Jūs atrodaties šeit

Sagatavoti bruto segumi par 2017. gadu

Augkopība
Ekonomika
Lopkopība

Lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecības uzņēmumos, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības nozaru ekspertiem un saimniecībām, sagatavojusi gandrīz divsimt  bruto segumus dažādu kultūraugu un lopu grupām par 2017. gadu.

Bruto segums ir rādītājs, kas parāda starpību starp saražotās produkcijas novērtējumu (ieņēmumiem) un mainīgajām izmaksām uz vienu ražošanas vienību (augkopībā uz 1 ha vai 1000 m2, lopkopībā uz 1 dzīvnieku). Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija. Bruto segumi atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas specifikas. Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi.

Jaunums! Šogad pirmo reizi sastādīti bruto segumi rabarberiem un rudens avenēm.

Tāpat kā iepriekšējo gadu, arī šogad graudaugiem, rapšiem, zālājiem, lopbarības augiem un nektāraugiem sagatavoti bruto segumi, kuros izmantotas nevis tehnisko pakalpojumu vidējās tirgus cenas, bet gan tehnisko operāciju izmaksas, kādas var rasties, ja tehniskās operācijas tiek veiktas ar saimniecības tehniku.  

Bruto segumi sagatavoti, lai:

  1. esošajiem un topošajiem lauksaimniekiem, kā arī citiem interesentiem nodrošinātu informāciju par dažādu augkopības kultūraugu un lopu grupu audzēšanas ekonomiskajiem rezultātiem, radot izpratni par aprēķinos iekļaujamām pozīcijām, un palīdzēt plānot ieņēmumu un mainīgo izmaksu sadalījumu;
  2. lauksaimniekiem piedāvātu konkrētus kultūraugu un lopu grupu bruto segumu aprēķinus, ar kuriem salīdzināt savas saimniecības rezultātus, novērtēt darbības efektivitāti un plānot ražošanas attīstību;
  3. parādītu vairāku tehnoloģiju ekonomisko salīdzinājumu kultūraugiem un lopu grupām (piemēram, intensīvā un ekstensīvā ražošanā).

Jāatceras, ka sagatavotie bruto segumi pamatojas uz ilggadīgu audzēšanas pieredzi, bet tos nevar uzskatīt par universāliem un kategoriskiem. Katrā konkrētajā gadījumā ir jāveic korekcijas atbilstoši saimniekošanas tehnoloģijai un apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, barības devas, cenas u. c.).

Tehnisko pakalpojumu cenu un tehnisko operāciju izmaksu apkopojumu par 2017. gadu skatīt ŠEIT

Ja vēlaties aprēķināt bruto segumus savām saimniecībām, izmantojiet LLKC izveidoto bruto segumu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT. Tajā jūs varat ievadīt savas saimniecības datus un aprēķināt bruto segumus gan augkopībā, gan lopkopībā.

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, izmantojiet LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT

Ja jums ir ieteikumi vai komentāri, sazinieties ar LLKC ekonomikas konsultanti Lieni Dabiņu (e-pasts: Liene.Dabiņa@llkc.lv, tālr. 63050576).

IEVADS

BRUTO SEGUMA APRĒĶINĀŠANAS TEORĒTISKIE ASPEKTI

AUGKOPĪBA

1) AUGĻI UN OGAS

Augļkopības nozares apskats par 2017. gadu 

2) DĀRZEŅI, GARŠAUGI UN SALĀTI

Dārzeņkopības nozares apskats par 2017. gadu 

Bioloģiskās lauksaimniecības pārskats par 2017. gadu

3) GRAUDAUGI, EĻĻAS AUGI, ŠĶIEDRAUGI, PĀKŠAUGI

Graudkopības nozares apskats par 2017. gadu

4) LOPBARĪBAS KULTŪRAS

5) NEKTĀRAUGI

6) ZĀLĀJI

LOPKOPĪBA

1) AITKOPĪBA

Aitkopības nozares apskats par 2017. gadu

2) BIŠKOPĪBA

Biškopības nozares apskats par 2017. gadu

3) CŪKKOPĪBA

4) GAĻAS LOPKOPĪBA

Zīdītājgovju audzēšanas apskats par 2017. gadu

5) KAZKOPĪBA

Kazu audzēšanas nozares apskats par 2017. gadu

6) PIENA LOPKOPĪBA

Piena lopkopības nozares apskats par 2017. gadu

7) TRUŠKOPĪBA

8) VISTKOPĪBA

9) ZIRGKOPĪBA

AKVAKULTŪRA