Jūs atrodaties šeit

Fermu diena zemnieku saimniecībā „Mežāres” – 23. maijā

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Gaļas lopkopība
Zālēdāju projekts

„Zālēdāju projekta” ietvaros turpinām rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās tīkla saimniecībās. Pasākums Jēkabpils novada Rubenes pagasta zemnieku saimniecībā “Mežāres” notiks 23. maijā, pulksten 11. Izmēģinājuma tēma: „ Zīdītājgovju auglības un atnešanās pazīmju ietekme uz ganāmpulka atražošanu un teļu izaudzēšanu”.

Darba kārtība:

Pirmā daļa – Kaldabruņas skolā, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.

Reģistrācija no plkst. 10.30.

  • Fermu dienas atklāšana (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja),
  • Informācija par z/s “Mežāres” (Dzidra Jakovicka, z/s “Mežāres” īpašniece),
  • Iepazīšanās ar izmēģinājuma darba gaitu z/s „Mežāres” un zīdītājgovju atražošanas rādītājus ietekmējošie faktori (Ziedīte Bimšteine, LLKC Jēkabpils KB vadītāja, lopkopības konsultante),
  • Profilaktiskie pasākumi gaļas liellopu ganāmpulkā (Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļas konsultants-eksperts veterinārmedicīnā),
  • Zīdītājgovju dzīvmasas, ķermeņa kondīcijas un eksterjera lineārā vērtējuma pazīmju kopsakarību analīze (Daina Jonkus, LLU Lauksaimniecības fakultāte, Agrobiotehnoloģijas institūts, asociētā profesore, Dr. agr.).

Otrā daļa – z/s “Mežāres”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

  • Z/s „Mežāres” iepazīstināšana ar pasākumiem zīdītājgovju ganāmpulka apsaimniekošanas organizēšanā, dabīgo zālāju apsaimniekošanas organizēšana (Dzidra Jakovicka, z/s “Mežāres” īpašniece; Daiga Mellere, LLKC Kuldīgas nodaļas augkopības konsultante),
  • Nagu kopšana zīdītājgovju ganāmpulkā (Artis Brālēns, SIA “Nagi Ragi” pārstāvis; Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļas konsultants-eksperts veterinārmedicīnā).

Fermu dienas pasākums notiks 23. maijā. Reģistrācija Kaldabruņas skolā no plkst.10.30-11.00. Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst. 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 19. maija plkst. 12.00: Ziedīte Bimšteine, Jēkabpils KB vadītāja, lopkopības konsultante,  mob. tālr.28361750 vai e-pasts: ziedite.bimsteine@llkc.lv vai Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja, mob. tālr. 28601061

Pasākums – bez maksas, norit Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.