Jūs atrodaties šeit

LLKC: Svaigpiena ražošanas izmaksas pārsniedz iepirkuma cenas

Lopkopība
Piena lopkopība

Pieaugošo resursu, jo īpaši lopbarības, cenu dēļ piena ražošanas izmaksas Latvijā pakāpeniski pieaugušas, sasniedzot 33–34 centus par kg mazās un vidējās saimniecībās un 31–32 centus par kg lielās saimniecībās, tādējādi pārsniedzot piena iepirkuma cenu līmeni vidēji par vienu līdz 4 centiem/kg.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) ekonomistu aprēķini liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā piena ražošanas izmaksas Latvijā pieaugušas vidēji par 5–8 centiem uz kilogramu piena. Starptautiskā Piena pētniecības tīkla (IFCN), kura dalībnieks ir arī LLKC, aprēķini rāda, ja ražošanas izmaksām pieskaitītu vēl klāt saimnieku pašu darbu, tad 2018. gadā Latvijas piensaimniecībās viena kg piena pašizmaksa atkarībā no saimniecības lieluma būtu no 33 centiem lielās* saimniecībās līdz 40 centiem mazās** saimniecības. 

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis: “Neskatoties uz saimniecību centieniem mazināt ražošanas izmaksas, redzam, ka resursu cenu ietekmē tās pieaug. Starpību starp piena iepirkuma cenu un izmaksām šobrīd pārsvarā sedz ES atbalsta maksājumi un ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem. Nepieciešamība taupīt neizbēgami var atsaukties uz ganāmpulka veselību, kas vistiešākā mērā atspoguļosies saimniecību finanšu rādītāju svārstībās,  un ne uz pozitīvo pusi.  Vienīgais rādītājs, ar kuru mēs tiešām atšķiramies no ES dalībvalstu saimniekiem, ir zemās algas. Taču pienācīgas algas ir galvenais elements, kas var atrisināt darbaspēka trūkumu nozarē, lai izrautos no apburtā loka “nav darbinieku, jo nav algas”. Samaksai par pārstrādei pārdoto pienu agri vai vēlu jāsasniedz vismaz ES vidējais cenu līmenis, kas šobrīd ir 34,5 centi par piena kilogramu, lai ES atbalsta maksājumus varētu izmantot tik nepieciešamajiem modernizācijas pasākumiem. Ja nē, nozare turpinās stagnēt un nevarēs sasniegt to ražošanas potenciālu, uz ko Latvija ir spējīga!

Atgādināsim, ka vidējā piena iepirkuma cena valstī aprīlī bija 30,1 cents/kg, bet maija prognozes liecina par iepirkuma cenas samazinājumu līdz 29,5 centiem. LLKC ekonomisti aprēķinājuši, ka piena kilograma ražošanas izmaksas 30 centu atzīmi pārsniedz jau pēdējos divus gadus. Turklāt nav signālu, kas liecinātu par iespējamu ražošanas izmaksu samazināšanos nākotnē. Tieši otrādi, IFCN veidotā lopbarības cenu indeksa nākotnes prognozes paredz lopbarības cenu pieaugumu.

Latvijas piensaimniecībās piena pašizmaksas struktūrā lielāko īpatsvaru veido lopbarības izdevumi, darbaspēka izmaksas un pamatlīdzekļu nolietojums. Mazajām saimniecībām izmaksas īpaši ietekmē energoresursu cenas. Tādējādi, lai kādus izmaksas samazinošus pasākumus Latvijas piensaimniecības neveiktu, tās tik un tā pienu pasaules mērogā spēs saražot ar vidēji augstām ražošanas izmaksām. Cenai, ko saimniecības saņem par pienu, ir ļoti liela nozīme, lai varētu stabili attīstīties ilgtermiņā.

 

Plašākai informācijai: Mārtiņš Cimermanis, tālr.: 29285626.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja, e-pasts: iveta.tomsone@llkc.lv; tāl.: 26004506.

 

* Lielās saimniecības – uz tirgu orientētas saimniecības ar vismaz 200 slaucamajām govīm, lielāko daļu darba padara algotais darbaspēks, fermā ir slaukšanas zāle, nepiesietā turēšana.

** Mazās saimniecības – ģimenes saimniecības, kur lielāko daļu darbu padara paši, ganāmpulkā līdz 50 slaucamajām govīm, pienu slauc piena vadā vai slaukšana kannās, piesietā turēšana, pamatā govis tiek laistas ganībās.