Jūs atrodaties šeit

Notiks apmācības kautuvju darbiniekiem

Lopkopība

LLKC rīko apmācības mājputnu, trušu kautuvju darbiniekiem par labturības prasībām kautuvēs (*) – „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.

LAP 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības mājputnu un trušu kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.

Apmācību struktūra: kurss sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Mācību norises vieta: z/s “Taunatiņu truši”, Aleksandra iela 12, Dobelnieki, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.

Mācību norises laiks: š. g. 28.10.–29.10. plkst. 10.00.

Lektors: PVD PUD vecākā eksperte Inga Skādule.

Galvenās apmācību tēmas:

 • Likumdošanas prasības;
 • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori;
 • Personāla higiēna. Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs;
 • Dzīvnieku transportēšana uz kautuvi un labturība tās laikā;
 • Labturība dzīvnieku pārvietošanas laikā, fiksācija pirms apdullināšanas, fiksācijas iekārtas;
 • Dzīvnieku labturība pirmskaušanas turēšanas laikā, to ietekmējošie faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē;
 • Dzīvnieku apdullināšanas metodes, apdullināšanas efektivitātes pazīmes un uzraudzība. Dažādu sugu dzīvnieku apdullināšanas īpatnības;
 • Dzīvnieku atasiņošanas paņēmieni. Dzīvības pazīmes;
 • Kāvēju rīcība nestandarta situācijās kautuvē;
 • Dzīvnieku piespiedu kaušana;
 • Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti;
 • Dzīvnieku labturības inspektors kautuvē;
 • Zinātniskais atbalsts. Labas prakses rokasgrāmata.

Kursu maksa: dalībnieka līdzmaksājums 45,00 eiro (t. sk. PVN). Apmaksa jāveic pirms mācībām.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 27. oktobrim (ieskaitot).

 

(*) Nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija.

Pievienot komentāru