Jūs atrodaties šeit

Zālēdāju projekta saimniecības

Lopkopība
Zālēdāju projekts

Jau četrus gadus LLKC Lopkopības kompetenču centrs sadarbībā ar saimniecībām, zinātniekiem un konsultantiem turpina veiksmīgi uzsākto izmēģinājumu programmu.

Janvārī seminārā tika analizēti 2017. gada rezultāti, kas apkopoti arī izdevumā “Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā 2017”. Tagad iepazīstinām ar saimniecībām, kas iesaistījās kopīgajā darbā pagājušogad, un turpinās darboties arī šogad. Noskaidrosim to īpašnieku viedokli par sadarbību tā sauktā Zālēdāju projekta ietvaros.

LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa ir gandarīta par kopīgi veikto darbu, kas risinājies visā sezonas garumā: “Jāturpina strādāt, lai veidotos ciešāka sasaiste teorijai ar praksi. Ar katru gadu lopkopības nozarē darbību uzsāk vai pārņem liels skaits jaunu cilvēku, bieži labi izglītotu dažādās jomās, tikai ne lopkopībā. Tad šeit noder mūsu radošās komandas sniegtās teorētiskās zināšanas, praktiskā pieredze un arī starptautiskais redzējums lopkopības nozarē.

Var vaicāt: kāpēc jāražo vairāk? Atbilde ir vienkārša, – lai palielinātu naudas plūsmu saimniecībās, kas nodarbojas ar piena un gaļas ražošanu, jo vidējie dzīvnieku ražības rādītāji nozarē atpaliek no ražības rādītājiem vecajās Eiropas Savienības valstīs, ar kurām esam kopā vienotā tirgū. Tāpēc mūsu pētījumu priekšnosacījumi ir – ražot kvalitatīvu ekonomiski pamatotu produktu.

Arī iepriekšējā gadā vairākas piena un gaļas lopkopības saimniecības paplašināja savus ganāmpulkus – gan iegādājoties kvalitatīvus vaislas dzīvniekus, gan veicot novietņu pārbūvi un celtniecību, gan pievēršoties kvalitatīvas zāles lopbarības izaudzēšanai. Ir prieks par katru veiksmīgu sadarbību. Darbs pie izmēģinājumiem turpināsies arī šajā gadā.”

 SIA “Cimbuļi”

Specializācija: aitkopība.

Izmēģinājuma tēma:Ile de France tīršķirnes aitu māšu auglības, jēru saglabāšanas un nobarošanas rezultātu analīze Latvijā”.

Atrodas: Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā.

Lopu skaits: 250 aitu mātes.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 47 ha.

Sējumu struktūra: 40 ha – bioloģiskās daudzgadīgās ganības, 7 ha – lucerna.

SIA “Cimbuļi” īpašnieks Kristaps Driķis: “Mums vienīgajiem Latvijā ir Ile de France šķirnes aitas, tāpēc galvenais uzdevums izmēģinājuma pasākumu laikā bija iepazīstināt citus audzētājus ar šo šķirni, tās īpašībām, ļaut praksē apskatīties, kā tās izskatās un kā aug krustojuma šķirņu dzīvnieki. Šim nolūkam iegādājāmies arī desmit Latvijas tumšgalves šķirnes aitas. Līdzdalība izmēģinājumā bija ļoti noderīga, jo ieguvām lielu atpazīstamību, kā arī varējām parādīt citiem saimniekiem to, ko mēs darām. Lai gan paši rūpīgi visu rēķinām, būtiski bija uzzināt speciālistu viedokli par saimniekošanas finansiāli ekonomisko pamatojumu. Atšķiramies no citām aitkopības saimniecībām arī ar to, ka uzsvars tiek likts nevis uz gaļas, bet vaislas dzīvnieku audzēšanu. Iegūtā reklāma ir bijusi ievērojama, jo visus dzīvniekus, kas bija paredzēti realizācijai, esam pārdevuši, atsauksmes ir labas un nevaram pat visu pieprasījumu apmierināt.”

Zemnieku saimniecība “Kalni”

Specializācija: piena lopkopība.

Izmēģinājuma tēma: “Precīzas ēdināšanas nozīme slaucamo govju ganāmpulkā, urīnviela kā proteīna izmantošanu ietekmējošais faktors”.

Atrodas: Talsu novada Valdgales pagastā.

Lopu skaits: 160 govis, no kurām slaucamas ir ap 80.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 245 ha, gan īpašumā esoši, gan nomāti.

Īpašniece Evija Tālberga: “Mēs Zālēdāju projekta ietvaros pagājušogad tikām izraudzīti arī par izmēģinājuma saimniecību par precīzas ēdināšanas nozīmi slaucamo govju ganāmpulkā. Tas deva ļoti daudz papildinājuma mūsu zināšanām. Govis uzreiz parāda, ja tām kaut kas barībā nepatīk. Un tas atbalsojas mūsu naudas makos. Tādēļ patiešām ir jāievēro konsultanta padomi, ja grib saimniekot tā, lai pašiem labi. Es jau arī neko pie sevis neturu – ja gribu zināt, zvanu, aprunājos, jautāju. Varbūt kādreiz pat par daudz, bet galarezultātā problēmu ir mazāk vai pat nemaz. Manuprāt, labāk ir būt piecas minūtes muļķim, nekā pēc tam visu mūžu nožēlot.”

SIA “Lāses”

Specializācija: gaļas lopkopība.

Izmēģinājuma tēma: “Gaļas šķirnes vaislinieku pēcnācēju kvalitātes salīdzinājums”.

Atrodas: Kuldīgas novada Rumbas pagastā.

Lopu skaits: ap 300 liellopiem kopā ar teļiem un vaislas buļļiem.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 422 ha.

Sējumu struktūra: 50 ha – ilggadīgie zālāji, 45 ha – ziemas kvieši, pārējie – sētie zālāji, tajā skaitā 150 ha – ganības.

Īpašniece Dace Meldere: “Līdzdalība projektā noteikti ir ieguvums, jo jebkurš šāds izmēģinājums mūs izglīto, – paplašinās zināšanas, pieredze. Katram ir svarīgi papildināt savas prasmes, un katrs šāds pasākums dara mūs labākus, – konsultanti sniedz vērtīgus padomus, palīdz atrast pareizāko virzienu un risinājumu atsevišķās situācijās. Iespējams uz pašu darīto paskatīties arī it kā no malas, sarunājoties gan ar speciālistiem, gan citiem saimniekiem, kuri ierodas uz fermu dienu. Prieks, ka varam savu darbu parādīt arī citiem. Kopumā – tikai pozitīvs vērtējums. Jo ne tikai trīs būtiskākie elementi – dzīvnieku turēšanas apstākļi, barošana un ģenētika – nosaka darba rezultātu, ir nepieciešamas daudzas atziņas kopā, lai kļūtu par labu saimnieku, nemitīgi mācoties.”

Dace Millere,

LLKC Apgāda redaktore

Foto Galerija: