Jūs atrodaties šeit

Komplektē mācību grupu gaļas šķirņu ganāmpulku pārraugiem

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē apmācību grupu gaļas šķirņu pārrauga apliecības iegūšanai darbam vienā ganāmpulkā.

Apmācību struktūra: trīs dienu mācības, kas balstās gan uz teorētiskajām nodarbībām, gan praktiskajām nodarbībām saimniecībā.

Mācību norises vieta: teorija – LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34; praktiskās nodarbības – izbraukums no Ozolniekiem uz Neretas novadu.

Mācību norises laiks: 24. –25.04., plus eksāmena diena pārrauga apliecības iegūšanai (datums tiks precizēts). Ierašanās 24.04. plkst. 9.30.

Lektori: LLKC, LDC, LGLA speciālisti.

Mācību maksa: ~70,00 eiro (atkarīgs no grupas lieluma) par eksāmena kārtošanu trešajā mācību dienā.

Projekta ietvaros 24.04.-25.04. bezmaksas tiek nodrošināts:

izdales materiāli; transports uz/no praktisko nodarbību norises vietu; fermas apmeklētāja komplekts; kafijas pauzes; dienesta viesnīca nepieciešamības gadījumā.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Ivars Kalnītis, tālr. 29175921

Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Piesakoties jānosauc dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa. Reģistrācijas veidlapa jāiesūta līdz 21. aprīlim uz: rudite.sanzarevska@llkc.lv