Jūs atrodaties šeit

Gaļas liellopu importētais vaislas materiāls Latvijā

Lopkopība
Gaļas lopkopība

Mainoties valsts politiskajai situācijai, kad kolhozu laiku sistēma izjuka, katrs lauksaimnieks patstāvīgi sāka domāt par savu biznesu. Tā 90-to gadu sākumā zemnieki, meklējot jaunas saimniekošanas iespējas, Latvijā ieveda pirmos gaļas šķirnes liellopus. Pirmie liellopi tika ievesti no Vācijas un Francijas. Ienākot dažādām gaļas liellopu šķirnēm, pamazām izveidojās Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija (1998. gadā), kas tika dibināta ar mērķi apvienot gaļas audzētājus un kopīgi attīstīt šo nozari.

Latvijā gaļas liellopu audzēšanai ir piemērotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tā ir vidi saudzējoša nozare, kas piemērota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Eiropas tirgū joprojām ir liels pieprasījums pēc kvalitatīvas liellopu gaļas. [1]

1.attēls

Avots: LDC dati

Izplatītāko importēto gaļas liellopu skaits

No 2000. līdz 2004. gadam liellopu imports bija salīdzinoši neliels (lielākoties līdz 10 govīm), bet jau 2005. gadā skaits palielinājās, kad sāka importēt pasaulē pazīstamās šķirnes - Aberdinanguss, Šarolē, Herefordas, Limuzīnas un Sīmentāles. Tiem pievienojās arī Hailandes šķirnes liellopi reizē ar pirmajiem Šarolē lopiem 90-to gadu beigās. Savukārt 2004. gadā ieveda Galovejas šķirnes liellopus.

Ar straujo liellopu ieplūšanu Latvijā 2005. gadā izveidojās otra sabiedriskā organizācija - lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) “ABC PROJEKTS”. Līdz ar to no 2006. līdz 2007. gadam notika ievērojama apjoma liellopu ievešana no dažādām valstīm. Tā 2007. gadā izveidojās atsevišķa Šarolē šķirnes audzētāju biedrība – „Charolais Latvia”.

Valstī iestājoties ekonomiskajai krīzei 2008. un 2009. gadā, liellopu imports strauji samazinājās, bet 2010. gadā situācija uzlabojās.

Gadu no gada, nozarei attīstoties un paplašinoties, 2012. gada aprīlī izveidojās Latvijas Gaļas liellopu audzētāju biedrība.

2.attēls

Avots: LDC dati

Šarolē šķirnes liellopu imports Latvijā

Pēdējo 17 gadu laikā vērojama tendence, ka Šarolē šķirnes liellopus ieved no Vācijas (ik gadu). No 2007. gada lopus ieved no šķirnes izveidotājas valsts – Francijas. Pēdējo četru gadu laikā – arī no Lietuvas.

3.attēls

Avots: LDC dati

Herefordas šķirnes liellopu imports Latvijā

Herefordas šķirnes liellopi pie mums ienākuši jau 2004. gadā, un visu šo gadu laikā vaislas materiālu pamatā ieved no Dānijas. Jau 2012. gadā tos sāka importēt no Vācijas, nedaudz – no Lietuvas.

4.attēls

Aberdinanguss šķirnes liellopu imports Latvijā

Avots: LDC dati

Aberdinanguss šķirnes liellopu imports Latvijā

Šīs šķirnes dzīvnieku populācija ir salīdzinoši maza, tos visvairāk ieved no Dānijas un Vācijas. Anguss šķirnes īpatnība Latvijas apstākļos ir nestabila tirgus situācija, līdz ar to imports nav tik izteikts.

5.attēls 

Avots: LDC dati

Limuzīnas šķirnes liellopu imports Latvijā

Arī Limuzīnas šķirnei nav liela populācija, taču vaislas materiāla iegādāšanās vietas ir dažādas, bet lielākoties to iepērk no Vācijas. No 2010. gada vērojama tendence, ka vaislas materiālu pērk no Lietuvas.

6.attēls

Sīmentāles šķirnes liellopu imports Latvijā

Avots: LDC dati

Sīmentāles šķirnes liellopu imports Latvijā

Sīmentāles šķirnes attīstība vērojama 2006.–2007. gadā, kad tika ievesti pirmie liellopi no Vācijas.

Latvijā ieved ne tikai intensīvi, bet arī ekstensīvi audzējamo šķirņu liellopus, piemēram, Galovejas un Hailandes dzīvniekus, retāk Salēras un Tiroles pelēkās.

Kopumā gaļas lopkopības attīstību sekmēja izsoļu prakses ieviešana Latvijā. Tās 2006. gadā uzsāka praktizēt Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija, organizējot vaislas bullēnu izsoles 1-2 reizes gadā. Jau 2010. gadā liellopu izsoļu organizēšanu uzsāka uzņēmums Baltic Beef cattle auctions, kurš Latvijā sāka organizēt regulāras (1x mēnesī) jaunlopu izsoles. 2013. gadā uzņēmuma struktūrā notika izmaiņas, un tagad tas turpina veiksmīgi iesākto izsoļu praksi ar jaunu, saimniekiem plašāk atpazīstamu nosaukumu - Liellopu izsoļu nams. [2]

Pievienot komentāru