Jūs atrodaties šeit

Totāli maisītās barības jeb TMR audits precīzai barības devai

Lopkopība
Piena lopkopība

Precīzai ēdināšanai ir būtiska ietekme uz ganāmpulka veselību. Taču nemainīga barības vielu piegāde katru reizi var būtiski ietekmēt to, vai govis ir produktīvas un veselīgas.

Sabalansēta barība atbalsta imūnsistēmas darbību, precīzi sajaukta un regulāri piegādāta barība palīdz novērst veselības problēmas un uzlabot saimniecības finansiālos ieguvumus.

Jāsāk ar TMR auditu

TMR jeb totāli maisītās barības (total mixed ration) auditā tiek analizēts, kā jūs barojat savas govis, kā arī katra dzīvnieka patērētās barības atbilstību un viendabīgumu. Pamatojoties uz analīzi, audits piedāvā ieteikumus nepārtrauktiem uzlabojumiem, kas var nodrošināt lielāku efektivitāti un produktivitāti. Konsultanti var regulāri pārbaudīt barības devas viendabīgumu, barības piegādes precizitāti, barības izdalītāja efektivitāti, samazināt sausnas zudumus un maisītāja apkopi.

Viens no audita mērķiem ir palīdzēt samazināt galveno sastāvdaļu atšķirības. Lai govīm saglabātu augstas piena ražošanas spējas un veselību, vienmēr jānodrošina labi samiksēta viendabīga barība ar pēc iespējas mazu šķirošanas iespēju govīm pie barības galda. TMR sastāvdaļu precīza uzskaite ir būtisks audita pienesums.

Novērtējot miksera veiktspēju, vērtē:

 • gliemežus, stūmējplāksnes, nažu nodilumu;
 • gliemežu griešanās laiku;
 • maisītāja kastes uzpildes līmeni;
 • siena/salmu smalcināšanu;
 • kastes iekraušanas vietu (jābūt centrā);
 • maisīšanas laiku pēc pēdējās sastāvdaļas pielikšanas;
 • maisījuma sastāvdaļu pievienošanas secību;
 • šķidruma izkliedi (jābūt centrā);
 • kravas izmēru (virs/zem svārpstām);
 • gliemeža griešanās ātrumu (atkarīgs no zīmola/modeļa);
 • lopbarības ierobežotāja iestatījumus.

Auditā pārbauda visu, kas var ietekmēt govs apetīti. Šī analīze palīdz uzlabot barošanas efektivitāti, optimizējot ieguldījumus barības izdalītājā un mikserī.

Piemēram, TMR audits 400 govju fermā atklāja, ka slikti sasmalcināts lucernas siens izraisīja ievērojamu barības šķirošanu. Tika nedaudz mainīta barības līdzekļu iekraušanas secība maisītājā, lai palielinātu siena smalcināšanu. Tika fiksēti dati par piena daudzumu dzesētājā 28 dienas pirms un 28 dienas pēc audita. TMR bija labi sabalansēta barības deva no govju veselības viedokļa jau pirms audita, izņemot slikti sasmalcināto sienu. Izmaiņu rezultātā nākamajās 28 dienās pēc audita govis ražoja vairāk piena ar labāku olbaltumvielu un tauku saturu un ar mazākām svārstībām gan pēc sastāva, gan pēc daudzuma. Tas liek secināt – jo labāk tiek sagatavota labi sagremojama un katru dienu nemainīga barības deva, jo tas nodrošina veselīgāku spurekli, turklāt laba barības sagremošana nodrošina vienmērīgu piena ražošanu.

Audita rezultātiem jābūt pieejamiem

Audita rezultātiem jābūt zināmiem visiem, kas iesaistīti barošanas procesā. Kopā strādājot, komandai jāatrod vislabākie risinājumi, lai pēc iespējas ātrāk novērstu konstatētos trūkumus. Jāpārliecinās, ka visi iesaistītie komandas locekļi piedalās sapulcēs un tiek iesaistīti gan ēdinātāji, gan barības gatavotājs, slaucēji, teļkopji, zootehniķi, fermas menedžeris, un arī veterinārārsts. Katram ir tiesības zināt, uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā.

Sanāksmēs jāuzsver barības viendabīguma un nemainīguma nozīme un jāpalīdz ikvienam saprast, ka nemainīgums rodas, stingri ievērojot barošanas protokolus. Jāpalīdz ikvienam saprast, cik svarīgi ir vienmēr govju priekšā saglabāt svaigu, pareizi sajauktu TMR. Jāuzsver, ka govīm vienmēr jāēd sabalansēta barības deva, tā pozitīvi ietekmēs gan veselību, gan izslaukumu. Dažu barošanas pamatnoteikumu ievērošana var palīdzēt sasniegt šo mērķi.

 • Barojiet katru govju grupu katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Mainot barošanas laiku, samazināsies sausnas uzņemšana spēja (DMI).
 • Regulāri pārbaudiet sausnu. Pārrunājiet ar savu uztura speciālistu, cik bieži jums tas jādara, un pārliecinieties, vai ir pieejami pareizie instrumenti, lai savlaicīgi veiktu testēšanu.
 • Vienmēr barojiet ar sastāvdaļām, kas ir bez pelējuma, un izvairieties no pārāk mitras vai sakarsušas barības izēdināšanas.
 • Nepārpildiet maisītāju, jo tas novedīs pie nevienmērīgas un neprecīzas sajaukšanas.
 • Nodrošiniet barības vienmērīgu pieejamību pa visu barības galdu.
 • Vienmēr pieejama visām govīm svaigi piestumta barība 24 h diennaktī visu nedēļu visu gadu.
 • Katru dienu fiksēt pārpalikumus, lai noteiktu sausnas apēdamību.

Zemnieki novēro, ja izmainās barošanas process, izmainās arī izslaukuma apjoms. Piemēram, tika veikts TMR audits 5000 govju fermā, kur saimniekam bija aizdomas par nekvalitatīvas barības piegādi. Audita laikā atklājās, ka TMR neatbilstību veicināja nolietots maisītājs, kas nesagatavoja pilnvērtīgu nemainīgu barības devu. Nolietotais maisītājs negatīvi ietekmēja gan piena ražošanu, gan arī govju veselību. Katru dienu 20–30 govīm veica ārstēšanu, kas saistītas ar neatbilstošas barošanas sekām.

Pēc pārrunām ar īpašnieku un barotājiem tika nolemts iegādāties jaunu maisītāju, un rezultātā barības deva tika sajaukta vienmērīgāk. Ar vielmaiņas problēmām ārstēto govju skaits samazinājās no 20 līdz 2 govīm dienā. Pēc papildu TMR audita jaunajā maisītājā varēja palielināt esošās barības izmaksas, un līdz ar to palielināt piena ražošanu, pateicoties spējai katru dienu nodrošināt vienādu devu katrai govij.

Ikreiz, kad mainās barošanas parametri, mēs radām izmaiņas spurekļa pH vidē. Ir ļoti svarīgi novērot padevēja novirzes. Jo mazākas novirzes, jo nemainīgāka ir barības deva. Ja pamanāt kādas noteiktas sastāvdaļas pārdozēšanu vai nepietiekamu daudzumu, tas palīdzēs noteikt, kur uzturā ir izmaiņas, un ātri tās novērst. Govis alkst pēc vienveidīgas barības. Tas ir svarīgi veselībai, ražošanai un rentabilitātei.

TMR audits ir pārbaudīta sistēma barošanas efektivitātes mērīšanai, un tas ir palīdzējis saimniekiem maksimāli izmantot savas barošanas sistēmas jau vairāk nekā 10 gadus. TMR viendabīguma uzlabošana veicina govju veselības un ražības uzlabošanos, kā arī palielina piena rentabilitāti. Kopš 2008. gada janvāra ir veikti aptuveni 10 000 auditi saimniecībās visā pasaulē, palīdzot palielināt piena ražošanas efektivitāti. Mūsdienu TMR auditi var atklāt barības devas neatbilstības un palīdzēt noteikt citas ar barību saistītas pārvaldības iespējas. Rezultātā uzlabojas ganāmpulka ražība, kā arī kopējā piena produktivitāte un drošība.

Es kā konsultante ar šo rakstu gribu ieteikt sekojošo: svarīgs ne tikai precīzs barības vielu daudzums, kas tiek ievietots mikserī, bet jāpievērš liela uzmanība miksera kondīcijai, nažiem, to iestatījumam, asumam, cik daudz barības var samaisīt jūsu mikseris. To nevajag pārkraut, jo tad tas nespēs kārtīgi, viendabīgi sajaukt un sasmalcināt barību ar visām augstākminētajām sekām un ietekmi uz piena daudzumu un govju veselību. Tāpat jāseko līdzi barības kvalitātei un secībai, kā katrs līdzeklis tiek ievietots mikserī. Nažu asumam, griešanās ātrumam un jaudai arī ir liela nozīme. Tas jāņem vērā, iegādājoties jaunu maisītāju. Jo vienmērīgāk un precīzāk barosim savas govis, jo tās būs veselīgākas.

Izmantots Ohaio Universitātes ēdināšanas speciālista Toma Elberga pētījums (Ph.D. Tom Oelberg, Ohio State University, USA)

Laila Plīta,
LLKC lopkopības konsultante