Jūs atrodaties šeit

Kā teļiem novietnē sadzīvot ar baktērijām?

Lopkopība
Piena lopkopība
Zālēdāju projekts

Ar katru gadu Latvijā pieaug to piensaimnieku skaits, kuri rūpīgi seko līdzi savu piena ganāmpulku veselības stāvoklim un ir gatavi investēt profilakses pasākumos. Tomēr no pārraudzībā esošām slaucamajām govīm, pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas, no katrām 100 slaucamajām govīm gadā iegūst vidēji 84 teļus, bet lielāku satraukumu rada fakti, ka ir ne mazums piensaimniecību, kurās triju mēnešu laikā pēc teļu piedzimšanas daļa teļu pārslimo gremošanas trakta vai elpošanas ceļu saslimšanas, tāpēc daļa saslimušo teļu, kaut veikta ārstēšana, nobeidzas.

Patlaban piensaimniecības pamazām sāk atgūties no ieilgušās piena krīzes. Situācija ir satraucoša, jo daudz slaucamo govju dažādu iemeslu dēļ tiek izbrāķētas no ganāmpulkiem. To vietā būtu jānāk pirmpienēm, bet tā vienmēr nenotiek. Saimniecībās, kurām ir grūtības ar ataudzējamo teļu veselību, nespēj iegūt pietiekamu skaitu vaislas teles, tādēļ tās tiek iepirktas no Latvijas un Eiropas piensaimniecībām, kurās ir atšķirīgs epizootiskais fons. Situāciju vēl riskantāku dara apstākļi, ka liela daļa ganāmpulku īpašnieku nav gatavi meklēt nopietnus risinājumus teļu krišanas problēmai.  Lai meklētu risinājumu, LLKC Zālēdāju projekta ietvaros 2016. gada otrajā pusgadā tika ierīkots izmēģinājums SIA “Agro-Kaķenieki” piensaimniecības kompleksā “Imantas” par tēmu: “Novietnes mikrofloras ietekme uz teļu veselību”.

Vasilijs Pravdivecs, SIA “AGRO-Kaķenieki” valdes priekšsēdētājs, iepazīstinot ar saimniecību, norādīja, ka kopējā izmantojamās zemes platība, ir vairāk nekā 2000 ha, no tās graudaugi aizņem 900 ha, rapsis – 350 ha, kukurūza – 220 ha, zālāji – 560 ha. Saimniecībā ir 650 slaucamās govis, 2015. gadā vidējais izslaukums bija 10 600 kg no govs. Pavisam saimniecībā nodarbināti 50 strādājošie, tai skaitā lopkopībā 25. Jau 2007. gadā tika uzsākta pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados uzceltā piensaimniecības kompleksa pārbūve, kura tika pabeigta 2009. gadā. Novietne ir aprīkota ar karuseļa tipa slaukšanas iekārtu, tajā ir 32 vietas. Tā kā šajā novietnē pastāv iespējas apsaimniekot lielāku slaucamo govju skaitu, saimniecība plāno palielināt dzīvnieku skaitu.  Lai savā saimniecībā izaudzētu labas pirmpienes, 2014. gadā tika uzbūta jauna teļu novietne. Tomēr teļu krišanas procents saimniecībā varētu būt mazāks, tāpēc saimniecība bija gatava iesaistīties izmēģinājumā.

Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļas konsultants–eksperts veterinārmedicīnā, klātesošos iepazīstināja ar nosacījumiem, kādi bija nepieciešami, ierīkojot izmēģinājumu: teļu skaits mēnesī, kuru vecums būtu no 1 līdz 3 mēnešu vecumam, nedrīkst būt mazāks par 30 dzīvniekiem. Saimniecībā ir konstatēta augsta saslimšana ar elpošanas un gremošanas trakta slimībām (katru mēnesi saslimst vismaz 30% no piedzimušajiem teļiem). Teļu mirstība ne zemāka par 10%. Izmēģinājuma ierīkošanas mērķis ir noskaidrot teļu saslimšanas un nobeigšanās cēloņus, iedarbīgākos medikamentus infekcijas un vīrusu izraisītu slimību sekmīgai ārstēšanai, teļu ārstēšanas izmaksas, slimību profilakses izmaksas, tiešos ekonomiskos zaudējumus teļu nobeigšanās gadījumā; noteikt novērsto ekonomisko zaudējumu apmēru, saimniecībā veicot profilakses pasākumus slimību ierobežošanai; noskaidrot gaisa atsvaidzinātāja «Probio Stop Odor» ietekmi uz teļu veselības uzlabošanu.

Demonstrējuma ierīkošana tika veikta SIA “AGRO-Kaķenieki” teļu novietnē. Tika veikts epizootiskās situācijas izvērtējums saimniecībā, noteikts teļu saslimšanas biežums un skaits, teļu nobeigšanās biežums un skaits, izārstēto teļu skaits, veikts patoloģiski anatomisko diagnožu apkopojums, baktēriju kopskaita noteikšana teļu novietnes gaisā, mikroklimata noteikšana teļu novietnē 4 reizes gadā. Laboratoriskie izmeklējumi (izmeklējamo dzīvnieku skaits katrā reizē n=15): paraugu ņemšana, nazālie noskalojumi (bakterioloģiskie izmeklējumi), fekāliju izmeklējumi (bakterioloģiskie izmeklējumi), asins seruma seroloģiskie izmeklējumi (micoplasma bovis), parenhimatozo orgānu bakterioloģiskie izmeklējumi dzīvnieku līķiem (n=2), bakterioloģiskie izmeklējumi novietnes gaisam. Slimību ātrā diagnosticēšana fekālijās ar FAST TEST D4T bovine testu.

Uzsākot darbu pie izmēģinājuma, tika noskaidrots, ka saimniecībā 2015. gadā pirmajā pusgadā piedzima 295 teļi, saslima no tiem 63,7%, izārstēti no saslimušajiem tiek 84%, bet no visiem dzimušajiem 10,2% nobeidzās. Savukārt 2016. gada pirmajā pusgadā piedzima 293 teļi, saslima 61,4%, izārstēti no saslimušajiem tiek 71,7%, bet no visiem dzimušajiem 17% nobeidzās.  Pavisam 2015. gada pirmajā pusgadā saslima 188 teļi, no tiem 73 teļi ar pneimoniju, bet 115 teļi ar enterokollītu; 2016. gada pirmajā pusē pavisam saslima 180 teļi, no tiem 54 ar pneimoniju, bet 126 teļi – ar enterokollītu.

Pētījuma rezultāti izmēģinājuma laikā tiks iegūti gada laikā, lai noteiktu novietnes mikrofloras izmaiņas atkarībā no gada laika un mikroklimata rādītājiem. Tāpēc piecas reizes izmēģinājuma laikā tiks veikti gaisa izmeklējumi teļu novietnē baktēriju kopskaita noteikšanai.

Bakterioloģisko izmeklējumu rezultāti septembrī liecina, ka saimniecībā teļiem ir izdalīti šādi respiratoro saslimšanu ierosinātāji: Erwinia spp., Manheimia haemolitica, Koagulāzes neradošie stafilokoki – pa vienam ierosinātājam no 15 izmeklētajiem teļiem. Fekālajos noskalojumos diareju izraisoši bakteriālas izcelsmes patogēni LLU laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēti. Konstatēto baktēriju kopskaits jūlijā bija 42 412, septembrī pēc divu mēnešu probiotiku izsmidzināšanas baktēriju kopskaits konstatēts 87 293. Lai pēc iespējas vairāk noteiktu dažādu veida slimību ierosinātājus teļiem vecumā no 1–3 mēnešiem, papildus laboratoriskajiem izmeklējumiem tika izmantots FAST TEST D4T bovine tests, ar kura palīdzību papildus tika izmeklēti 12 teļi uz sekojošām slimībām: govju korona vīrusu, rota vīrusu, E.coli K-99, kriptosporīdijām. Testa ticamības pakāpe ir vismaz 89% un lielāka. Testa rezultātus var aplūkot 1. attēlā.  Nosakot šo slimību klātbūtni uz antigēnu, no 12 izmeklētajiem teļiem ar FAST TEST D4T bovine testu 10 teļiem pozitīvu rezultātu uzrādīja uz govju korona vīrusu, trīs pozitīvi gadījumi uz rota vīrusu un E.coli K-99, kā arī vienā gadījumā pozitīvs rezultāts bija konstatēts uz kriptosporīdijām.

1.attēls

Saimniecībā, lai uzturētu labu teļu veselības stāvokli, tika veikti dažādi apsaimniekošanas uzlabošanas pasākumi, bet, iespējams, kas tas ir nepietiekoši. Būtiski ir noteikt ierosinātājus un tālāk izvēlēties piemērotākos medikamentus (1. tabula).

 1.tabula

Antibiotiku jutība pret novietnē diagnosticēto mikrofloru

Antibiotika

Manheimia hemolitica

Koagulāzes neradoši stafilakoki

Nehemolizējošs E.coli

Penicilīns

Jutīgs

Jutīgs

Rezistents

Gentamicīns

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Ampicilīns

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Amoksicilīns

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Enrofloksacīns

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Florfenikols

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Tulatromicīns

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Amoksicilīns ar klavulīnskābi

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Oksitetraciklīns

Jutīgs

Rezistents

Jutīgs

Ciprofloksacīns

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Trimetroprims ar sulfometoksazolu

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Ceftiofūrs

Jutīgs

Jutīgs

Jutīgs

Ja saimniecībās ir uzsāktas govju vakcinēšanas programmas, to ietekme varētu būt jūtama ne ātrāk kā pēc pusgada, gada. Tā izmēģinājumā esam plānojuši izmantot «Probio Stop Odor», kas varētu labvēlīgi ietekmēt teļu veselību.

Anda Valdovska, LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, profesore, Dr. med. vet., paskaidroja, ka dabai draudzīgie preparāti ir probiotiķi, kas ir bioloģiski aktīvu vielu savienojumi, tādēļ to uzdevums ir nomākt patogēnās baktērijas, kā arī pēc dzīvnieku ārstēšanas ar antibiotikām probiotiķi atjauno vajadzīgo mikrofloru elpošanas un gremošanas traktā, kā arī pēc to lietošanas neveidojas disbakterioze.  Lietojot probiotiskus līdzekļus, neveidojās rezistence pret šiem līdzekļiem.

Teļiem slimības un nereti mirstību izraisa infekcijas slimību ierosinātāji, kas izsauc gremošanas trakta, gan elpošanas ceļu saslimšanas.

Lai teļš varētu veidoties par kvalitatīvu pieaugušu dzīvnieku, pats svarīgākais laika posms viņa dzīvē ir pirmie trīs mēneši, tas ir kā tilts uz tālāko veselību. Jautājumi, kurus mēs apskatām, nav jauni, bet šobrīd ļoti aktuāli, jo pirmajā vietā teļu saslimšanas gadījumu skaita ziņā ir diareja un otrajā vietā –elpošanas ceļu saslimšanas.

Pētot teļu saslimšanas gadījumus un nosakot slimību ierosinātājus, teļiem paaugstināts risks ir saslimt ar vīrusu un parazitāro vienšūņu izraisītām slimībām. Tas nozīmē, ka ne vienmēr antibiotiku lietošana saslimšanu gadījumā sniegs vēlamo rezultātu. Galvenais akcents saimniecībā jāliek uz labu apsaimniekošanu, novietnes, guļvietu un ēdināmo trauku higiēnu, turēšanas un ēdināšanas apstākļiem, taču, ja notikusi vairāku dzīvnieku vienlaicīga saslimšana ar vienādām saslimšanas pazīmēm, jānoskaidro saslimšanas cēlonis vai cēloņi.

Nevar nepieminēt kvalitatīvu jaunpienu. Tam jābūt izēdinātam pietiekamā daudzumā pēc dzimšanas pirmajās divās stundās, jo jaundzimuša teļa gremošanas trakts ir sterils un asinīs nav iespējams konstatēt antivielas, tās teļš saņem ar jaunpienu, kas jaundzimušajam nodrošina divu nedēļu ilgu ar jaunpienu iegūto (kolostrālo) imunitāti. Labi ir atcerēties, ka specifiskās lielmolekulārās olbaltumvielas teļa gremošanas traktā vislabāk spēj uzsūkties pirmajās sešās dzīves stundās, pēc tam to uzsūkšanās ievērojami samazinās. Pēc 24 dzīves stundām teļam izbarots jaunpiens var izsaukt diareju. Ir veikti pētījumi, ka teļi, kas piedzimuši otrās laktācijas govīm, slimo retāk ar diareju nekā citu laktāciju govju jaundzimušie teļi. Tāpat ir veikti pētījumi, ka teļu sprostu novietojums ir ļoti svarīgs, ja teļi tiek novietoti pie ārsienām, tie biežāk slimo nekā teļi, kas atrodas atstatu no ārsienām, tas ir saistīts ar relatīvo gaisa mitrumu novietnē, gaisa temperatūras svārstībām un aukstumu, kas atstarojas no ārējās sienas. Teļu turēšana uz dziļajiem pakaišiem rada papildu riska faktoru gremošanas un elpošanas sistēmu saslimšanai. Tas saistīts ar amonjaka koncentrāciju novietnes gaisā.

Svarīgi ievērot nosacījumus, veidojot teļu grupas. Pirmkārt, svarīgs ir grupas lielums, kurā optimāls teļu skaits ir 6 dzīvnieki. Ja teļus grupas ir lielākas par 7–10 teļiem, iespējams augstāks saslimšanas līmenis. Būtiski teļu veselību ietekmē novietnes mikroklimats. Būtiskākie mikroklimata parametri, kuriem jāpievērš uzmanība, ir relatīvais gaisa mitrums: 60–70% ir norma, gaisa plūsmas ātrums ziemas periodā – 0,1 m/s, vasaras periodā – 0,3 m/s, ja gaisa plūsma lielāka, teļi straujāk atdziest, tiem ir vajadzība pēc papildu enerģijas, lai nodrošinātu optimālu vecumam atbilstošu termoregulāciju un ķermeņa temperatūru. Ja gaisa plūsma ir lielāka par pieminētajiem rādītājiem, teļi var pastiprināti slimot ar elpošanas ceļu slimībām.

Saslimšanas intensitāti teļu ganāmpulkos ietekmē teļu imunitātes līmenis. Ja tas ir zems, biežāk teļu ganāmpulkos tiks novērotas gremošanas trakta un elpošanas ceļu saslimšanas.

Pasaulē ir veikti pētījumi par cilvēkiem, kas aprūpē teļus. Ir noskaidrots, ka sieviešu aprūpē esošie teļi slimo retāk, savukārt vīriešu aprūpētiem saslimšanas gadījumus novēro biežāk. Nereti ietekmi uz teļu veselību atstāj diennakts laiks, kad teļš ir piedzimis. Ja teļš piedzimst dienas laikā, tad veselība labāka, ja nakts laikā, tad sliktāka.

Pirmajās 14 dienās pēc teļa dzimšanas ar diareju jaundzīvnieki slimo biežāk nekā ar elpošanas ceļu slimībām. 45 dienu un vecākiem teļiem diareju un elpošanas ceļu saslimšanas novēro vienlīdz bieži, taču pēc 50–60 dzīves dienas vairāk tiek novērotas elpošanas ceļu saslimšanas.

Pirmajās piecās teļa dzīves dienās teļa veselību vairāk ietekmē rota vīruss un kriptosporīdijas, mazāk – E.coli, atkārtots šo slimības ierosinātāju izsaukts slimības uzliesmojums nereti novērojams no 9–25 teļa dzīves dienai. Saslimstot 9–25 dienu vecumā, saslimšanas iespējamie cēloņi mēdz būt jauktas izcelsmes. Tie var būt rota vīruss, kriptosporīdijas vai novietnē esošās baktērijas, kā arī mēdz būt jauktas izcelsmes ierosināta diareja, ko pamatā izraisa vīrusi kopā ar vienšūņiem.

Rota vīruss ir bez apvalka vīruss, var slimot kā teļi, tā arī cilvēki. Ja saslimšana notiek, tad pārslimo 7–90%, bet vidēji 40% dzīvnieku. Vīruss ir izturīgs apkārtējā vidē un pielāgojas dažādām vidēm un pH amplitūdai, toties ir karstuma jutīgs (dezinfekcija). Apkārtējā vidē izdala ļoti lielu virusālo daļiņu daudzumu. Ļoti atkarīgs, kāda teļam būs imunitāte, ēdināšana, apsaimniekošana.

Kriptosporīdijas – vienšūņi, izturīgas apkārtējā vidē, ūdenī bīstamas arī cilvēkiem. Galvenokārt pasargāt no saslimšanas dzīvnieku var labs vispārējais imūnais stāvoklis un spēja cīnīties ar šiem ierosinātājiem.

Korona vīruss, līdzīgi kā govīm ziemas diareja, teļiem – tas pats ierosinātājs. Iekļūšanas ceļš fekāli–orālais vai elpošanas ceļš, dzīvniekiem tiek bojātas zarnu bārkstiņas, pasargāt var labs dzīvnieku vispārējais imūnais stāvoklis. Veicinošie faktori – apkārtējās vides temperatūras izmaiņas, ēdināšanas vai barības kvalitātes izmaiņas, vides maiņa, citu baktēriju klātbūtne. Bieži saslimšanas process sakrīt ar teļa pārvietošanu no individuālā sprosta uz teļu grupu. Būtiskākais diarejas izraisītājs teļiem līdz 90 dienu vecumam ir E.coli K-99, šī procesa rezultātā izmainās teļa gremošanas traktā pH rodas disbakterioze, ierosinātājs izdala enterotoksīnus, kuri ir gan termo stabili, gan termo labili, kas nodrošina ātru diarejas gaitu, 24 h laikā notiek atūdeņošanās (dehidretācijas) process.

Būtiski retākais diarejas izraisītājs nekā E.coli K-99 ir dažādas salmonellu sugas.

Ja teļiem ir sākusies diareja, tad svarīgs ir vizuālais skats, fekāliju konsistence un organisma atūdeņošanās pakāpe. Pieņemt pareizo lēmumu, kā rīkoties, vai teļus ārstēt ar antibiotikām vai savādāk, jāsaprot, ka gremošanas trakts nav sterils, un kriptosporīdijas var tur atrasties līdz 15%, rota vīruss –līdz 12%, svarīgi, kāds ir imūnais teļu stāvoklis, jo, sākoties diarejai, pieaug kriptosporīdu, rota vīrusa, E.coli K-99 skaits. Tad aktuāls paliek jautājums, vai ir nepieciešams katru diareju apkarot ar antibiotikām?

Secinājumi:

  • Ja teļiem piena periodā ir parādījušies veselības traucējumi, jānoskaidro saslimšanas cēlonis, tikai tad, kad tas ir izdarīts, var veikt atveseļošanas pasākumus.
  • Lai piensaimniecības neciestu ekonomiska rakstura zaudējumus, teļu mirstība nedrīkst pārsniegt 4% no visiem dzimušajiem teļiem.
  • Veselības pamatā teļam ir: veselīga govs (teļa māte), kvalitatīvs jaunpiens un tā izbarošanas savlaicīgums, biežums un daudzums, mikroklimats novietnē.
  • Teļa turēšana uz dziļajiem pakaišiem rada papildus riska faktoru gremošanas un elpošanas sistēmu saslimšanai, tas ir saistīts ar amonjaka koncentrāciju novietnes gaisā.
  • Par imūnsistēmu teļam var spriest pēc asins serumā esošā olbaltumvielu līmeņa, kam nevajadzētu būt mazāk par 6 vienībām, nosakot to asins serumā ar refraktometru.
  • Teļam, kas veidojas par kvalitatīvu pieaugušu dzīvnieku, pats svarīgākais laika posms dzīvē ir pirmie trīs mēneši, tas ir galvenais nosacījums, kvalitatīva produktīva dzīvnieka ieguvē izmantojot efektīvas saimniekošanas metodes.
  • Teļi pirmajos trīs dzīves mēnešos biežāk saslimst ar dažādas izcelsmes diareju, retāk – ar elpošanas ceļu saslimšanām.
  • Analizējot teļu slimību ierosinātājus, paaugstināts risks ir saslimt ar vīrusu un parazitāro vienšūņu izraisītām slimībām. Tāpēc ne vienmēr antibiotiku lietošana saslimšanu gadījumā sniegs vēlamo rezultātu.
  • Pareizi veikta teļu novietnes dezinfekcija ar visvienkāršākajiem dezinfekcijas līdzekļiem var pat par 50% samazināt baktēriju kopskaitu novietnē.

Izmēģinājumos iegūtie rezultāti tiks demonstrēti noslēguma seminārā LLKC gada beigās. Pasākums notika Valsts Lauku tīkla pasākuma „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

 

Dainis Arbidāns,

LLKC Lopkopības nodaļas konsultants–eksperts veterinārmedicīnā

Anita Siliņa,

LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja

Pievienot komentāru