Jūs atrodaties šeit

Vaislas teļu augšanas un attīstības nosacījumi

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

  Piensaimniekiem tiek atgādināts, ka lielāka uzmanība jāpievērš pareizai vaislas teļu izaudzēšanai, kas nodrošinātu ātrāku šo dzīvnieku izmantošanu vaislai, taču praksē ne visi saimnieki to spēj īstenot. Lai sasniegtu mērķi – uzsākt pirmo laktāciju govīm, vaislas teļu izaudzēšanā ir jāievēro vairāki nosacījumi, kuri tiek analizēti un aplūkoti Latvijas Lauku un konsultācijas centrs (LLKC) realizētajā demonstrējumā ar tēmu: Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību. 8.lote (LAD līguma Nr. LAD100119/P2). Demonstrējuma ierīkošanas vietas: a/s ”Agrofirma Tērvete”, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts.

Tīra, sausa guļvieta, turot teļus individuālos sprostos vai apvienotās grupās. Uzturot tīras, sausas un dezinficētas guļvietas, var samazināt teļu saslimstības biežumu ar eimeriozi, kriptosporidiozi un mikoplazmozi. Kāpēc tas ir svarīgi? Kā fizikāla vērtība mitrums ir vajadzīgs jebkurai dzīvai radībai, tajā skaitā baktērijām un vīrusiem. Par optimālu relatīvo gaisa mitrumu teļu novietnēs uzskata 40–80 %. Sevišķi svarīga relatīvā gaisa mitruma kontrole ir vasarā, jo, palielinoties relatīvajam gaisa mitrumam virs 65 %, pat pie +25 °C atsevišķiem dzīvniekiem var novērot karstuma stresu. Pārāk lielu mitrumu teļu novietnē izsauc nepietiekami bieža kūtsmēslu izvākšana, bieža teļu slimošana ar caureju, novietnes pārblīvētība ar dzīvniekiem un nepietiekams sausu pakaišu daudzums guļvietās, kā arī daudzi citi faktori: lietus, sniegs, plīsušas caurules u.c.

Nodrošināts mikroklimats vidē, kurā uzturas teļi. Īpaši jaundzimušajiem teļiem un teļiem līdz 10. dzīves dienai ir ļoti svarīga gaisa temperatūra, kurai konstanti ir jābūt +25 °C. Pēc 10. dzīves dienas līdz 3 mēnešu vecumam teļiem ir jānodrošina +15 līdz +23 °C. Vecākiem teļiem gaisa temperatūra var būt zemāka, taču tā nedrīkst noslīdēt zem 0° atzīmes. Īpaši gaisa temperatūras nozīmi sekmīgā teļu izaudzēšanā uzsver rumāņu liellopu audzēšanas konsultants Mariuss Bogdans no Trouw Nutrition kompānijas. Teļam fizioloģiski līdz trīs mēnešu vecumam nav pietiekami attīstīta termoregulācija. Tas ātri spēj pārkarst un ātri atdzist, kā rezultātā saimniecībās, kurās nespēj nodrošināt teļiem attiecīgā vecumā atbilstošu gaisa temperatūru, tie biežāk slimo ar respiratorām slimībām, ko ierosina apkārtējā vidē esošās baktērijas un vīrusi. Ne mazāk svarīgs faktors ir gaisa plūsma (m/s). Teļu novietnēs, kurās teļus tur līdz trīs mēnešu vecumam, gaisa plūsmai jābūt nelielai, nepārsniedzot 0,1–0,3 m/s. Dažādos pētījumos noskaidrots, ka lielāks gaisa plūsmas ātrums negatīvi ietekmē teļu veselību, vecinot respiratoro slimību izplatību ganāmpulkā. Teļu veselību ietekmē paaugstināta ogļskābās gāzes (CO2) un amonjaka (NH3) koncentrācija novietnē. Gāzu koncentrācijai ir ļoti cieša sakarība ar gaisa plūsmas ātrumu. Mazāka gaisa plūsma – lielāka gāzu koncentrācija, pie zemas gaisa plūsmas ļoti strauji palielinās NH3, īpaši teļu novietnes daļā, kur tos tur individuālajos sprostos.

Dzīvnieku attīstība. Vērtējot vaislas teļu augšanas īpatnības, ļoti cieša korelācija pastāv starp trīs rādītājiem: dzīvmasu, krustu vai skausta augstumu un pēdvidus apkārtmēru. Tīršķirnes dzīvnieku augums attīstās vienmērīgāk nekā krustojuma šķirņu dzīvniekiem, taču, sasniedzot 12–14 mēnešu vecumu, līdz sešu mēnešu vecumam novērotās atšķirības izzūd.

Teļu ēdināšana

1. attēls. HM šķirnes vaislas teļu dzīvmasas un skausta auguma rādītāji (līdz 6 mēn. vecumam)

Svarīga loma pareizā dzīvnieku attīstībā un augšanā ir ēdināšanai (1. attēls), kas jāveic atbilstoši dzīvnieku vecumam, sugai un izmantošanas veidam. Lai pareizi izaudzinātu vaislas teli, divu mēnešu vecumā tai ir jādubulto dzimšanas dzīvmasa. Tas nozīmē, ka dzīvniekiem jāizslēdz slimošanas iespēja, un to ēdināšana jāorganizē tā, lai līdz sešu mēnešu vecumam vaislas teļu dzīvmasas pieaugums diennaktī HM šķirnes vaislas telēm būtu 800–1000 g. Pie šāda dzīvmasas pieauguma vaislas teļu mākslīgo apsēklošanu var uzsākt 12–13 mēnešu vecumā, ar noteikumu, ka to dzīvmasa sasniedz 60–70 % no ganāmpulkā esošo govju dzīvmasas 3. laktācijā, jo ir noskaidrots, ka pirmās laktācijas govīm dzīvmasa ir par 10–20 % mazāka nekā trešās laktācijas govīm.

Izvirzot mērķi pirmo atnešanās vecumu plānot 23–24 mēnešos, vissvarīgākais ir piena periods. Lai to sekmīgi pārvarētu, piedāvāju dažus praktiskus risinājumus sekmīgai teļu izaudzēšanai piena periodā.

Būtiski, lai tūlīt pēc piedzimšanas teļš saņemtu pēc iespējas vairāk imunoglobulīna (IgG) ar jaunpienu, kas veido teļam kolostrālo imunitāti pirmajās divās dzīves nedēļās. Teļa gremošanas trakts ir īpatnējs, teļš nepiedzimst uzreiz par atgremotāju. Par pilnvērtīgu atgremotāju tas kļūst 3.–4. dzīves mēnesī, tāpēc ļoti svarīgi teļu piena periodā precīzi pabarot un aprūpēt. Zinātnieki noskaidrojuši, ka teļam uz katriem 100 kg dzīvmasas diennaktī jāuzņem 2,5–3,0 kg sausnas. Pienā sausna variē no 13,2–13,8 %. Tas nozīmē, ka, tradicionāli barojot teļu ar pienu un rēķinot piena daudzumu 10 % no dzīvmasas, diennaktī pēc piedzimšanas tas saņem 0,8–0,83 kg sausnas ar jaunpienu, taču vajadzīgos ~0,2 kg teļš nesaņem. Tādēļ, jaunākajos pētījumos atklāts, ka, teļus barojot ar pienu nelimitēti (1. tabula), izbarojot tiem pēc iespējas labākas kvalitātes jaunpienu, var nodrošināt nepieciešamo sausnas daudzumu.

Jaunpiena nozīme

Tūlīt pēc jaunpiena iegūšanas nosaka tā kvalitāti ar kolostrometru vai BRIX refraktometru (1. tabula)

1. tabula. Jaunpiena kvalitātes noteikšana ar BRIX refraktometru vai kolostrometru

Vērtējot jaunpiena kvalitāti, ņem vērā krāsu, smaržu un konsistenci. Teļiem nedrīkst izbarot jaunpienu, kuram vizuāli ir izmainīta krāsa (piem., rozā) vai tajā ir recekļi. Jaunpienam jābūt dzeltenīgam, nedaudz biezākam par tikko izslauktu pienu, ar pienam raksturīgu smaržu un garšu. Vērtējot jaunpiena kvalitāti ar BRIX refraktometru, par labas kvalitātes jaunpienu uzskata, ja tas BRIX skalā ir vismaz 22 % vai vairāk, šādu jaunpienu pirmajā teļa barošanas reizē 38–40 °C teļam iedod ar zondi 4 kg, nākamo ēdienreizi plāno ne agrāk kā pēc 6–8 stundām, kad teļam piedāvā dzert no spaiņa, kas aprīkots ar knupi, izbaro paskābinātu pienu. Nosakot jaunpiena kvalitāti ar kolostrometru, jaunpiena temperatūrai ir jābūt 25 °C!

Pārejot uz teļu ēdināšanu sprostos, ievēro sekojošu shēmu teļu turēšanai un ēdināšanai (2. attēls).

2. attēls. Teļa sprosta aprīkošana pareizai teļa barošanai

Spaini ar pienu novieto virs starterbarības trauka un ūdens spaiņa, lai knupja augstums no zemes būtu 105–115 cm. Tas nozīmē, ka barība, ko uzņems teļš, nonāks tai paredzētā vietā: piens glumeniekā, siens, ūdens un starterbarība – spureklī.

2. attēls. Teļa gremošanas trakta īpatnības līdz 2 mēnešu vecumam

Ja uzņemtais piens nokļūs teļa spureklī, tas sāks pūt un parādīsies caureja, kura nekādā gadījumā nav jāārstē ar antibiotikām. Šajā gadījumā teļiem no barības izslēdz piena izbarošanu un to aizstāj ar linsēklu gļotu novārījumu, ko pagatavo pēc sekojošas metodes. Samaļ 75–100 g linsēklu un aplej ar verdošu ūdeni. Iegūto masu maisa 2–3 min., līdz tā kļūst viendabīga, pēc tam 3–7 min. vāra uz lēnas uguns, visu laiku maisot. Pēc tam masu atdzesē līdz 38–40 °C un izbaro teļam. Linsēklu novārījumam uz 1 litru ieteicams pievienot 5–7 g NaCl un 30 ml vērmeļu tinktūru. Maisījumu izbaro trīs reizes dienā, katrā barošanas reizē pa 2–3 litriem linsēklu novārījuma, kamēr pāriet caureja.

Pēc jaunpiena izbarošanas 36–48 stundu laikā vismaz 10–20 % teļiem ir jānoņem asins paraugi un jānosaka IgG koncentrācija asins serumā, lai kontrolētu jaunpiena izbarošanas laiku un daudzumu. Ja teļš saņem jaunpienu, kam kvalitāte pēc BRIX ir 22 %, tad asins serumā IgG koncentrācija būs vismaz 26,7 g/l jeb BRIX 9 %.

2. tabula. IgG asins serumā pēc BRIX

Lai teļu audzēšanu saimniecībā padarītu efektīvāku, jāizvirza konkrēti mērķi:

  1. līdz atšķiršanai vidējam teļa dzīvmasas pieaugumam diennaktī jābūt 800 g;
  2. divu mēnešu vecumā jābūt dubultotam dzimšanas svaram;
  3. atšķiršana no piena 63–70 dienu vecumā;
  4. teļu mirstība piena periodā <5 %;
  5. saslimšana piena periodā <8 %;
  6. pirmās grūsnības sākums 12–14 mēnešos;
  7. pirmā atnešanās 22–24 mēnešos.

Darbs demonstrējumā tiek turpināts, tas norit Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA. Informācijas par iegūtajiem rezultātiem tiks publicēti LLKC mājas lapā.

Demonstrējuma vadītājs: Dainis Arbidāns, LLKC, konsultants, eksperts veterinārmedicīnā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Foto Galerija: