Jūs atrodaties šeit

Taukskābes pienā

Lopkopība
Piena lopkopība
Zālēdāju projekts

Piens un piena produkti ir cilvēkiem svarīgs barības vielu avots. Ar pienu un piena produktiem mēs uzņemam enerģiju, olbaltumvielas, vitamīnus un minerālvielas.                   Polinepiesātinātās taukskābes (PUFA) cilvēku uzturā ir veselīgākas kā piesātinātās taukskābes (SFA). Piemēram, nepiesātinātā taukskābe konjugētā linolskābe (C18:2) mazina risku saslimšanai ar vēzi, stiprina imunitāti, kavē diabēta attīstību un mazina aterosklerozi.

Bet, lai iegūtu veselīgu pienu, slaucamo govju ēdināšanā priekškuņģa darbībai ir nepieciešama kokšķiedra. Faktiski rupjās lopbarības daļiņu garums priekškuņģī ietekmē gan fermentācijas procesus, gan barības virzīšanās ātrumu pa barības traktu. Skatoties vēl tālāk, barības daudzums un barības daļiņu garums ietekmē govs veselību un vielmaiņas procesus organismā, govs ražību un tauku saturu pienā.

Pētījumos, kas veikti ASV, govīm, kuru barības devā bija noteikts daudzums zāles un tauriņziežu skābbarības, pienā bija izteikti augstāka taukskābes Omega-3 un konjugētās linolskābes koncentrācija salīdzinājumā ar govju pienu, kuras neiet ganībās.

Bet, kā mēs zinām, tad ne tikai bioloģiskajās saimniecībās govis iet ganos. Līdzvērtīgi rezultāti bija arī konvencionālo saimniecību pienam, ja govis ēda ganību zāli. Vērtīgo taukskābju daudzums pienā sāk samazināties, pieaugot spēkbarības īpatsvaram barības devā. Visvairāk konjugētās linolskābes pienā bija, ja daļu no barības devas veidoja ganību zāle. Neatkarīgi no saimniekošanas veida visvairāk kojugētās linolskābes bija pienā, ja govis ēda daudz sulīgās ganību zāles. Savukārt ziemas mēnešos, kad govis nav ganībās, konjugētās linolskābes daudzums samazinās.

Analizējot taukskābju saturu pienā, no piesātinātajām taukskābēm aptuveni 45–47% būs palmitīnskābe C16:0. Pareizinot C16:0 ar 2,1, iegūsim priekšstatu par to, cik tad pienā ir piesātināto taukskābju.

No nepiesātinātajām taukskābēm pamatā (80%) pienā ir mononepiesātinātā taukskābe – oleīnskābe (C18:1). Pārējās būs polinepiesātinātās taukskābes, kas ietver sevī arī Omega-3 taukskābi (C18:3). Omega-3 taukskābe ir tā taukskābe, kas cilvēkiem ir saistoša veselības uzturēšanai.

Piesātināto taukskābju saturs pienā mainās arī atkarībā no šķirnes. Holšteinas šķirnes govīm piesātināto taukskābju daudzums pienā ir zemāks kā Džersejas šķirnes govīm vai krustojuma dzīvniekiem.

Oleīnskābe ir rapšu eļļā, tāpēc, izēdinot rapšu raušus ar augstu tauku saturu, tauku saturs pazemināsies. Linsēklu eļļa govju barības devās samazina kopējo piesātināto taukskābju daudzumu un palielina C18:3 (Omega-3) daudzumu.

Demonstrējumā “Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības kvalitātes vērtējums un sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībās” mērķis 2016. gadā bija arī salīdzināt piesātināto un nepiesātināto taukskābju izmaiņas pienā atkarībā no ēdināšanas tipa (ziemas barība un ganīšana) un noteikt Omega-6 un Omega-3 taukskābju izmaiņas pienā, barojot govis ar skābbarību un ganot ganībās.

Piesātināto un nepiesātināto taukskābju izmaiņas koppienā demonstrējuma saimniecībās atkarībā no rupjās lopbarības ir apkopotas 1. tabulā.

1. tabula. Piesātināto un nepiesātināto taukskābju izmaiņas pienā demonstrējuma saimniecībās 2016. gadā

Nepiesātināto taukskābju izmaiņas pienā atkarībā no rupjās lopbarības veida ir redzamas 2. tabulā.

2. tabula. Nepiesātināto taukskābju izmaiņas pienā demonstrējuma saimniecībās 2016. gadā

Demonstrējumā apstiprinājās tas, ka, ganot govis, pienā palielinās nepiesātināto taukskābju daudzums. No nepiesātinātajām taukskābēm vairāk palielinājās oleīnskābe un vienā no saimniecībām Omega-6. Omega-3 taukskābes daudzums ir salīdzinoši mazs un analizējot neizdevās noteikt precīzu daudzumu, lai varētu spriest par izmaiņu tendencēm.

Taukskābju saturs pienā un to savstarpējās attiecības sniedz informāciju arī par govs ēdināšanu (enerģijas nodrošinājumu), vielmaiņas un auglības problēmām, bet tad ir jāanalizē nevis koppiens, bet individuāli govju piena paraugi.

Silvija Dreijere,

LLKC lopkopības konsultante