Jūs atrodaties šeit

Vērtē pirmā pļāvuma zāles skābbarības rezultātus

Lopkopība
Gaļas lopkopība

Gaļas lopkopības interešu grupas ceturtajā tikšanās reizē ciemojāmies zemnieku saimniecībā “Pūces”, kas atrodas Kocēnu novada Kocēnu pagastā, kur tiek attīstīta ģimenes saimniecība.

Saimniecisko darbību tā aizsākusi jau kopš 1992. gada, kad nodarbojās ar piena lopkopību, un šobrīd strādā pēc bioloģiskās saimniekošanas metodes. Saimniecībā ir dažādu krustojumu liellopi, bet nākotnē mērķis ir pāriet uz Limuzīnas šķirnes gaļas liellopu audzēšanu.

Saimniecība veiksmīgi uzrakstījusi un īstenojusi dažādus projektus, un par iegūto finansējumu tā varēs paplašināt savu saimniekošanu.

Ganāmpulkā atrodas ap 49 liellopiem, no kuriem 24 ir zīdītājgovis, kas iegūtas gan no piena, gan gaļas govīm.

Saimniecība 2016. gadā apsaimnieko ap 71,25 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas kalpo kā zālāju platības.

Apskatot pārraudzības datus, bija vērojama tendence, ka telēm pirmās atnešanās vecums vidēji ganāmpulkā bija 26 mēneši, kas liecina, ka teles lecinātas aptuveni 17 mēnešu vecumā. Zīdītājgovju dzīvmasa liecina, ka teles tikušas sēklotas, sasniedzot 420 kg dzīvmasu. Arī iegūto un saglabāto teļu skaits ir 95%, kas vērtējams kā labs rādītājs.

Rupjā lopbarība ir liellopu pamatbarība. No tās kvalitātes ir atkarīgs, cik daudz to vajadzēs izbarot un kāds būs dzīvmasas pieaugums diennaktī.

Ganību sezona tuvojas noslēgumam, tāpēc svarīgi izvērtēt saražotās lopbarības ķīmisko sastāvu: sausnas daudzumu, kopproteīnu, enerģijas daudzumu (NEL), kokšķiedras frakcijas (NDF, ADF), koppelnus un makroelementus, lai precīzāk varētu aprēķināt barības devu attiecīgajai dzīvnieku grupai.

Lai labāk varētu izprast lietas, kas attiecas uz pļaušanas laiku, tehnoloģiju un iegūto rezultātu, pasākumā piedalījās LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere.

Interešu grupas ietvaros veicām barības ķīmiskās analīzes pēc NIR metodes, lai rastu priekšstatu par pirmā zāles pļāvuma rezultātiem.

 

Zāles skābbarības analīžu rezultāti interešu grupas saimniecībās

 

Nr.

Pļaušanas laiks

Botāniskais sastāvs

Attītstības stadija

Sausna, %

Kopproteīns, %

NDF, %

ADF, %

NEL,MJ/kg sausnā

Koppelni%, sausnā

Ca, %

P, %

1

10.06.

stiebrzāles, tauriņzieži

stiebr./vārpoš.

26,49

14,09

46.3

32

6,05

9,13

0,8

0,3

2

06.06.

dabīgais

vārpošanas

44,9

13,80

45.2

30

6,19

8,02

0,8

0,3

3

18.06.

lucerna, stiebrzāles, āboliņš

vārpošanas

27,7

12,49

49.5

32

6,02

8,30

0,7

0,2

4

20.06.

stiebrzāles, tauriņzieži

vārpošanas

48,38

11,77

54.8

36

5,70

8,13

0,8

0,3

 

Šajās saimniecībās zāles pirmais pļāvums tika veikts no 6. līdz 20. jūnijam, visi iesaistītie saimnieki gatavo pēc rituļu tehnoloģijas dažādu sastāvu zelmeņus.

No lopbarības parauga atdalot ūdeni, iegūst sausnas saturu. Skābbarībai ar sausnu virs 55% pastāv liela iespējamība, ka barība sakarsīs. Savukārt sausnas saturs zem 30% var norādīt uz sliktu fermentāciju un attiecīgi – pazeminātu apēdamību.

 

Kopproteīns ir ļoti nozīmīga barības viela, kuras dēļ arī tiek gatavota stiebrzāļu, tauriņziežu skābbarība. Šis rādītājs liecina par kvantitāti (daudzumu) nevis par proteīna kvalitāti.

NDF, ADF – kokšķiedras rādītāji. NDF (neitrāli skalotā kokšķiedra) ietver sevī hemicelulozi, celulozi un lignīnu, savukārt ADF (skābi skalotā kokšķiedra) norāda uz celulozes un lignīna daudzumu barībā. ADF izmanto, lai aprēķinātu barības sagremojamību, bet NDF – barības uzņemšanas spējas aprēķināšanai. Palielinoties kokšķiedras rādītājiem, barības vērtība samazinās.

NEL (neto enerģija laktācijā) – enerģijas daudzums, ko govs no barības izmanto organisma uzturēšanai un piena ražošanai vai grūsnībai pēdējos divos mēnešos.

Koppelni –  tas ir kopējais minerālu (minerālvielu) daudzums. Ja šis rādītājs pārsniedz 10% stiebrzālēm un 14% tauriņziežiem, tad tas norāda uz zāles skābbarības piesārņojumu ar augsni.

Sīkāk par dažādu zālāju attīstības kvalitātes rādītājiem var apskatīt http://new.llkc.lv/lv//nozares/lopkopiba/lopkopiba-citi-pakalpojumi-lopb....

Tikšanās laikā saimnieki uzdeva praktiskus jautājumus un diskutēja par barības sagatavošanas iespējām.

 

Materiālu sagatavoja

Daiga Baltiņa,

LLKC lopkopības konsultante

 

Pievienot komentāru