Jūs atrodaties šeit

LLKC iesaistās mazo saimniecību atbalsta apguves procesā

Ekonomika

Šī gada 5. oktobrī beidzās pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” pirmā kārta.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 292 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība“ apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības””, projekta pieteikumi bija jāizstrādā sadarbībā ar lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem, kuru atbilstību noteiktiem kritērijiem novērtēja Lauku atbalsta dienests (LAD). Projektu iesniegumus varēja izstrādāt 23 konsultāciju pakalpojumu sniedzēji.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir viens no LAD apstiprinātajiem konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem, kurš mazo lauku saimniecību īpašniekiem palīdzēja sagatavot vai saskaņoja pašu klientu sagatavotos projekta pieteikumus

Bija izsludināts finansējums 1390 projektu realizācijai. LAD operatīvā informācija uz 7. oktobri (http://www.lad.gov.lv/files/mls_15_10_iesniegtie_projekti.pdf) liecina, ka kopā visās LAD reģionālajās pārvaldēs iesniegto projektu pieteikumu skaits ir 1615. Mazāk projektu, kā plānots, iesniegti Lielrīgas un Zemgales reģionālajās pārvaldēs; pārējās pārvaldēs visiem iesniegtajiem projekta pieteikumiem finansējuma nepietiks.

 

LLKC sagatavoto un saskaņoto projektu pieteikumu skaits mazo lauksaimnieku atbalsta saņemšanai

Apkopojot informāciju par LLKC sniegto pakalpojumu apjomu, provizoriskie dati liecina, ka kopējais projektu pieteikumu skaits pārsniedz 1100. No tiem ar konsultantu palīdzību sagatavoti 845 projekti, bet saskaņoti ir 255 projektu pieteikumi, konsultantiem novērtējot atbalsta pretendenta sagatavoto plānu atbilstību.

Ļoti liela lauksaimnieku aktivitāte bija novērojama Latgales reģionā  – lielākā noslodze projektu sagatavošanas laikā bijusi Preiļu, Daugavpils un Rēzeknes biroju konsultantiem, kur kopā visos trīs birojos sagatavoti 266 projektu pieteikumi.

Informāciju sagatavoja LLKC Ekonomikas nodaļa 

Pievienot komentāru