Jūs atrodaties šeit

Mentoru padoms kļūst aizvien aktuālāks

Lauku attīstība

Ķeroties klāt vai tikai domājot par sava biznesa uzsākšanu, teju ikviens jaunais uzņēmējs ir aizdomājies, kur rast viedu padomu sekmīgas uzņēmējdarbības īstenošanai. Šādai vajadzībai jau kopš 2003. gada Latvijā mērķtiecīgi attīsta mentoru tīklu. Lai uzlabotu uzņēmējdarbības uzsācējiem pieejamo atbalsta sistēmu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) spēris soli tālāk un jau gadu sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem īsteno pārrobežu projektu mentoru apmācībā.

Projekta mērķis – apvienot 100 pieredzējušus mentorus pārrobežu Mentoru tīklā. Nu jau pieredzējusī mentore, Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka, atzīst, ka arī viņa savulaik ieklausījusies sava mentora – uzņēmējas Aivas Vīksnas padomos, ko un kā darīt. “Guvu tikai pozitīvas emocijas! Mēs, Iecavas sieviešu klubs “Liepas”, sadarbojāmies ar biedrību “Līdere” un arī ar biedrību “Latvijas Lauku sieviešu apvienība”. Vienu reizi mēnesī tikāmies klātienē, lai pārrunātu manas ieceres un problēmas un, protams, vienmēr varēju viņai zvanīt, kad bija kas steidzams,” atceras A. Hauka.

Tādēļ viņa uzsver – mentors ir tas pats darbaudzinātājs. Ja cilvēkam rodas ideja, bet nav pārliecības, ka spēs to paveikt, tad mentors ir tas, kurš gan dod padomu, gan iedrošina. “Kad es biju mentors lauku uzņēmējai – iesācējai, es viņai palīdzēju ar konkrētiem padomiem. Man tā bija laba pieredze, jo bija jāpārdomā katrs pateiktais teikums, un mēs labi satikām, jo tas ir svarīgi, lai būtu saskaņa un savstarpēja uzticēšanās. Mentors ir arī psihologs un noslēpumu glabātājs. Mentori ir brīvprātīgie! Tas nozīmē, ka to tīkls jāpaplašina, jo, cik tad viens cilvēks uz sabiedriskiem pamatiem var palīdzēt citiem?! Tā arī ir galvenā mentoru kustības problēma – cilvēku trūkums,” uzskata A. Hauka.

Iespējams, ka minēto problēmu abpus robežām palīdzēs risināt tieši šis pārrobežu projekts  “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”, jo sniegs iespēju ne tikai sadarboties ar kaimiņvalstu organizācijām, bet strādāt arī pilsētās, kurās jau aktīvi darbojas pārējie projektu partneri.

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “Pašlaik noslēdzies Biznesa mentoru tīkla izveides pirmais posms – konsultantu apmācība, kas notika pērn, kopumā apmācot 21 konsultantu no visām projekta partnerorganizācijām. Sākot ar aprīli, LLKC un pārējie partneri organizēs mācības potenciālajiem mentoriem – uzņēmējiem, lai veidotu jau reālu tīklu un sniegtu iespēju iesācējiem Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā jau gada otrā pusē satikt savu mentoru.”

Piebildīsim, ka tuvākās apmācības topošajiem mentoriem plānotas 17.-18. aprīlī Kuldīgā, 19. un 26. aprīlī Bauskā, kā arī 23.-24. aprīlī Tērvetē. Mācībām var pieteikties jebkurš interesents ar vismaz 2 gadu pieredzi uzņēmējdarbībā. Mācības organizē LLKC reģionālie konsultanti. Pieteikties var: Kuldīgā: Santa Kreičmane (27813338), Tērvetē - Videga Vītola (27877006), Bauskā - Eleonora Maisaka (29286411).

Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Tajā darbojas arī Kurzemes plānošanas reģions un Aizkraukles novada pašvaldība. No Lietuvas piedalās Šauļu inkubators, Panevēžas biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka.

Projekts: LLI-131 "Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā" / ATBALSTS BIZNESAM

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).

LLKC finansējums: 106 206,00 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 90 275,10 eiro).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

Vairāk informācijas: Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 26420913.

 

UZZIŅA

MENTORINGS – dalīšanās pieredzē;

MENTORS – pieredzes bagāts cilvēks, kas bez atlīdzības un no labas gribas dalās savā pieredzē, padomos un ieteikumos ar pieredzes pārņēmēju, palīdzot sasniegt viņa nosprausto mērķi;

MENTORINGS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ – pieredzes bagāts uzņēmējs vai vadītājs, kurš dalās savā pieredzē, zināšanās un kontaktos ar jaunu vai topošu uzņēmēju.

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja