Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz fermu dienu SIA “Lestene”

Lopkopība
Zālēdāju projekts

Zālēdāju projekta fermu diena par atražošanas rādītājus ietekmējošiem faktoriem un embrionālo mirstību  notiks 7. oktobrī Tukuma novada Lestenes pagasta Tautas namā un piensaimniecības kompleksā “Pienenes”.

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” jeb Zālēdāju projekta ietvaros turpina rīkot fermu dienas demonstrējumu tīkla saimniecībās.

Demonstrējuma tēma: „Atražošanas rādītājus ietekmējošie faktori un embrionālās mirstības cēloņi”.

Fermu dienas pasākumi notiks Tukuma novada, Lestenes pagasta SIA “Lestene”  7. oktobrī. Sākums plkst. 11.00.

Darba kārtība

Pirmā daļa: Lestenes Tautas namā

10.30–11.00 Dalībnieku reģistrācija Lestenes Tautas namā (vadīties pēc norādēm uz ceļa);

•        Fermu dienas atklāšana (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centrs);

•        Īsa informācija par SIA “Lestene” (Egīls Seņkāns, SIA “Lestene”, valdes priekšsēdētājs);

•        Demonstrējuma rezultāti SIA “Lestene” un LLU MPS “Vecauce” par tēmu: „Atražošanas rādītājus ietekmējošie faktori un embrionālās mirstības cēloņi”, izmantojot iekārtas HERD NAVIGATOR un AFIMILK (Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļas konsultants–eksperts veterinārmedicīnā);

•        Hipokalcēmijas praktiskie aspekti (Antra Gražule, lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas speciāliste, “Alltech Latvia”);

•        Neauglību ietekmējošie faktori slaucamajām govīm (Dr. vet. med. prof. Laima Liepa, LLU Veterinārmedicīnas fakultāte).

2. daļa:  SIA “Lestene” piensaimniecības kompleksa “Pienenes” apskate (E. Seņkāns);

1. Dzīvnieku novietņu mikroklimata vērtējums, izmantojot digitālās tehnoloģijas (D. Arbidāns);

2. Slimību diagnostika, izmantojot urīna eksprestestu (A. Gražule, I. Krakopa);

3. Iepazīstināšana ar sistēmu HERD NAVIGATOR (P. Micāns, fermu plānošanas un modernizēšanas konsultants, “De Laval”);

4. Brīva diskusija.

Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst. 16.00.

Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās pie Daiņa Arbidāna, LLKC konsultanta–eksperta veterinārmedicīnā, zvanot vai sūtot īsziņu uz mob. tālr. 28655398 vai rakstot uz e-pastu: dainis.arbidans@llkc.lv

vai pie Anitas Siliņas, LLKC lopkopības kompetenču centra vadītājas, uz mob. tālr. 28601061

līdz 6. oktobrim plkst. 15.00.

 

Pievienot komentāru