Jūs atrodaties šeit

Aktuāla LDC informācija, ko svarīgi atgādināt zemniekiem

Lopkopība

Jaunais gads ir sācies, un svarīgi visu izdarīt laikā un nepalaist garām būtiskus datumus. Tāpēc atgādinām svarīgu informāciju ganāmpulku īpašniekiem un saimniekiem, kuri pienu realizē tieši pircējiem.

Uzmanību! No 01.01.2016., veicot maksājumu Lauksaimniecības datu centra (LDC) kontā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs.

Informējam, ka, veicot identifikācijas līdzekļu pasūtījumu elektroniski, rēķinu pasūtītājs saņem e-pastā. Veicot pasūtījumu telefoniski, rēķinu var saņemt e-pastā vai pa pastu.

Ja esat iemaksājuši LDC kontā avansa maksājumu, tad lūdzam to izmantot līdz 01.04.2016.

Pārskats par stāvokli ganāmpulkā

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2016. ir jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 31.01.2016.

Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām).

Kopsavilkums par pašpatēriņa cūkām par 2015. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 31.01.2016.

Par pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.

Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā.

Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar LDC jānoslēdz līgums. Informācija pieejama ŠEIT 

Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapa:  http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses ŠEIT

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.

Svaigpiena ražotājiem (kādreizējie TT kvotas īpašnieki)!

Svaigpiena ražotājiem, kas svaigpienu iegūst savā saimniecībā un realizē galapatērētājam vai kas no savā saimniecībā iegūtā svaigpiena ražo piena produktus un realizē galapatērētājam, vai kas svaigpienu realizē citā dalībvalstī (piemēram, Lietuvā, Igaunijā u. c.) reģistrētam piena pircējam, saskaņā ar 2011. gada 1. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 841 “Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā” 11.2 punktā noteikto katru gadu līdz 31. janvārim Lauksaimniecības datu centrā iesniedz “Anketu par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem” (MK 841, 15. pielikums) par iepriekšējā gadā realizētajiem svaigpiena vai svaigpiena produktu apjomiem.

Tas nozīmē, ka par 2015. gadā saražoto un realizēto svaigpienu un svaigpiena produktiem iepriekš minētā anketa būs jāiesniedz līdz 2016. gada 31. janvārim un informācija jānorāda par pilnu 2015. gadu no 01.01.2015. līdz  31.12.2015.

Telefons informācijai LDC: 67095059

Anketa pielikumā.

Sagatavoja Silvija Dreijere,

LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja

PielikumsIzmērs
tt_atskaite.doc47.5 KB

Pievienot komentāru