Jūs atrodaties šeit

Izaugsme jaunā programmā “Laukiem zelt”

Ekonomika

Lai uzlabotu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dažādos lauksaimniecības uzņēmumos, no 19. aprīļa līdz 19. maijam aicinām saimniecības pieteikties jaunā, Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātā konsultāciju pasākumā, ko programmas “Laukiem zelt” ietvaros īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Konsultācijas varēs saņemt juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 eiro, bet nav lielāks par 70 000 eiro.

Terēze Riekstiņa, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja: “Katram uzņēmējam reiz pienāk brīdis, kad ir vēlme sasniegt nākamo līmeni. Mēs visi zinām, ka bez jaunām zināšanām un prasmēm, izkāpšanas ārpus komforta zonas un drosmes izvirzīt sev jaunus mērķus to izdarīt nav viegli. Visā pasaulē uzņēmēji izmanto konsultantu un biznesa menedžeru pakalpojumus, kuri var palīdzēt šajā ceļā. Mums ir patiess prieks šādu programmu uzsākt arī lauksaimniecības uzņēmumiem. Šis projekts ir paredzēts, lai uzņēmēji spētu drošāk doties pretī nākamajam līmenim biznesā, ar konsultantu un biznesa menedžeru ieteikumiem un attīstības uzdevumiem spēt uzlabot savas saimniecības izaugsmi, konkurētspēju un efektivitāti.” 

Lai saņemtu konsultācijas, jānoslēdz sadarbības līgums ar LLKC, kas nepārsniedz termiņu –  2024. gada 31. martu. Atbilstoši saimniecības specializācijai tiks piesaistīts biznesa menedžeris, kurš individuāli palīdzēs precizēt sasniedzamo mērķi un izveidot plānu tā īstenošanai. Turpmāko trīs gadu laikā ik mēnesi uzņēmējs varēs saņemt eksperta konsultācijas biznesa zināšanu un prasmju pilnveidošanai vadībzinībās, ekonomikā, mežsaimniecībā, lopkopībā, augkopībā, grāmatvedībā un finanšu analīzē.

Projekts “Laukiem zelt!” tiek īstenots LAD pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”, kurā kopējais pieejamais finansējums ir viens miljons eiro.

Informācija par pasākumu, sadarbības līguma paraugs un pieteikuma veidlapa ir pieejama LAD mājaslapā. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Plašāka informācija pieejama arī visos 26 LLKC birojos.

Papildu informācija: Terēze Riekstiņa, 29269931, tereze.riekstina@llkc.lv.

Atgādinām, ka joprojām darbojas arī Konsultāciju projekts, kas pieejams mežsaimniecībā, lopkopībā un augkopībā. Šī projekta ietvaros konsultācijas ekonomikā pieejamas saimniecībām, kuru apgrozījums iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 eiro. Katrai saimniecībai pieejamas konsultācijas līdz 3000 eiro. Pieteikties konsultācijām var tiešsaistē www.llkc.lv vai šeit: https://www.mitto.me/konsultacijas/pieteikties

Papildu informācija: Sandra Misa, 29333020, LLKC projektu vadītāja: sandra.misa@llkc.lv

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Foto Galerija: