Jūs atrodaties šeit

Seminārs “Zvēru (ūdeļu) audzēšanas un ciltsdarba pamatprincipi”

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē semināru zvērkopībā (ūdeles) pārraugiem, kuriem piecu gadu periodā jāceļ kvalifikācija (MK noteikumi Nr. 566), kā arī citiem nozares interesentiem.

Apmācību struktūra: divu dienu mācības, kas balstās gan uz teorētiskajām nodarbībām, gan praktiskajām nodarbībām saimniecībā. Personas, kuras vēlēsies nokārtot pārrauga tiesības zvērkopībā vienā ganāmpulkā, atsevišķi vienosimies par trešo, maksas dienu eksāmena kārtošanai.

Mācību norise:

teorētiskā daļa: 22.02.2018. plkst. 10,

praktiskā daļa: 23.02.2018. plkst. 10.

Norises vieta:

teorētiskā daļa: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34;

praktiskā daļa: SIA "Lāčplēsis ZF", Lielvārdes nov., Lielvārde, “Lapsas”, LV-5070.

Galvenās tēmas:

  • Dzīvnieku, ganāmpulku, novietņu reģistrēšanas nosacījumi. Normatīvie dokumenti.
  • Dzīvnieku reģistrācija. Uzskaites dokumentu aizpildīšana.
  • Selekcijas metodes zvērkopībā.
  • Zvēru šķirnības noteikšana, ierakstīšana ciltsdokumentos.
  • Zvēru ēdināšanas pamatprincipi.
  • Veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem (ūdelēm). Slimību profilakse.
  • Zvēru lecināšanas un atnešanās organizācija.
  • Zvēru māšu un tēvu novērtēšana.
  • Ādas apstrādes pamatprincipi un sagatavošana realizācijai.
  • Zvēru turēšanas organizācija.

Lektori: LDC, Latvijas Zvēraudzētāju asociācijas pārstāvji u.c.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv. Piesakoties jānosauc dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis.