Jūs atrodaties šeit

Ziemas kviešu šķirņu maisījumu ekoloģiskais un ekonomiskais izvērtējums

Augkopība

LLKC divos dažādos Latvijas novados 2022. gada septembrī ierīkoja demonstrējumu  “Ziemas kviešu šķirņu maisījumu ekoloģiskais un ekonomiskais novērtējums”. Demonstrējums tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu, bet zinātniskais vadītājs ir lauksaimniecības zinātņu doktors Jānis Vigovskis.

Demonstrējums ierīkots divos reģionos: Latgalē – z/s “Korsikova” Preiļu novada Preiļu pagastā un Zemgalē – SIA “Jaunkrasti SP” Jēkabpils novada Atašienes pagastā. Mērķis: nodemonstrēt un izvērtēt ziemas kviešu šķirņu maisījumu produktivitāti un kvalitāti salīdzinājumā ar atsevišķām šķirnēm. Demonstrēt šķirņu maisījumus kā vienkāršu paņēmienu, lai palielinātu ģenētisko daudzveidību un ražu salīdzinājumā ar atsevišķām šķirnēm. Demonstrējums ilgs trīs gadus.

Izvēloties kviešu šķirnes, mēs aplūkojam vairākus galvenos rādītājus – ražu, izturību pret slimībām, graudu kvalitāti, ziemcietību, veldres noturību, nogatavošanās laiku. Tipisks kviešu lauks ir viena šķirne, monokultūra. Šķirņu maisījumi ir potenciāls veids, kā palielināt ražu salīdzinājumā ar tīrajām šķirnēm.  Kultūraugu šķirņu maisījumiem var būt dažādas īpašības. Viena šķirne var būt ražīgāka, cita izturīgāka pret kaitēkļiem, cita – pret noteiktām slimībām, arī kvalitātē ir atšķirības. Lauks ir ģenētiski daudzveidīgāks un spēj labāk veidot ražību un kvalitāti. Pārskatot pētījumus citās valstīs, redzam, ka, veidojot šķirņu maisījumus, to būtiska priekšrocība ir palielināta ražas stabilitāte.

Zemnieku saimniecībā  “Korsikova” (īpašnieks Kristaps Mūrnieks), lai pārliecinātos par šķirņu maisījumu īpašībām, ierīkots demonstrējums minimālajā augsnes apstrādē 4 variantos. Priekšaugs ziemas kvieši. Ziemas kviešu sēja veikta 13.09.2022. velēnu vāji podzolēta augsnē, smilšmāla, pH 6,3; K2O – 107 mg/kg; P2O5  – 48 mg/kg.

Varianti:

1) šķirne ‘Skagen’ 100%,

2) sēklu maisījums 50% ‘Informer’ + 50% ‘Skagen’,

3) sēklu maisījums 60% ‘Informer’ + 40% ‘Skagen’,

4) ‘Informer ‘ – 100%.

Ziemas kviešu šķirne ‘Skagen’ – vidēji vēlīna, intensīva tipa šķirne. Vidēji gara, ar vidēji labu veldres noturību. Piemērota optimālai līdz nedaudz novēlotai sējai, ļoti laba ziemcietība, E klases graudu kvalitāte, stabilas ražas arī sarežģītākos augšanas apstākļos.

Šķirne ‘Informer’ – vidēji vēlīna, intensīva tipa šķirne. Veido vidēji garus līdz garus augus ar spēcīgu stiebru un labu veldres noturību. Ļoti laba ziemcietība, B klases graudu kvalitāte, laba izturība pret dzelteno rūsu, miltrasu un lapu septoriozi.

2023. gadā veģetācija atjaunojās aprīļa 2. dekādē. Sējumā vietām novērojām sārtā un pelēkā sniega pelējuma infekcijas pazīmes. Laukā vietām bija redzami iznīkuši vai novājināti augi. Pārziemošana laba (apmēram 8–9 balles). Sliktāk pārziemojis 4. variants, kur ‘Informer’ 100% (7 balles).

Audzēšanas tehnoloģijas visos variantos ir vienādas. Iknedēļas monitoringā ziemāju laukā noteiktas ziemas kviešu attīstības stadijas, slimības, kukaiņu izplatība, nezāļainība. Pēc novērojumiem tiek lietoti augu aizsardzības līdzekļi. Vienu reizi tiek smidzināts herbicīdu maisījums ar regulatoru, divas reizes lietots fungicīds –  stiebrošanā un vārpošanā. Pamatmēslojumā NPK (12:24:12) – 400 kg/ha. Slāpekļa mēslojums (N-158 kg/ha) tiek dots sezonā 3 reizes. Visi varianti tiek nodrošināti arī ar mikroelementu mēslojumu.  

Visaugstākā ziemas kviešu raža šajā demonstrējumā ir šķirņu maisījuma 2. variantam 50% ‘Informer’ + 50% ‘Skagen’ – 8,90 t/ha, viszemākā šķirnei ‘Informer’ 100% – 7,46 t/ha, kurai arī augu skaits uz m² bija vismazākais.

Ziemas kviešu šķirņu un maisījumu graudu raža un kvalitāte z/s “Korsikova” 2023. gadā

Rādītājs

Varianti

1. ‘Skagen’ 100%

2. ‘Skagen’ 50% + ‘Informer’ 50%

3. ‘Skagen’ 40% + ‘Informer’ 60%

4.  ‘Informer’ 100%

Raža, t/ha

8,35

8,90

7,81

7,46

Proteīns, %

11,70

10,80

10,20

12,90

Lipeklis, %

24,80

22,00

20,30

27,40

Ciete, %

69,40

70,40

70,80

66,80

Zeleny indekss

36,08

27,41

24,94

38,69

Tilpummasa, g/Hl

80,36

81,82

77,46

79,68

1000 graudu masa, g

48,10

49,57

50,38

51,20

Šī gada sausais un vēsais pavasaris un vasaras sākums ir ietekmējis arī ziemas kviešu graudu kvalitātes rādītājus. Proteīna saturs visaugstākais ir šķirnei ‘Informer’ 12,9%, zemākais 3. variantam 60% ‘Informer’ + 40% ‘Skagen’10,2%. Zems graudu proteīna saturs kviešu šķirnēm norāda uz nepietiekamu slāpekļa mēslojumu izmantošanos.  Šķirņu maisījumu proteīna saturs, lipekļa % ir zemāki kā atsevišķām šķirnēm. Maisījumu variantos cietes saturs  (attiecīgi ciete 70,4 un 70,8%) ir augtāks kā ‘Skagen’ 100% (ciete 69,4%) un ‘Informer’ 100% (ciete 66,8%). Proteīns un cietes saturs ir divi savstarpēji rādītāji ar pretējām vērtībām, jo no proteīniem veidojas ciete. Variantos, kur ir augsts proteīna saturs, cietes saturs ir zemāks. Tilpummasa g/Hl visiem variantiem  ir atbilstoša pārtikas kvalitātei.

Visrupjākie graudi – 1000 graudu masa šķirnei ‘Informer’ (51,2 g). Graudi ar lielāku tilpummasu liecina par graudu labāku nogatavošanos un bagātāku barības rezerves vielu krājumu.

Ziemas kviešu šķirņu maisījumu (2. un 3. varianti) produkcijai 2023. gadā ir lopbarības kvalitāte. Atsevišķās šķirnes nodrošināja pārtikas kvalitātes graudus.A graph with numbers and a red line</p>
<p>Description automatically generated

Ziemas kviešu šķirņu un maisījumu bruto segums 1 z/s “Korsikova”, 2023. g.

 

Augstākais bruto segums 1 ir šķirnei ‘Skagen’ 100%  (673,94 eiro/ha ) un zemākais –  maisījuma 3. variantam 60% ‘Informer’ + 40% ‘Skagen’ (444,54 eiro/ha). Augstā šķirņu maisījuma 2. varianta 50% ‘Informer’ + 50% ‘Skagen’ raža nodrošina arī labu (652,04 eiro/ha) bruto segumu 1 pie lopbarības kvalitātes pārdošanas cenas.

Katra sezona atšķiras ar laika apstākļiem, arī ar augsni laukos, tāpēc demonstrējums vēl turpināsies divus gadus. Mēs varēsim salīdzināt rezultātus pa gadiem un vērtēsim šķirņu maisījumu efektivitāti.

SIA “Jaunkrasti SP” demonstrējums tika ierīkots 2022. gada septembrī. Saimniecības īpašnieks Sandris Podnieks ar graudkopību nodarbojas kopš 2016. gada. Te tiek audzētas arī pupas, rapsis, auzas, kopā sējumu platība 80 ha. Ziemas kviešu šķirņu izvēlē saimniecībā tiek ņemts vērā to agrīnums, ziemcietība, izturība pret slimībām, graudu kvalitātes rādītāji. Audzētās šķirnes dažādos gados sevi pierādījušas atšķirīgi, atšķirīgi ir bijuši arī kvalitātes rādītāji. Arī 2023. gads ir bijis specifisks gan ar vēsu pavasari, pēc tam sausumu, tāpēc svarīgi, kā šķirnes ietekmē šie nelabvēlīgie apstākļi.

Saimniecībā tiek audzētas divas ziemas kviešu šķirnes: ‘Skagen’ un ‘Zeppelin’. Šķirne ’Skagen’ – vidēji vēlīna, intensīva tipa, ziemcietīga, graudiem augsts proteīna saturs un augsts, noturīgs krišanas skaitlis. Šī šķirne ir ar vidēji labu veldres noturību, bet izturīga pret lapu un vārpu slimībām. ’Zeppelin’ – vidēji agrīna, ar labu ziemcietību un sausumizturību, augstu ražas potenciālu, stabilu un noturīgu krišanas skaitli, atbilst A klases kviešu kvalitātes grupai (Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas dati). Kad radās iespēja iesaistīties demonstrējumā, Sandris Podnieks savā laukā 2022. gada 22. septembrī atbilstoši demonstrējuma metodikai ierīkoja ziemas kviešu sējumus četros variantos:

1) standarta paņēmiens – ziemas kviešu šķirne ’Skagen’ 100%;

2) ziemas kviešu šķirņu ’Skagen’ un ’Zeppelin’ sēklu maisījums 50% + 50%;

3) standarta paņēmiens – ziemas kviešu šķirne ’Zeppelin’ 100%;

4) ziemas kviešu šķirņu ’Skagen’ un ’Zeppelin’ sēklu maisījums 60% + 40%.

Lauka raksturojums: augsne pH 6,5, smilšmāls, organiskā viela 5,9%, P2O5 – 46 mg/kg, K2O – 72 mg/kg. Priekšaugs – ilggadīgie zālāji. Izsējas norma 220 kg/ha (450 sēklas/m2). Pamatmēslojumā iestrādāts NP (10:46) 120 kg/ha.

2022. gada rudenī un 2023. gadā periodā no veģetācijas atsākšanās līdz ražas novākšanai veikti fenoloģiskie novērojumi un sējumu fitosanitārā stāvokļa novērtēšana 1 reizi nedēļā. Abas šķirnes sadīga 14.10.2022. – AS 11, 20.10.2022. –AS 12. Slimības, kaitēkļi netika novēroti. Zemās gaisa un augsnes temperatūras pavasarī ietekmēja augu attīstību, tā notika lēni. Rudenī augi nebija sacerojuši, bet pārziemojuši visos variantos labi. 17.04.23. – 2. un 3. variantā novērots  cerošanas sākums, attīstās sāndzinumi (AS 21), bet 1. un 4. variantā tas notiek 2 dienas vēlāk. Stiebrošanas sākums (AS 30) visos variantos novērots vienlaikus 5. maijā. Turpmākā kviešu attīstība straujāk notiek 3. variantā. Šķirnei ‘Zeppelin’ (3. var.) pilngatavība (AS 89)  iestājās 3. augustā, bet šķirnei ‘Skagen’ un šķirņu maisījumu variantos tikai pēc nedēļas. Nezāļu uzskaite veikta līdz herbicīdu lietošanai. Pārziemojušās nezāles: tīruma atraitnīte, sārtā panātre, ganu plikstiņš, naudulis – 8 augi/m2, bet 17.05. parādās īsmūža divdīgļlapu nezāles: ķeraiņu madara, balanda, aklis – 9 augi/m2, viendīgļlapju nezāles, timotiņš – 2 augi/m2. Kaitēkļu – labību lapgraužu – izplat./invāzija  AS 32–AS 37 ir visos variantos līdzīga – 5/2–3%. Slimību izplatība/attīstība – pelēkplankumainība AS 30 – 5/2, AS 37– 7/5. 14.04.23. dots papildmēslojums atbilstoši mēslošanas plānam – NPK 15-15-15 120 kg/ha, 29.04.23. –  N-27 150 kg/ha, 09.05.23. –  N-30 150 kg/ha. Nezāļu ierobežošanai lietoti herbicīdi: 20.04. Arrats 0,15 kg/ha + augš. reg. Stabilan 1 l/ha, 20.05. Biathlon 4D 0,04 kg/ha + Falcon forte 0,6 l/ha.

Raža novākta 16.08. Augstākā raža iegūta 4. variantā, kur iesētas šķirnes ‘Skagen’ un ‘Zeppelin’ 40/60% (6,55 t/ha). Ražas un kvalitātes rādītāji apkopoti tabulā.

Ziemas kviešu šķirņu un maisījumu raža un kvalitāte SIA “Jaunkrasti SP” 2023.  gadā

Rādītājs

Variants

1. ‘Skagen’ 100%

2. ‘Skagen’ 50% + ‘Zeppelin’ 50%

3. ‘Zeppelin’ 100 %

4. ‘Skagen’ 60% + ‘Zeppelin’ 40%

Raža , t/ha

5,81

5,68

5,12

6,55

Proteīns, %

11,0

11,8

11,6

11,4

Tilpummasa, g/hL

73,4

73,3

73,7

73,9

Lipeklis, %

19,5

21,6

22,8

20,7

Zeleny indekss

35,6

38,9

37,9

36,9

Ciete, %

68,7

67,7

67,5

68,9

1000 graudu masa, g

47,2

40,1

41,4

42,2

Krišanas skaitlis, s

336

282

371

386

No graudu kvalitātes rādītājiem starp variantiem visvairāk atšķiras krišanas skaitlis: visaugstākais tas ir 4. variantā, zemākais 2. variantā.

Katram variantam izvērtēta ekonomiskā efektivitāte, aprēķinot bruto segumu 1 (ieņēmumi-izejvielu izmaksas). Bruto segums 1 augstākais ir 4. variantā – 802,60 EUR/ha, viszemākais 2. variantā – 525,07 EUR/ha.

Ziemas kviešu šķirņu un maisījumu bruto segums 1 SIA “Jaunkrasti SP” 2023. gadā

Secinājumi:

  • Ražas veidošanās process ir komplicēts. Šī gada meteoroloģiskie apstākļi nebija labvēlīgi augu augšanai. Šķirnes ’Skagen’ augu fenoloģiskā attīstība bija par apmēram nedēļu vēlāka. Salīdzinot kontroles variantus – šķirnes ’Skagen’ un ’Zeppelin’, augstāka raža ir ’Skagen’ un arī šķirņu maisījumos augstāka raža ir 4. variantā, kur ‘Skagen’/’Zeppelin’ ir 60/40%.
  • Ņemot vērā nelabvēlīgo augšanas apstākļu ietekmi uz graudaugu attīstību, pēc viena gada rādītājiem vēl nevar izdarīt secinājumus par šķirņu un to maisījumu ekonomisko efektivitāti.

Demonstrējums “Ziemas kviešu šķirņu maisījumu ekoloģiskais un ekonomiskais novērtējums” realizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. 10.2.1.-20/22/P15 (15. lote). Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Inese Magdalenoka,
LLKC Preiļu biroja augkopības konsultante

Anita Putka,
LLKC Jēkabpils biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Ilze Skudra