Jūs atrodaties šeit

Pašizmaksa

Viens no saimniecības ražošanas efektivitātes indikatoriem ir produkcijas pašizmaksa. Ekonomikas nodaļā ir ticis veikts darbs pie tā, lai jebkurai saimniecībai vai saimniecību kopai būtu iespējams noteikt produkcijas pašizmaksu, izmantojot saimniecību grāmatvedības datus, kas papildināti ar datiem par apstrādātajām platībām un lopu skaitu.

LLKC ekonomikas nodaļā sadarbībā ar Zemkopības ministrijas speciālistiem ir izstrādāti pašizmaksas aprēķina modeļi 8 augkopības kultūraugiem, pienam un viena dzīvnieka uzturēšanas izmaksas laika periodā 11 lopu grupām.

Pašizmaksas aprēķina modelis ir veidots, lai tajā varētu izmantot saimniecībā pieejamos grāmatvedības datus un nebūtu nepieciešams veidot atsevišķi nodalītu izdevumu uzskaiti par katru no saimniecības darbības nozarēm vai sektoriem.

Pašizmaksas aprēķina modelis aprēķina vidējo pašizmaksu par periodu (gadu, pusgadu utt.), tādēļ modelī ievadāmi dati, kas raksturo saimniecības finanšu situāciju par konkrēto laika periodu.

Modelis ir balstīts uz koeficientu lietošanu izmaksu attiecināšanai piena ražošanai. Koeficienti veidojas no dažādu resursu noslodzes konkrētās produkcijas ražošanā pret kopējo resursu noslodzi.

Ar piena pašizmaksas modeli varat iepazīties ŠEIT 

Par pasākumu atbildīgs ir Ekonomikas nodaļas projektu vadītājs Andris Stepanovs, e-pasts  - andris.stepanovs@llkc.lv