Jūs atrodaties šeit

Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai 2014. gadā

Ekonomika
Lopkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir sagatavojis  bruto segumu aprēķinus 2014. gadam ar mērķi palīdzēt lauksaimniekiem racionalizēt savu ražošanu.

Izdevumā ir apkopoti augkopības un lopkopības nozares bruto segumu aprēķini lauksaimniecības uzņēmumā par 2014. gadu, kas atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas specifikas. Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija.

Šogad pirmo reizi bruto segumu sastādīšanas laikā bruto segumiem klāt ir pievienoti ekspertu ziņojumi par situāciju attiecīgajā nozarē 2014. gadā.

Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi. LLKC saviem klientiem piedāvā arī datorprogrammas augu mēslošanas un dzīvnieku ēdināšanas plānu izstrādei, par pamatu ņemot augsnes agroķīmisko analīžu kartes un saimniecībā pieejamos dzīvnieku ēdināšanas līdzekļus.

Materiālus var izmantot konsultanti, zemnieki, Zemkopības ministrijas speciālisti, lauksaimniecības skolu ekonomikas pasniedzēji un audzēkņi, LLU ekonomikas pasniedzēji, studenti, kā arī citi interesenti.

Atbildīgā par izdevumu ir LLKC Ekonomikas nodaļas ekonomikas konsultante Linda Siliņa. Tehnikas un pakalpojumu cenu apkopojumu veikusi Ekonomikas nodaļas vadītāja Santa Pāvila un ekonomikas konsultante Liene Kalniņa.

BRUTO SEGUMA APRĒĶINS 2014. GADAM

Pievienot komentāru