Jūs atrodaties šeit

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2021. gadu

Ekonomika

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpojumu cenas par 2021. gadu.  Cenu apkopojums tiek veikts, pamatojoties uz konsultantu iesūtīto informāciju par 48 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos 2021. gadā. Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu. Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN).

Lielākoties pakalpojumu cenas 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu ir palielinājušās. Tas galvenokārt ir saistīts ar degvielas cenu pieaugumu. 2020. gadā vidējā dīzeļdegvielas cena Latvijā bija 99,17 centi par litru, bet 2021. gadā vidējā cena pieauga un bija 116,34 centi par litru.

Salīdzinot reģionu līmenī, vidēji viszemākais populārāko pakalpojumu cenu līmenis ir Vidzemē, savukārt visaugstākais – Pierīgas reģionā. Pierīgas reģions izcenojuma ziņā ir līderis jau vairākus gadus pēc kārtas.

Lielākais cenu palielinājums 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, bijis traktortehnikas nomai. Atkarībā no jaudas klases nomas maksa ir augusi par vidēji 17,33%. Lielākais pieaugums ir bijis dzinēju jaudas klasē 181 – 250 Zs (+22,52%), otrs lielākais klasē 81 – 130 Zs (20,72%), bet trešais klasē 40 – 80 Zs (+19,67%). Būtisks pieaugums ir bijis arī kravu pārvedājumiem ar smago automobili, kura kravnesība ir no 1,5 līdz 10 tonnām (18,87%) un ar kravnesību virs 10 tonnām (16,57%). Kopumā no apkopojumā apskatītajiem 48 pakalpojumiem cena 2021. gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir augusi 42 no tiem. Savukārt tikai sešiem pakalpojumiem cena ir samazinājusies. Lielākais cenu samazinājums bijis: kartupeļu kratīšanai (-7,36%), skābsiena rituļu ietīšanai plēvē (-6,38%), graudu kaltēšanai (-5,53%) un skābsiena presēšanai rituļos (-3,96%) (skatīt 1. tabulu).

Kartupeļu kratīšanai cenas samazinājums ir saistīts ar pieprasījuma samazināšanos. Pēdējos gados aktuālāks kļūst pakalpojums kartupeļus novākt ar kartupeļu kombainu. Kartupeļu kratīšana vairāk ir nepieciešama agrajiem kartupeļiem, jo tos vācot ar kombainu kartupeļi var tikt papildus traumēti. Pārējām operācijām cenu samazinājumi ir ļoti nebūtiski un tos nevajadzētu sīkāk interpretēt. Arī naudas izteiksmē izmaiņas ir bijušas ļoti niecīgas, piemēram, skābsiena rituļu ietīšanai plēvē cena samazinājusies par 0,27 eiro/gab., graudu kaltēšanai 0,22 eiro/t% un skābsiena rituļu presēšanai 0,56 eiro/gab.

Traktortehniskas nomai un kravu pārvadājumiem ar smago automobīli cenas ir augušas jau iepriekšminēto degvielas cenu izmaiņu rezultātā. Šobrīd izskatās ka cenas degvielai turpinās augt arī 2022. gadā. Papildus bažas lauksaimniekiem rada arī augošās elektroenerģijas cenas, kas palielina dažādu tehnikas vienību un rezerves daļu ražošanas izmaksas. Pakalpojumu sniedzējiem nāksies pirkt dārgākas rezerves daļas un liet dārgāku degvielu, kas likumsakarīgi novedīs pie vēl lielākām pakalpojumu cenām.

Tehnisko pakalpojumu cenu izmaiņas 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, redzamas 1.  tabulā: cenas, kas palielinājušās, iekrāsotas sārtā krāsā, cenas kas samazinājušās – zilā.

1. tabula Tehnisko pakalpojumu vidējo cenu salīdzinājums Latvijā 2021. un 2020. gadā

Populārāko tehnisko pakalpojumu cenu līmenis reģionos ir atšķirīgs (skatīt 2. tabulu). Vidēji viszemākais cenu līmenis ir Vidzemē. Savukārt visaugstākais cenu līmenis 2021. gadā bija Pierīgas reģionā.

Secinām, ka viena pakalpojuma cenas reģionos ļoti krasi atšķiras. Vislielākās cenu atšķirības bijušas: traktora nomai ar dzinēja jaudu 81 – 130 Zs (Vidzemē: 23,33 eiro/h, Kurzemē: 35,80 eiro/h, kas ir par 53% vairāk), siena presēšanai rituļos (Zemgalē: 4,32 eiro/gab., Kurzemē: 6,00 eiro/gab., kas ir par 39% vairāk), graudaugu sēšanai (Vidzemē: 27,48 eiro/ha, Pierīgā: 36,00 eiro/ha, kas ir par 31% vairāk), graudaugu sēšanai ar kombinēto agregātu (Latgalē: 45,00 eiro/ha, Pierīgā: 57,57 eiro/ha, kas ir par 28% vairāk).

Lai cenu atšķirības starp reģioniem būtu vieglāk analizēt, sārtā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15% lielākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā, zilā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15% mazākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā.

2. tabula Vidējās tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2021. gadā reģionu griezumā

Atšķirība tehnisko pakalpojumu cenās reģionos pastāv vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, cenu līmeni var ietekmēt lauksaimniecības specializācija reģionos. Otrkārt, tā var būt pakalpojumu piedāvājuma un pieprasījuma attiecība konkrētai tehniskajai operācijai. Ja konkrētā pakalpojuma piedāvājums reģionā ir lielāks par pieprasījumu, tad pakalpojuma tirgus cena būs zemāka.  Ja pieprasījums pēc pakalpojumiem pārsniedz piedāvājumu, tad pakalpojuma tirgus cena ir augstāka. LLKC konsultanti, kuri piedalījās tehnisko pakalpojumu cenu apkopošanā, apstiprina, ka ir tehniskās operācijas, kurām pakalpojumu sniedzēju skaits novados ir ļoti mazs, līdz ar to arī konkrēto pakalpojumu cenas ir augstākas. Augstākām cenām par iemeslu var būt arī lauksaimnieka nevēlēšanās sniegt kādu pakalpojumu. Lauku saimniecība ar šo tehniku strādā īkdienā un ja kādam apkārtnē ir lūgums pēc konkrētā pakalpojuma, tad tas tiek darīts tikai par ļoti augstu samaksu.

Vēl tehnisko pakalpojumu cenas ir atkarīgas no tā, cik liels darba apjoms jāveic – cik liela platība vai produkcijas apjoms jāapstrādā. Jo mazāka platība vai produkcijas daudzums jāapstrādā, jo pakalpojuma cena par vienu vienību ir lielāka. Dažkārt var rasties situācija, ka, sniedzot pakalpojumu mazu platību apstrādāšanai, ilgāks laiks aiziet pārbraucienā un tehnikas sagatavošanā darba veikšanai nekā pašam veicamajam darbam. Šādos gadījumos arī sniegto pakalpojumu cenas būs augstākas, kā apstrādājot lielas platības.

Arī šogad pašu izplatītāko tehnisko pakalpojumu tirgus cenām pievienojam tehnisko operāciju veikšanas izmaksas, ko aprēķinājis LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks. Pašizmaksas pozīcijas ir tehnikas nolietojums, darbaspēka izmaksas, degvielas izmaksas, remontu un apkopju izmaksas (atkarībā no tehnikas veida: 3 līdz 6% no tehnikas vērtības).

Tehnikas nolietojums aprēķināts, pamatojoties uz vidējo tehnikas tirgus cenas un lietotas tehnikas pārdošanas vērtības starpību. Tehnikas izmantošanas laiks ir pieņemts 6 līdz 7 gadi. Darbaspēka izmaksas aprēķinātas, izmantojot darbaspēka stundas bruto tarifa likmi – 7 eiro/h.  Dīzeļdegvielas patēriņš piemērots sekojoši: aršanai 20 litri/h, kultivēšanai 18 litri/h, graudaugu sējai ar kombinēto agregātu 21 litrs/h, smidzināšanai 9 litri/h, minerālmēslu izkliedei 9 litri/h, pļaušanai 13 litri/h, presēšanai 14 litri/h, kulšanai 50 litri/h. Zinot darba ražīgumu, šo visu iespējams pārrēķināt arī uz hektāriem. Piemēram, graudaugu kulšanas gadījumā ar 6,8 m hederi stundas laikā nokuļam 2,8 ha, tātad degvielas patēriņš uz hektāru ir 50/2,8=17,8 litri. Smidzināšanai attiecīgi 9/4,8=1,9 litri, rēķinot uz hektāru.

Izmantojot iepriekš minētos datus, iegūtas tehnisko pakalpojumu pašizmaksas, kas redzamas 3. tabulā.

3. tabula Tehnisko operāciju veikšanas izmaksas un vidējo tirgus cenu salīdzinājums Latvijā 2021. gadā

Analizējot 3. tabulas datus, redzam, ka lielākajai daļai tehnoloģiju pakalpojumu tirgus cenas ir lielākas par pašizmaksām. Dažām tehniskajām operācijām, piemēram, aršanai un graudaugu sējai ar kombinēto agregātu izmaksu starpība ir aptuveni 10% robežās, bet smidzināšanai un minerālmēslu izkliedēšanai starpība izmaksās ir vairāk kā 60%. Vienīgā tehniskā operācija, kurai pašizmaksa ir augstāka par pakalpojuma cenu, ir graudaugu kulšana. Tomēr, šajā gadījumā izmaksu starpība ir niecīga (0,23%). Šeit daudz ko nosaka tehnikas noslodze. Nepieciešams iegādāties tādu, lai tā tiktu maksimāli noslogota. Ja nespējam noslogot tehniku, tad ir jāpērk mazāka un arī izmaksas samazināsies. Naudas izteiksmē būtiskākās atšķirības ir kultivēšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 18,01 eiro pārsniedz pašizmaksu, smidzināšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 15,67 eiro pārsniedz pašizmaksu, un presēšanai rituļos, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 15,31 eiro pārsniedz pašizmaksu.

Pašizmaksu un tirgus izmaksu starpības varētu būt skaidrojamas ar jau iepriekš minēto faktoru – pieprasījuma un piedāvājuma attiecību tirgū. Ja pieprasījums pēc konkrētā tehniskā pakalpojuma ir lielāks nekā piedāvājums, tehniskā pakalpojuma sniedzējs var palielināt pakalpojuma cenu, nosakot augstāku iegūstamās peļņas procentu. Cenu starpību var ietekmēt arī agregāta izvēle, jo pakalpojumiem cenas ir vidējās valstī, bet pašizmaksas aprēķinam tiek izmantots konkrēts agregāts, kas ir optimāls konkrētās operācijas veikšanai. Aprēķinā iekļautā tehnika ir bāzēta uz aptuveni 300 ha lielu saimniecību.

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, esat aicināti izmantot LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams LLKC mājaslapā sadaļā “Noderīgi”, apakšsadaļā “Jaunums Tehnikas izmaksu aprēķins”, tiešsaistes adrese: (http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/saimniekiem-talka-nak-tehnikas-i...).

Ja rodas kādi jautājumi par tehnisko pakalpojumu vidējām cenām, sazinieties ar ekonomikas konsultantu Kristapu Vītolu (mob. tālr. 26030123, e-pasts: kristaps.vitols@llkc.lv). Savukārt par tehnikas izmaksu aprēķiniem varat sazināties ar Jāni Kažotnieku (tālr.63050220, mob. tālr. 26660676, e-pasts: janis.kazotnieks@llkc.lv).

Kristaps Vītols,
LLKC ekonomikas konsultants