Jūs atrodaties šeit

Latvijas zirgu šķirnes ķēvju salīdzinājums

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes ķēvju salīdzinājums ģenētiskās efektivitātes uzlabošanai populācijā” (LAD līguma Nr. LAD160419/P19).

Mērķis: salīdzināt un nodemonstrēt Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes vaislas ķēvju kvalitāti pirms 2007. gada un pēc 2007. gada dzimušajām ķēvēm, izvērtējot vaislas materiāla kvalitātes rādītāju izmaiņas.

Projekta Nr. 19-00-A00102-000002.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2021. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri:

  • Ivetas Janelsiņas zirgkopības saimniecība, “Druvas”, Allažu pagasts, Siguldas novads;
  • APP Agroresursu un ekonomikas institūts;
  • Biedrība “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

Izveidojot divas ķēvju grupas, tiks noteikta selekcijas efektivitāte Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes plašāk pārstāvētajās un progresīvākajās ķēvju ģimenēs.

Tiks demonstrētas eksterjera un darbaspēju kvalitātes izmaiņas Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes vaislas ķēvju sastāvā.

Tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka  dienas reizi gadā, kā arī noslēgumā – seminārs par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vieta: “Druvas”, Allažu pagasts, Siguldas novads.

Kontaktpersona: LLKC Ogres konsultāciju biroja vadītāja, konsultante lopkopībā Aija Luse, e-pasts: aija.luse@llkc.lv,  tālr. 25483221.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.