnes biroja konsultants augkopībā

Foto: Ilze Skudra