Jūs atrodaties šeit

Viens no neveiksmīgākajiem gadiem ziemas rapšu sējai

Augkopība

Ziemas rapšu sēja šogad bija vēla, vai arī daļa lauku pat netika apsēti. Tomēr, lai laikus sētie ziemas rapši veiksmīgi pārziemotu, ir jāseko līdz to attīstībai un, ja nepieciešams, jāplāno arī augu augšanas regulēšana. Par augu augšanas regulatoru lietošanu arī aprakstīts turpinājumā.

Slimību ierobežošana un augu auguma regulēšana ir aktuāla jau rudenī. Ar fungicīdiem rudens periodā rapša sējumus apstrādā, lai regulētu augu augšanu, lai sējumus pasargātu no fomozes (Leptosphaeria spp.) izplatības. Fungicīdu, kā arī augu augšanas regulatoru lietošana rudenī ietekmē rapša augšanu. Latvijā rapsim ir reģistrēti vairāki augu augšanas regulatori, kas iekļauti Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu reģistrā. Latvijā pirmajos pētījumos par augu augšanas regulatoru ietekmi uz rapša augšanu un attīstību novērota fungicīdu – augu augšanas regulatoru (Juventus 90 un Folikūrs) lietošanas pozitīvā ietekme uz rapša rudens augšanas rādītājiem, līdz ar to uzlabojot ziemcietību un palielinot sēklu ražu, salīdzinot ar kontroles variantu bez apstrādes. Arī citos pētījumos un praksē novērojams, ka fungicīda kā augu augšanas regulatora lietošana palielina sēklu ražu.

Padziļināti pētījumi par augu augšanas regulatora ietekmi uz auga augšanu rudens periodā veikti MPS „Vecauce” no 2007. līdz 2010. gadam. Izmēģinājumos, pētot ziemas rapša sējas termiņus tikai rapsim, kas sēts līdz augusta trešajai dekādei, lietoja fungicīdu Juventus 90 (metkonazols, 90 g l-1) 0,5 l ha-1 kā augu augšanas regulatoru 4–6 lapu stadijā. Sējas termiņiem, sākot ar septembra pirmo dekādi, fungicīdu lietot nav saprātīgi, jo rapsis nesasniedz atbilstošo attīstības stadiju. Kopumā šie izmēģinājuma rezultāti rāda, ka augu augšanas regulatora lietošana ietekmēja auga augšanas rādītājus rudens periodā, tomēr ietekme būtu vērtējama ar zināmu piesardzību. Regulatora lietošanas efekts labāk redzams, ja analizē tā lietošanu atkarībā no sējas laika. Tā kā augusta pirmā dekāde Latvijas apstākļos ir agrs termiņš rapša sējai un riskantāks labai rapša pārziemošanai, tad augšanas regulatora lietošanas nozīme pieaug, lai gan auga augšanas rādītājus ietekmē gan sējas laiks, gan šķirne, gan arī rudens meteoroloģiskie apstākļi.  

Regulatora lietošana samazināja augšanas punkta augstumu 18 gadījumos no 24 minētajā izmēģinājumā. Kopumā Vecaucē veiktie izmēģinājuma rezultāti sakrīt ar Lietuvā iegūtajiem rezultātiem, kur regulatora lietošana samazināja augšanas punkta augstumu. Pētījumos Vācijā augu augšanas regulatoru lietošana galvenokārt samazinājusi augšanas punkta augstumu (kontrolē ­– 30 mm, lietojot Juventus 90 vai Folikūrs – zem 10 mm).

Tādu rādītāju kā saknes kakla diametrs, kas norāda uz barības vielu rezervju daudzumu saknē, regulatora lietošana vairākos gadījumos palielināja, taču rezultāti bija atšķirīgi atkarībā no sējas laika, šķirnes un rudens meteoroloģiskajiem apstākļiem. Lapu skaits regulatora lietošanas ietekmē pieauga visos gadījumos gan līnijšķirnei, gan hibrīdšķirnei. Auga augšanas rādītāju ietekmēšana rudens periodā ietekmēja arī sēklu ražu – fungicīda lietošana (sējumos ne vēlāk par 20. augustu) devusi sēklu ražas pieaugumu gan līnijšķirnei, gan arī hibrīdšķirnei. Agri sētam rapsim fungicīda lietošana devusi lielāko ražas pieaugumu, kad rapsim augšanas regulēšana bijusi visbūtiskākā.

Izmantota informācija no izdevuma: O. Balodis, B. Bankina, Z. Gaile, I. Grantiņa (2012). Ziemas rapsis. Jelgava, LLU, 68 lpp.

Oskars Balodis,

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms konsultants 

Foto: Ilze Skudra

Foto Galerija: 

Pievienot komentāru