Jūs atrodaties šeit

Noticis seminārs par izmēģinājumiem lopkopībā

Lopkopība
Zālēdāju projekts

LLKC lopkopības konsultanti sadarbībā ar lauksaimniekiem un zinātniekiem 2017. gadā strādāja pie iepriekšējos gados uzsāktajiem izmēģinājumu darbiem lopkopības saimniecībās, kā arī ierīkoja jaunus izmēģinājumus trijās lopkopības nozarēs: piena lopkopībā, gaļas liellopu audzēšanā un aitkopībā. Ceturtdien, 11. janvārī, izmēģinājumos iesaistīto saimniecību pārstāvji, konsultanti, zinātnieki un citi interesenti tikās seminārā, kurā tika izvērtēti izmēģinājumu rezultāti. Jāpiebilst, ka tie jau apkopoti  drukātā izdevumā, kā arī materiāls pieejams mūsu mājaslapā.

LLKC lopkopības konsultanti sadarbībā ar zinātniekiem un lopkopības saimniecību praktiķiem Zālēdāju projekta ietvaros veica praktiskus izmēģinājumus lopkopībā: piena lopkopībā par slaucamo govju izmantošanas ilgumu saimniecībā, par novietnes mikrofloras ietekmi uz teļu veselību, par proteīna izēdināšanas ekonomisko efektivitāti slaucamo govju ganāmpulkā, par zīdītājgovju auglību un tās ietekmi uz ganāmpulka atražošanu, zīdītājgovju ganāmpulka kvalitātes analīzi, zālāju zelmeņu attīstību lopkopības saimniecībā un to apsaimniekošanas ietekmi, par Šarolē aitu izmantošanas iespējām Latvijā.

LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja un Zālēdāju projekta īstenotāja Anita Siliņa atzīst: “Tēmas, kuras tiek risinātas izmēģinājumos, ir lopkopībai aktuālas, tās izraudzītas un apstiprinātas LLKC Lopkopības kompetenču centra padomē, sadarbojoties zinātniekiem, konsultantiem un citiem nozares profesionāļiem, liekot uzsvaru uz kvalitatīvas pašražotās lopbarības sagatavošanu, vēršot uzmanību uz kvalitatīvas zaļās masas ieguvi. Joprojām aktuāla ir kvalitatīvu jaundzīvnieku ieguve, bet, jo īpaši, to saglabāšana un izaudzēšana, ganāmpulku ilgmūžība, kā arī pašu saimniecībās izaudzētie proteīna barības līdzekļi un to pareiza iekļaušana barības devā, kā arī pamatotu barības devu sagatavošana gan audzējamajiem, gan produktīvajiem dzīvniekiem. Jau ceturto gadu izmēģinājumu saimniecībās veicam ekonomisko analīzi un aprēķinām produkcijas pašizmaksu, tā sniedzot ieskatu par ekonomisko efektivitāti gan katrai saimniecībai atsevišķi, gan cenšamies rast kopsakarības saimniecību grupās.”

Izmēģinājumi notika no 2017. gada maija līdz novembrim, un ikvienam interesentam bija iespēja apmeklēt fermu dienu – semināru pasākumus un iepazīties ar izmēģinājumu saimniecībām, izmēģinājumu ierīkošanas gaitu, paveikto izmēģinājumos, kā arī diskutēt, apmainīties ar viedokļiem un dalīties pieredzē. Pagājušajā  gadā fermu dienu – semināru pasākumus apmeklēja vairāk nekā 800 interesentu.

Izmēģinājumi tika ierīkoti Valsts Lauku tīkla pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

Dace Millere,

LLKC Apgāda redaktore

Foto Galerija: