Jūs atrodaties šeit

Zālēdāju projekta saimniecības

Lopkopība
Zālēdāju projekts

LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Lopkopības nodaļa turpina veiksmīgi uzsākto izmēģinājumu programmu. Iepazīstinām ar saimniecībām, kas līdz šim darbojušās šajā jomā, un to īpašnieku viedokli par sadarbību Zālēdāju projekta ietvaros.

SIA “Meža mednis”

Specializācija: daudznozaru saimniecība, tai skaitā gaļas liellopu nobarošana, saimniekojot ar bioloģiskām metodēm.

Izmēģinājuma tēma: “Baltā āboliņa un stiebrzāļu maisījuma skābbarības un siena izaudzēšana un izbarošanas efektivitāte gaļas liellopu saimniecībā nobarojamiem liellopiem”.

Atrodas: Balvu novada Briežuciema pagastā.

Lopu skaits: gaļas lopus iegūst no 50 zīdītājgovīm un nobaro līdz 600 kg, realizē kompānijai “Baltic Grassland–Beef”.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: vairāk nekā 100 ha.

Sējumu struktūra: sētie zālāji – 33 ha, dabiskās pļavas un ganības – 60 ha, zirņauzu mistrs – 7 ha.

Īpašnieks Kārlis Boldāns: “Patiesībā projektā piedalījos tāpēc, ka man palūdza iesaistīties vietējie konsultanti. Neko savā darbā nemainīju, strādāju kā iepriekš, tāpēc nekādu apgrūtinājumu tas neradīja. Gluži otrādi, – sadarbība bija interesanta, jo varēja uzzināt zālāju analīžu rezultātus, tai skaitā proteīna daudzumu. Tādējādi varēju izvērtēt, kas kurā laukā aug, un no savām kļūdām arī pamācīties. Patīkami, ka fermu dienā bija daudz dalībnieku, šķūnī sagatavoju improvizētu semināru telpu ar projektora izmantošanas iespējām, bluķīšiem sēdēšanai, un visas sagatavotās sešdesmit sēdvietas bija aizņemtas!”

Zemnieku saimniecība “Bētas”     

Specializācija: virāknozaru ražošana, lielākoties bioloģiskā piensaimniecība un gaļas lopkopība.

Izmēģinājuma tēma: “Dažādu šķirņu (SI, HE, LI) zīdītājgovju teļu augšanas salīdzinājums gaļas liellopu saimniecībā”.

Atrodas: Kuldīgas novada Vārmes pagastā.

Lopu skaits: vairāk nekā 900 liellopu, no tiem – 150 zīdītājgovju ganāmpulks. Vidējais izslaukums no govs – 6000 kg.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: vairāk nekā 1000 ha.

Sējumu struktūra: pļavas, ganības, audzē graudaugus un rapsi.

Īpašnieks Ilmārs Pilenieks: “Sadarbība ar Zālēdāju projektu man nozīmē tikšanās iespēju ar interesantiem un zinošiem lopkopības cilvēkiem, domu apmaiņu ar citiem saimniekiem, kuri audzē gaļas liellopus. Praktiskais ieguvums, – veidojot demonstrējumam paredzētās grupas, esam sekojuši līdzi un guvuši apstiprinājumu tam, kuras šķirnes vairāk attīstīt savā saimniecībā un no kurām ar laiku atteikties. Tāpat esam sapratuši, ka krustojumu dzīvniekus turēsim mazāk un vairāk pārdomāsim, kā šos krustojumus veidot. Fermu dienās labprāt uzņemam lauksaimniekus, kuriem interesē saimniekot lopkopībā pēc bioloģiskās saimniekošanas metodēm. Mūsu saimniecībai ir laba sadarbība ar LLKC, man patīk uzņemt ciemiņus”.

Turpināsim iepazīstināt ar saimniecībām nākamajos “Lauku Lapas” numuros.

Sagatavoja Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja, un Dace Millere

Foto: Dainis Arbidāns

PielikumsIzmērs
ll_lopkopiba_kalendars_3.xlsx13.93 KB

Pievienot komentāru