Jūs atrodaties šeit

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2018. gadu

Ekonomika

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpojumu cenas par 2018. gadu.  Cenu apkopojums tiek veikts, pamatojoties uz novadu lauku attīstības konsultantu iesūtīto informāciju par 52 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos 2018. gadā. Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu. Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN).

Pakalpojumu cenas 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, ir krasi mainījušās. Vairumā pozīciju izmaiņas ir 5% robežās, bet atsevišķiem pakalpojumiem cenas ir mainījušās pat par 10% un vairāk.  Salīdzinot pa reģioniem, populārāko pakalpojumu cenu līmenis vidēji viszemākais ir Kurzemē, savukārt visaugstākais – Latgalē un Zemgalē.

Lielākais cenu palielinājums 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, bijis šķeldošanai (+49,32%), dažādu jaudu traktoru nomai, šļūkšanas pakalpojumam (+14,70%), organisko mēslu izkliedēšanai (+10,51%) un kartupeļu lakstu pļaušanai (+9,89%), savukārt lielākais cenu samazinājums bijis: graudu tīrīšanai (-38,27%), graudu kaltēšanai (-25,62%), grāvjmalu un ceļmalu appļaušanai (-18,42%), zāles smalcināšanai (-9,95%) un kultivēšanai ar darba platumu virs 6m (-9,40%). (skatīt 1. tabulu).

Šķeldošanai cena ir pieaugusi, jo ir palielinājies pieprasījums pēc šī pakalpojuma. Cenu samazinājums graudu tīrīšanai, kaltēšanai, kā arī grāvjmalu un ceļmalu appļaušanai ir saistīts ar laikapstākļu īpatnībām 2018. gadā. Gads bija netipiski sauss, dažos reģionos nokrišņi bija ļoti maz, tāpēc zāles veģetācija bija lēnāka un pļaušanas pakalpojumi bija mazāk pieprasīti. Savukārt sausuma dēļ graudu mitruma saturs kulšanas laikā bija zemāks un izmaksas to kaltēšanai mazākas.

Tehnisko pakalpojumu cenu izmaiņas 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, redzamas 1.  tabulā: cenas, kas palielinājušās, iekrāsotas sārtā krāsā, cenas kas samazinājušās – zilā krāsā.

1. tabula Tehnisko pakalpojumu vidējo cenu salīdzinājums Latvijā 2018. un 2017. gadā

Populārāko tehnisko pakalpojumu cenu līmenis reģionos ir atšķirīgs (skatīt 2. tabulu). Cenu līmenis vidēji viszemākais jau trešo gadu pēc kārtas ir Kurzemē, savukārt visaugstākais pērn bija Latgalē un Zemgalē.

Secinām, ka viena pakalpojuma cenas reģionos ļoti krasi atšķiras. Vislielākās cenu atšķirības bijušas: graudu tīrīšanai (Zemgalē: 1,45 eiro/t, Vidzemē: 4,60 eiro/t, kas ir trīs reizes vairāk), smidzināšanai (traktorvilkmes) (Zemgalē: 13,00 eiro/ha, Latgalē: 25,45 eiro/ha, kas ir par 95% vairāk), sniega šķūrēšanai (Latgalē: 18,73 eiro/h, Vidzemē: 31,75 eiro/h, kas ir par 69% vairāk), ganību appļaušanai (Kurzemē: 20,83 eiro/ha, Vidzemē: 35,10 eiro/ha, kas ir par 68% vairāk), kartupeļu novākšanai ar racēju (Pierīgā: 60,00 eiro/ha, Latgalē: 92,19 eiro/ha, kas ir par 53% vairāk).
Lai cenu atšķirības starp reģioniem būtu vieglāk analizēt, sārtā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15% lielākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā, zilā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15% mazākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā.

2. tabula Vidējās tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2018. gadā reģionu griezumā 

Atšķirība tehnisko pakalpojumu cenās reģionos pastāv dēļ vairākiem iemesliem. Pirmkārt, cenu līmeni var ietekmēt lauksaimniecības specializācija reģionos. Otrkārt, tā var būt pakalpojumu piedāvājuma un pieprasījuma attiecība konkrētai tehniskajai operācijai. Ja konkrētā pakalpojuma piedāvājums reģionā ir lielāks par pieprasījumu, tad pakalpojuma tirgus cena būs zemāka.  Ja pieprasījums pēc pakalpojumiem pārsniedz piedāvājumu, tad pakalpojuma tirgus cena ir augstāka. LLKC novadu lauku attīstības speciālisti, kuri piedalījās tehnisko pakalpojumu cenu apkopošanā, apstiprina, ka ir tehniskās operācijas, kurām pakalpojumu sniedzēju skaits novados ir ļoti mazs, līdz ar to arī konkrēto pakalpojumu cenas ir augstākas. Jāņem vērā, ka 2018. gadā tehnisko pakalpojumu cenas ietekmēja arī laika apstākļu atšķirības Latvijas reģionos.

Vēl tehnisko pakalpojumu cenas ir atkarīgas no tā, cik liels darba apjoms jāveic – cik liela platība vai produkcijas apjoms jāapstrādā. Jo mazāka platība vai produkcijas daudzums jāapstrādā, jo pakalpojuma cena par vienu vienību ir lielāka. Dažkārt var rasties situācija, ka, sniedzot pakalpojumu mazu platību apstrādāšanai, ilgāks laiks aiziet pārbraucienā un tehnikas sagatavošanā darba veikšanai, nekā pašam veicamajam darbam. Šādos gadījumos arī sniegto pakalpojumu cenas būs augstākas apstrādājot lielas platības.

Tāpat kā pērn, arī šogad pašu izplatītāko tehnisko pakalpojumu tirgus cenām pievienojam tehnisko operāciju veikšanas izmaksas, ko aprēķinājis LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks. Pašizmaksas pozīcijas ir tehnikas nolietojums, darbaspēka izmaksas, degvielas izmaksas, remontu un apkopju izmaksas.

Tehnikas nolietojums aprēķināts, pamatojoties uz vidējo tehnikas tirgus cenu. Darbaspēka izmaksas aprēķinātas, izmantojot darbaspēka stundas bruto tarifa likmi – 7 eiro/h.  Dīzeļdegvielas patēriņš piemērots sekojoši: aršanai 19 litri/h, kultivēšanai 18 litri/h, graudaugu sējai ar kombinēto agregātu 21 litrs/h, smidzināšanai 9 litri/h, minerālmēslu izkliedei 9 litri/h, pļaušanai 12 litri/h, presēšanai 12 litri/h, kulšanai 33 litri/h.

Izmantojot iepriekš minētos datus, iegūtas tehnisko pakalpojumu pašizmaksas, kas redzamas 3. tabulā.
3. tabula Tehnisko operāciju veikšanas izmaksas un vidējo tirgus cenu salīdzinājums Latvijā 2018. gadā 

Analizējot 3. tabulas datus, redzam, ka lielākai daļai tehnoloģiju pakalpojumu tirgus cenas ir lielākas par pašizmaksām, bet ir arī tehnoloģijas, kur cenas ir praktiski analogas. Vienīgā tehnoloģija, kur pašizmaksa ir augstāka nekā pakalpojuma cena ir graudaugu sējai ar kombinēto agregātu, bet tas ir skaidrojams ar to, ka pašizmaksas aprēķinā pieņemtā sējmašīna ir kombinēta ar frēzi un tās cena ir augstāka, kā arī laika patēriņš viena hektāra apstrādei ir lielāks. Citām tehniskajām operācijām pašizmaksa ir zemāka nekā pakalpojumu tirgus cena. Būtiskākās atšķirības ir kultivēšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 16,14  eiro pārsniedz pašizmaksu, smidzināšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 12,98  eiro pārsniedz pašizmaksu, un pļaušanai ar traktoram piekabināmo pļaujmašīnu, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 12,84 eiro pārsniedz pašizmaksu.

Pašizmaksu un tirgus izmaksu starpības varētu būt skaidrojamas ar jau iepriekš minēto faktoru – pieprasījuma un piedāvājuma attiecību tirgū. Ja pieprasījums pēc konkrētā tehniskā pakalpojuma ir lielāks nekā piedāvājums, tehniskā pakalpojuma sniedzējs var palielināt pakalpojuma cenu, nosakot augstāku iegūstamās peļņas procentu. Cenu starpību var ietekmēt arī agregāta izvēle, jo pakalpojumiem cenas ir vidējās valstī, bet pašizmaksas aprēķinam tiek izmantots konkrēts agregāts, kas ir optimāls konkrētās operācijas veikšanai.

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, esat aicināti izmantot LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams LLKC mājaslapā sadaļā “Noderīgi”, apakšsadaļā “Tehnikas izmaksu aprēķins”, tiešsaistes adrese: http://laukutikls.lv/riki/tehnikas_aprekins/ ).

Ja rodas kādi jautājumi par tehnisko pakalpojumu vidējām cenām, sazinieties ar ekonomikas konsultantu Kristapu Vītolu (mob. tālr. 26030123, e-pasts: kristaps.vitols@llkc.lv). Savukārt par tehnikas izmaksu aprēķiniem varat sazināties ar Jāni Kažotnieku (tālr.63050220, mob. tālr. 26660676, e-pasts: janis.kazotnieks@llkc.lv)

Kristaps Vītols,

LLKC Ekonomikas konsultants