Jūs atrodaties šeit

Tehnikas pakalpojumu cenas

LLKC jau kopš 1993. gada veic ikgadējo tehnisko pakalpojumu cenu apkopošanu lauksaimniecībā.

Šāds informācijas apkopojums pa gadiem ir ļoti nepieciešams un vērtīgs, jo tiek lietots ne tikai bruto seguma aprēķinu sagatavošanai, bet to izmanto arī Zemkopības Ministrija dažādu kompensāciju aprēķināšanai, un tie izmantojami jebkurai lauksaimniecībā ieinteresēta persona, kas vēlas uzzināt tehnisko pakalpojumu cenas.

Dati par tehnisko pakalpojumu cenām ir apkopoti par visu Latviju. Apkopotie dati neatspoguļo Latvijas vidējos rādītājus un izmantojami tikai informatīvos nolūkos.

Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu.

Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN).

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2023. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2022. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2021. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2020. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2019. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2018. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2017. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2016. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2015. gadu 

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2014. gadu 

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2013. gadu 

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2012. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2011. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2010. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2009. gadu

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2008. gadu