Jūs atrodaties šeit

Gaļas liellopu šķirņu vaislas teļu izaudzēšana

Lopkopība
Gaļas lopkopība
Zālēdāju projekts

Kvalitatīvai un ekonomiski pamatotai ganāmpulka atjaunošanai svarīgi labi izaudzēt vaislas teles. Ne mazāk nozīmīgi, ja teles audzē pārdošanai citām saimniecībām vai arī realizēšanai eksportam.

Katrai gaļas liellopu šķirnei ir zināms pieauguša dzīvnieka svars, kam tad arī jābūt par pamatkritēriju, nosakot svaru telei, pie kāda uzsāk lecināšanu vai apsēklošanu.

Tradicionāli tika uzskatīts, ka telei uz lecināšanas brīdi jāsasniedz 65% no pieaugušas govs svara. Bet pie optimāliem audzēšanas apstākļiem tele ir apsēklojama vai lecināma, kad tā sasniedz 51–58% no pieaugušas govs svara ar šķirnei atbilstošu augumu (pēc pētījumiem Nebraskas universitātē, ASV). Kā kritēriju var izmantot šķirnes rādītājus, vai arī sava ganāmpulka pieaugušās govis. Objektīvākais rādītājs svaram govij ir, sākot no 3. laktācijas 1 mēnesi pēc dzemdībām.

Šķirne

Pieaugušas govs svars, kg

.

Teles svars pie lecināšanas vai apsēklošanas, kg

(% no pieaugušas govs svara)

51%

58%

65%

Aberdinangus

600

306

348

360

Blondais Akvitānis

850

434

493

510

Šarolē

1000

510

590

600

Limuzīnas

650

332

377

390

Simentāles

650

332

377

390

Herefordas

700

357

406

420

Avots: Livestock in Britain, 2011.

Mīti par lēnaudzību

Lopkopju vidū ārkārtīgi dziļi iesakņojušies mīti par atsevišķu šķirņu lēnaudzību un līdz ar to vēlāku vēlamo apsēklošanas vecumu. Šim mītam pamatā ir it kā negatīva pieredze ar apgrūtinātām dzemdībām, atnesoties jaunākā vecumā.

Progresīvāko lopkopju pieredze pierāda, ka teles var dzemdēt pirmo teļu arī 2 gadu vecumā, pat tādai šķirnei kā Herefordas (avots: The Hereford Breed Journal, 2011). Tika veikts arī ilgtermiņa pētījums 14 gadu garumā, kur salīdzināja Herefordas šķirnes govju rādītājus atkarībā no vecuma pie pirmās atnešanās. Uzsākot pētījumu, grupās bija attiecīgi 59 un 60 teles. Tajā noskaidroja, ka pirmās atnešanās vecums neietekmēja govs ilgmūžību, bet liela ietekme bija uz iegūto teļu skaitu. Teles, kas pirmo reizi atnesās divu gadu vecumā, dzīves laikā deva vairāk teļu nekā tās, kam vecums pie pirmās atnešanās bija 3 gadi.

Augšanas rādītāji telēm

Lai apgāztu vai attaisnotu mītu par vēlamo vecumu apsēklošanai par visu svarīgāk ir zināt dzīvsvara pieaugumu tieši savā saimniecībā. Ja ir nepilnīga ēdināšana un turēšanas apstākļi, bet nav zināms, cik tas ietekmē augšanu, tad pilnīgi noteikti var nostiprināties šāds mīts, ka “agri aplecināt, pirms tele sasniegusi 24 mēnešu vecumu, nav ieteicams”. Var būt arī situācija, ka ganību periodā pieaugumu rādītāji ir optimāli, bet to tempi kritiski samazinās ziemas ēdināšanas periodā. Līdz ar to grūsnā tele līdz atnešanās brīdim nevar pilnvērtīgi izaugt.

Auglība

Reizēm tiek minēti zemi apaugļošanās rādītāji un mazāk grūsnību, teles aplecinot ap 15 mēnešu vecumu. Tam par iemeslu var būt nepietiekams sasniegtais svars. Pie atbilstošas ēdināšanas un turēšanas teles bez problēmām sasniedz kritisko svaru uz lecināšanu, un var iegūt vairāk nekā 85% grūsnības rādītāju.

Apgrūtināta atnešanās

Labi izaudzētām telēm, kas atnesas divu gadu vecumā, nevajadzētu būt lielākām atnešanās problēmām nekā vecākām, neraugoties uz labāk attīstītu augumu. Tas ir tādēļ, ka teļa svars palielinās, pieaugot teles augumam, un vecākām telēm ir lielāka tendence par daudz aptaukoties uz dzemdību laiku. Abi šie faktori palielina apgrūtinātas atnešanās risku.

Teles augšana pēc aplecināšanas

Pastāv pieņēmums, ka agra atnešanās var nopietni palēnināt vaislas teles augšanu. Tomēr pētījumi liecina, ka atnešanās divu gadu vecumā neietekmē pieaugušas govs svaru. Detalizētākos pētījumos noskaidrots, ka agra atnešanās palēnina auguma attīstību uz 12 mēnešiem, bet pieauguša dzīvnieka svars tiek sasniegts faktiski tas pats. Šo ietekmi var mazināt labu jauno telīšu ēdināšanu pēc atnešanās.

Auglība pēc pirmajām dzemdībām

Telēm, it īpaši tām, kas pirmo reizi atnesas divu gadu vecumā, vajadzīgs ievērojami ilgāks laiks, līdz tās sāk meklēties. Daudzos gadījumos tās paliek grūsnas vēlāk vai var arī nepaspēt. Šo negatīvo ietekmi novērš, lecinot tikai labi attīstītas teles un panākot, lai tās atnesas labā barojuma kondīcijā un pēc dzemdībām tiek labi barotas. Tādēļ ir ieteikums telēm atnešanos plānot mēnesi ātrāk nekā pamatganāmpulkā.

Piena ražība un teļa augšana

Jaunām govīm, atnesoties divu gadu vecumā, novērojams mazāks izslaukums, līdz ar to atšķirtie teļi ir ar mazāku svaru, nekā no vecākām govīm iegūtie. Bet no tām var tāpat iegūt labus teļus, ja ir atbilstoši turēšanas un ēdināšanas apstākļi, un nākamie teļi neatšķiras no tām telēm, kas atnesas pirmo reizi triju gadu vecumā.

Ja teles pirmo reizi atnesas divu gadu vecumā, ganāmpulkā iespējams ātrāks ģenētiskais progress un sekmīgāks ciltsdarbs. Tas ir tādēļ, ka ātrāk redzami jaunās paaudzes rādītāji, nekā gaidot vēl vienu gadu līdz pirmajam teļam.

Ieteikumi kā panākt, lai teles ganāmpulkā dzīvo ilgu un produktīvu mūžu:

Rūpējieties par viņas veselības stāvokli. Nodrošiniet viņai aizsardzību pret ārējiem un iekšējiem parazītiem. Vakcinējiet pret apdraudošajām infekcijas slimībām un pārbaudiet uz govju vīrusu diareju, pirms nolemjat teli atstāt ganāmpulkā kā govi.

Izvēlieties atbilstošu pārošanu (ciltsdarbs). Tas nozīmē lecināt ar bulli, kam zināma viegla pēcnācēju atnešanās, kā arī augsta ciltsvērtība. Apleciniet teli ar aprēķinu, ka tā atnesas 30 dienas pirms pārējā ganāmpulka. Tas ļaus atsākties meklēšanās ciklam un palikt grūsnai lecināšanas sezonas sākumā, tādējādi iegūstot lielāku un smagāku teļu pie atšķiršanas katru nākamo gadu.

Barojiet atbilstoši. Ēdināšanai jābūt atbilstošai, lai teles barojuma kondīcija uz atnešanās brīdi būtu robežās no 5,5 līdz 6,0 ballēm (9 ballu sistēmā). Teles šādā kondīcijā labi atnesīsies un bez problēmām varēs palikt grūsnas ar otru teļu. Ganiet savas teles atbilstošās, labās ganībās un vajadzības gadījumā piebarojiet ar augstas kvalitātes sienu un papildbarību. Vaicājiet padomu ēdināšanas speciālistam par atbilstošu ēdināšanu jūsu konkrētajā situācijā.

Pārliecinieties, vai tām ir atbilstošs svara pieaugums. No atšķiršanas līdz atnešanās brīdim telei jāaug ap 700 gramiem dienā. Pastāv nepareizs pieņēmums, ka apgrūtinātu atnešanos iespējams novērst, ierobežojot teles ēdināšanu. Atbilstoša ēdināšana telei neizraisīs pārāk liela augļa attīstību, – to pamatā nosaka ģenētiski faktori.

Lai novērstu apgrūtinātu dzemdību risku, telēm ķermeņa kondīcijai jābūt 8 un vairāk. Savukārt pārāk vāja barojuma telei ir lielāks risks uz apgrūtinātām dzemdībām, jo viņa var pārāk ātri iztērēt enerģiju, un var pietrūkt spēka beigās teļu piedzemdēt. Optimālais barojuma vērtējums būtu 6 balles.

Turiet teles atsevišķi no vecākām govīm. Grūsnām telēm nepieciešams vairāk uzmanības. Ir daudz vieglāk parūpēties par telēm, ja tās nav vienā barā ar vecākām govīm. Turklāt tas palīdzēs jums viņas labāk novērot pie dzemdībām un labāk varēs izēdināt papildbarību nepieciešamības gadījumā. Ja iespējams, turiet teles atsevišķi arī pēc atnešanās, līdz tās sasniedz laktācijas maksimumu (90–100 dienas).

Lopkopjiem teles turēt atsevišķi šķiet sarežģīti, bet tomēr labāk pašam savas izaudzēt, nekā pirkt. Ja jūs rūpēsieties par telēm audzēšanas periodā, viņas pēc tam rūpēsies par jūsu labklājību.

Publikācija sagatavota, realizējot izmēģinājumu par zīdītājgovju teļu augšanas salīdzinājumu, Zālēdāju projektā Valsts Lauku tīkla pasākuma „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

Ieva Krakopa,

liellopu ēdināšanas speciāliste

Pievienot komentāru