Jūs atrodaties šeit

Proteīna nodrošināšana bioloģiskajās piensaimniecībās

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Proteīna nodrošināšana bioloģiskajās piensaimniecībās” (LAD līguma Nr. LAD030619/P32/P34)

Mērķis: nodemonstrēt pašaudzēto proteīna nodrošināšanu bioloģiskajās piena ražošanas saimniecībās un iepazīstināt lauksaimniekus, kā, nodrošinot pareizu proteīna saturu barības devā atkarībā no dzīvnieku produktivitātes, iespējams samazināt vielmaiņas slimību risku.

Projekta Nr. 19-00-A00102-000013

Projekta īstenošanas laiks: 2019. - 2021.gads,

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Partneri: z/s Brūveri, Rudzātu pag., Līvānu novads, Agroresursu un ekonomikas institūts; Biedrība “ Latvijas Zemnieku federācija”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: ierīkot demonstrējumu bioloģiskā piena lopkopības saimniecībā. Izveidota laktējošo govju grupa, kur vienā ziemošanas periodā govīm barības devā proteīns tiek sabalansēts ar pupām vai zirņiem un otrā ziemošanas periodā ar ripsi vai rapsi. Tiks veiktas rupjās lopbarības analīzes un sabalansētas barības devas. Tiks aprēķinātas barības devu izmaksas, un ekonomiskais ieguvums bioloģiskajā piena lopkopības saimniecībā, nodrošinot govīm pilnvērtīgu ēdināšanu un apsaimniekošanu. Demonstrējuma laikā tiks mēģināts uzskaitīt vielmaiņas problēmas. Demonstrējuma laikā tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot, lauku dienu reizi gadā, kur tiks pieaicināts ārzemju konsultants ar Rietumeiropas pieredzi bioloģisko slaucamo govju ēdināšanā.  Demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājas lapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: z/s “Brūveri ” Rudzātu pagasts, Līvānu novads

kontaktpersona: LLKC, Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere, e-pasts: silvija.dreijere@llkc.lv  tālr. 26552748.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests