Jūs atrodaties šeit

Minerālmēslu cenu pieaugums ir izaicinājums zemniekiem

Ekonomika

Jau vairākus gadus LLKC augkopības konsultanti zemniekiem sastāda kultūraugu mēslošanas plānus. Pašreizējās  minerālmēslojuma cenas ir liels izaicinājums zemniekiem, tāpēc jo īpaši ir jādomā un jārēķina to, kā mēslot, ar ko mēslot un cik izmaksās augu pabarošana nākamajā sezonā. Minerālmēslu cenas sadārdzinājums ir par 119% lielāks, salīdzinot ar cenām pagājušā gadā šajā pašā periodā. Ja kāds aizbildinās ar augstajām graudu iepirkumu cenām, tad, salīdzinot pagājušā gada novembra cenas un cenas tagad, pēc kurām varam fiksēt nākamās sezonas ražu, pieaugums ir tikai 26%. Plānojot minerālmēslu iepirkumus un gatavojot mēslošanas plānus un budžetus, ieguvējas būs tās saimniecības, kas jau ilgtermiņā ir veikušas mēslošanu saskaņā ar mēslošanas plānu, kas sastādīts, ņemot vērā augsnes analīzes, plānotās ražas un izneses.

Galvenie ieteikumi, kas ir jāpārdomā, plānojot nākamā gada mēslošanas plānus un saimniecības budžetu

Sākotnēji ir jāsaprot, kādas saimniecībā ir augsnes, jāveic augsnes analīzes, ja tas nav izdarīts, un tad jāsagatavo mēslošanas plāns. Ja vairākus gadus augsnes ir ielabotas un mēslotas pēc plāna, tad īstermiņā – vienu vai divas sezonas – ir iespējams samazināt mēslojuma devas par 40% un labos mitruma apstākļos neizjust ražas daudzuma vai kvalitātes izmaiņas un augsnes auglības pasliktināšanos. Piemēram, ja  kālija mēslojuma nepieciešamā deva pēc augsnes analīzēm ir 30–50 kg/ha, tad vienu sezonu var kālija mēslojumu nedot  vispār, bet koncentrēties uz citiem elementiem, piemēram,  fosforu, kas augiem ir nepieciešams, lai ātri veidotu spēcīgu sakņu sistēmu, varētu uzņemt vairāk barības vielu no augsnes. Augsnēs ar zemu un ļoti zemu fosfora nodrošinājumu mēslošana ar fosforu nodrošina par 30 kg/ha lielāku slāpekļa mēslojuma uzņemšanu (www.yara.com). Pavasarī, atsākoties veģetācijai, fosforu var nodrošināt sekmīgi arī ar šķidrajiem vai lapu mēslojumiem. Izvēloties kompleksos mēslošanas līdzekļus, iespējams augus nodrošināt ar pamatbarības vielām.

Slāpekļa mēslojumam ir vislielākā ietekme uz graudu ražu un kvalitāti. Efektīva slāpekļa mēslojuma apsaimniekošana ir galvenais, lai izvairītos no slāpekļa zudumiem, ko izraisa izskalošanās, notece, denitrifikācija vai iztvaikošana. Tāpēc ir jāizvērtē vairāki priekšnoteikumi:

  • Slāpekļa mēslojuma lietošanas laiks – viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem efektīvai slāpekļa izmantošanai ir lietošanas laiks. Pirmajai pavasara slāpekļa devai jāsakrīt ar sakņu augšanas sākumu, un tas ir tad, kad augsnes temperatūra sakņu zonā 5–10 cm dziļumā vairākas dienas ir 5 °C.
  • Slāpekļa devas samazināšana – saimniecības, kas parasti ir lietojušas lielas slāpekļa devas tīrvielā graudiem 170–210 kg/ha, sezonā samazinot slāpekļa devu līdz 120–50 kg/ha, labos laika apstākļos tāpat  var iegūt vismaz 8 t/ha.
  • Dalītā slāpekļa devu lietošana – lai efektīvāk izmantotu iedoto slāpekli, pirmo devu aprēķina, veicot monitoringu uz lauka, atsākoties graudaugu veģetācijai. Ja augi ir slikti cerojuši, vidēji 300–500 stiebru/m2, tad pirmā deva ir 100 kg/ha N tīrvielā, ja 500–700 stiebru uz m2, tad 30–50 kg/ha, ja vairāk par 900 stiebriem uz m2, jāizvērtē pirmās slāpekļa devas nepieciešamība, lai vēlāk nepalielinātu veldres risku.
  • Sēra mēslojuma lietošana – ir veikts daudz pētījumu par sēra pozitīvo ietekmi slāpekļa uzņemšanā. Pētījumi parāda, ka, pievienojot graudaugiem sēra mēslojumu 30 kg/ha, iespējams palielināt slāpekļa uzņemšanu par 17 kg/ha (O Sedlár, 2019). Vislielākā sēra nepieciešamība graudaugos ir no cerošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (BBCH30-BBCH45), nodrošinot sēru šajos attīstības etapos, slāpekļa pieejamību var palielināt par 7%.
  • Nezāļu apkarošana stratēģija – izvēlieties herbicīdus  atbilstoši esošajām nezālēm uz lauka, lai pēc iespējas labāk samazinātu nezāļu daudzumu, jo tās ir vistiešākie konkurenti jūsu kultūraugu barības vielām.
  • Organiskā slāpekļa lietošana – lopkopības saimniecībām ir priekšrocība, jo tām ir pieejams organiskais mēslojums. Ja ir augstas minerālmēslu cenas,  īpaši jāievēro kūtsmēslu apsaimniekošana, lai nerastos lieki barības vielu zudumi uzglabāšanas un iestrādes procesos. Rūpīgi jāveic mēslošanas plānošanas darbi, vēlams veikt kūtsmēslu vai šķidrmēslu paraugu analīzes, lai precīzi varētu plānot iedotos barības vielu daudzumus. Izkliedējot organisko mēslojumu, jāorganizē tā tūlītēja iestrāde, lai nerastos zudumi iztvaikošanas rezultātā. Izkliedējot šķidrmēslus efektīvā veidā, var līdz pat 10 reizēm samazināt slāpekļa zudumus attiecībā pret visvienkāršāko – sprauslas tipa vircas izkliedēšanu. Protams, slāpekļa zudumus iestrādes laikā ietekmē gaisa temperatūra, vējš, augsnes mitrums un citi vides faktori. Tabulā ir parādīts, cik izmaksā slāpekļa zudumi, ja ir iedotas 30 t/ha šķidrmēslu ar dažādām iestrādes metodēm. Pamainot iestrādes veidu, iespējams nodrošināt 22 kg/ha pieejamo slāpekļa mēslojumu.

Avots: https://www.agric.gov.ab.ca/app19/ammoniafieldlosses

Pēdējos desmit gados Eiropā plaši tiek pētīti un izmēģināti dažādi ķīmiskie varianti, kā samazināt slāpekļa zudumus no šķidrmēsliem to uzglabāšanas un iestrādes procesos. Viens no variantiem ir sērskābes pievienošana vircai vai nitrifikācijas inhibitora Vizura lietošana.  

Ja tomēr neesat lopkopības saimniecība un nav iespējams iegādāties slāpekļa mēslojumu, tad pastāv variants izmantot granulēto organisko mēslojumu vai apzināt tuvākās saimniecības, kur varētu iegādāties digestātu. Tomēr, izvēloties iegādāties organiskos mēslojumus, ļoti cītīgi jārēķina un jāņem vērā barības vielu daudzumi un to izmantošanās koeficienti mēslošanas gadā. Lielākoties organiskie mēslojumi, salīdzinot ar minerālo mēslojumu, ir dārgi un to izkliedēšanas process prasa lielus ieguldījumus.

Tabulā minēti dažu mēslojumu orientējoši barības vielu piemēri, jāņem vērā, ka organiskā mēslojuma sastāvs var mainīties atkarībā no kūtsmēslu apsaimniekošanas veida:

Katrai saimniecībai pašai ir jārēķina līdzi un jādomā, kā varētu samazināt mēslojuma izmaksas. Noteikti, izvērtējot vairākus variantus, kā labāk nodrošināt nepieciešamās barības vielas. 

Nepērciet, netērējieties un neizmantojiet tādus mēslojumus, par kuru lietderību jums nav pārliecības, ka tie nodrošinās rezultātu. Labāk ieguldiet naudu sev uzticamos produktos!

Ja aprēķinu veikšana šķiet pārāk grūts uzdevums, to paveikt (t. sk. sagatavot mēslošanas plānus) iespējams, konsultējoties ar LLKC augkopības konsultantiem, kuri, izvērtējot konkrētas saimniecības rādītājus un augsnes analīzes, var sagatavot mēslošanas plānus nākamajai sezonai. Piesakieties pie augkopības konsultantiem tuvākajos LLKC birojos uz bezmaksas konsultācijām Konsultāciju projekta ietvaros.

http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/konsultaciju-pakalpojumi_kp2_1_1.pdf

Ieva Kamerāde-Sniedze
LLKC Ogres biroja augkopības konsultante