Jūs atrodaties šeit

Interešu grupas tikšanās zemnieku saimniecībā „Laduži”

Lopkopība
Piena lopkopība

Lopkopības interešu grupas dalībnieki apmeklēja zemnieku saimniecību „Laduži’’ Murmastienas pagastā, Varakļānu novadā, lai dalītos pieredzē un uzzinātu vairākus ieteikumus piena kvalitātes un govju tesmeņu veselības uzlabošanā slaucamajām govīm.

LLKC Madonas konsultāciju biroja interešu grupas tēma – „Ganāmpulka produktivitāte, piena kvalitāte un tesmeņa veselība”.  Deviņu grupas dalībnieku pirmā tikšanās notika zemnieku saimniecībā „ Laduži”, piedalījās z/s “Laduži” saimnieki, Madonas konsultāciju biroja vadītāja A. Vīgnere, Murmastienas pagasta lauku attīstības konsultante J. Grudule, un LLKC Lopkopības nodaļas konsultants piena kvalitātes jautājumos I. Gruduls un interešu grupas vadītājs E. Broks, kā arī pārējie saimnieki no interešu grupā iesaistītajām saimniecībām, lai dalītos pieredzē un izmantotu konsultantu zināšanas.

Zemnieku saimniecība „Laduži” ir viena no lielākajām un modernākajām  saimniecībām gan novadā, gan bijušajā rajona teritorijā, kas piesaistījusi daudzus ES projektus, lai kļūtu par modernāko un lielāko saimniecību ar jaunuzbūvēto  novietni slaucamām govīm. Saimniecībā pozitīvais ir salīdzinoši zemā piena pašizmaksa un augstais izslaukums no govs, jo saimniecība pati saražo rupjo lopbarību un spēkbarību, ir savs tehnikas parks. “Laduži” apsaimnieko 507 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Zālāji aizņem 250 ha, graudaugi – 227 ha, kukurūza – 30 ha. Šobrīd ganāmpulka produktivitāte  9488 kg noslēgtā  laktācijā, ar 3,70% taukiem, 3,34% olbaltumvielu, SŠS – 68. Skābbarību govīm gatavo kaudzēs, lauku mēslošanai izmanto šķidrmēslus no savas mēslu krātuves, kas uzbūvēta 2007. gadā. Interesants bija Ilmāra Grudula stāstījums un ieteikumi par slaukšanas iekārtu tehnisko apkalpošanu un svarīgākajām lietām, kas jāievēro govju slaukšanas procesā un organizēšanā, kā arī par slaukšanas  higiēnas  ievērošanu,  pareizu govju slaukšanu, kas uzlabotu piena kvalitāti un saglabātu labu govju tesmeņu veselību. Šīs svarīgākās lietas saimniekos raisīja diskusijas,  kā arī saimnieki dalījās pieredzē, un uzzināja dažus ieteikumus,  kas  uzlabotu slaukšanas procesu un slaukšanas  iekārtu apkalpošanu.

Edvīns Broks, LLKC Madonas nodaļas lopkopības konsultants

Pievienot komentāru