Jūs atrodaties šeit

Skaidrojam aktuālākos jautājumus par konsultantu pakalpojumiem mazo saimniecību atbalsta projektā

Ekonomika

Tā kā vērojama ļoti augsta klientu aktivitāte, lai iegūtu finansējumu  mazo lauku saimniecību atbalstam, vēlamies precizēt aktuālāko saistībā ar šiem projektiem, sniedzot atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Cik lielu summu, kas iztērēta par konsultāciju pakalpojumiem pieteikumu sagatavošanā, lauksaimnieks varēs saņemt atpakaļ, veiksmīgi realizējot projektu?

Ministru kabineta noteikumi Nr. 292 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” paredz, ka kopējās konsultāciju pakalpojumu izmaksas, kuras, atbalstu saņemot, varēsiet atgūt ir 1050 eiro jeb 7% no kopējā atbalsta apjoma. Šo summu klienti varēs saņemt atpakaļ pēc veiksmīgas projekta realizācijas.

Klientiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumu projekta iesnieguma izstrādē, izmaksas var sasniegt maksimāli 450 eiro jeb 3% no kopējā atbalsta apjoma. (http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221)/. Ja esat sagatavojuši projekta iesniegumu paši un vēlaties to tikai saskaņot, izmaksas būs atkarīgas no jūsu sagatavotā plāna kvalitātes.

Kādēļ nepieciešama konsultanta uzraudzība projekta īstenošanas laikā?

Lai kontrolētu ES līdzekļu izlietojumu, Ministru Kabineta noteikumi paredz obligātu uzraudzību tiem klientiem, kuri saņems pozitīvu lēmumu par projekta realizāciju. Uzraudzības ilgums atkarīgs no projekta realizācijas laika – 2–4 gadu intervālā, un to veic konsultants, kurš jums saskaņojis projektu vai to uzrakstījis. Uzraudzības procesā ir noteikts, ka vismaz 1 reizi gadā ir jāveic grāmatvedības datu pārbaude, lai sekotu līdzi projekta mērķu izpildes gaitai, līdz ar to tiem klientiem, kuriem līdz šim grāmatvedības uzskaite nav veikta, projektu realizējot, kvalitatīva grāmatvedības uzskaite būs jānodrošina, protams, paredzot izmaksas šim procesam turpmākos saimniecības darbības gados.

Vai un kādos gadījumos LLKC atmaksā par projekta izstrādi samaksāto summu?

Nauda netiek atmaksāta gadījumā, ja Lauku atbalsta dienests jau iztērējis kopējo atbalstam paredzēto summu un iesniegtais projekts tādējādi palicis aiz strīpas. LLKC kā konsultāciju pakalpojuma sniedzējs samaksāto naudas summu par projekta iesnieguma izstrādi neatgriež. Taču, ja projekta iesniegumu noraida nekvalitatīvi izstrādāta projekta dēļ, nauda par pakalpojumu tiek atgriezta klientam.

Konsultācijas par projekta iesnieguma izstrādi vai saskaņošanu var sniegt 23 lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, kuru kontaktinformācija ir pieejama LAD mājaslapā: http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221.

 

Informāciju sagatavoja

Linda Siliņa,

LLKC Ekonomikas nodaļas konsultante

 

 

 

 

 

 

Pievienot komentāru