Jūs atrodaties šeit

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2022. gadu

Ekonomika

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpojumu cenas par 2022. gadu.  Cenu apkopojums tiek veikts, pamatojoties uz konsultantu iesūtīto informāciju par 45 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos 2022. gadā. Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu. Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN).

2022. gads bija unikāls, jo visiem apkopojumā iekļautajiem tehniskajiem pakalpojumiem cenas auga. Vidēji pakalpojumu cenas palielinājās par 25%.Tas ir saistīts gan ar degvielas, gan citu resursu cenu kāpumu. Vidējā dīzeļdegvielas cena Latvijā 2021. gadā bija 116,3 centi par litru, bet 2022. gadā piedzīvoja kāpumu uz vidēji 167,2 centiem par litru.

Salīdzinot reģionu līmenī, vidēji viszemākais populārāko pakalpojumu cenu līmenis ir Latgalē, savukārt visaugstākais – Pierīgas reģionā, kas izcenojuma ziņā ir līderis jau vairākus gadus pēc kārtas.

Lielākais cenu palielinājums 2022. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, bijis tādiem lauku darbiem, kuriem ir lēns darba temps un liels degvielas patēriņš. Piemēram, cenas frēzēšanai ir kāpušas par 49,81%, dziļirdināšanai par 48,65%. Tāpat liels kāpums ir arī ekskavatoru pakalpojumiem. Mini ekskavatoriem izcenojums par 1 stundu ir kāpis par 45,71%, bet ekskavatoriem ar masu no 3,1 līdz 8 tonnām par 49,37%. Būtisks pieaugums ir bijis arī graudu malšanas pakalpojumam no 20,46 uz 30,50 eiro/tonnā  (49,06%). No 45 apkopojumā iekļautajiem pakalpojumiem cena līdz 20% robežās ir augusi 18 pakalpojumiem, bet virs 20% robežas 27 pakalpojumiem.

Mazākie pieaugumi cenās ir bijuši smidzināšanai (1,46%), šļūkšanai (7,56%), graudu tīrīšanai (8,67%) un pievelšanai (9,68%) (skatīt 1. tabulu).

Ja lielākie pieaugumi ir bijuši darbiem, kuros ir liels degvielas patēriņš ha apstrādei, tad mazākie pieaugumi ir tieši pretēji tiem darbiem, kuriem ir zems degvielas patēriņš. Kā jau tika minēts, pērn pakalpojuma cenu pieaugumu galvenokārt izraisīja degvielas cenu kāpums. Bet nevar aizmirst arī citus ļoti būtiskus resursus, gāzi un elektroenerģiju, kas tiek izmantoti tehnikas iekārtu un rezerves daļu ražošanai. Attiecīgā resursa kāpums ietekmēja ražošanas izmaksas, kas nozīmēja, ka tehnikas un rezerves daļu tirgotājiem neizbēgami bija jākāpina cenas, lai nepaliktu zaudētājos. Tāpat izcenojumi kāpa arī servisa pakalpojumiem. Ja kāda tehnikas vienība nojuka un bija nepieciešams izbraukuma servisa pakalpojums, tad tas 2022. gadā izmaksāja krietni dārgāk kā 2021. gadā.

Tehnisko pakalpojumu cenu izmaiņas 2022. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, redzamas 1.  tabulā.

1. tabula Tehnisko pakalpojumu vidējo cenu salīdzinājums Latvijā 2022. un 2021. gadā

Populārāko tehnisko pakalpojumu cenu līmenis reģionos ir atšķirīgs (skatīt 2. tabulu). Vidēji viszemākais cenu līmenis ir Latgalē. Savukārt visaugstākais cenu līmenis 2022. gadā bija Pierīgas reģionā.

Secinām, ka viena pakalpojuma cenas reģionos ļoti krasi atšķiras. Vislielākās cenu atšķirības bijušas: zāles pļaušanai (Latgalē: 33,64 eiro/ha, Pierīgā: 53,13 eiro/ha, kas ir par 58% vairāk), vālošanai– ārdīšanai (Latgalē: 26,25 eiro/ha, Zemgalē: 38,33 eiro/ha, kas ir par 46% vairāk), graudaugu sēšanai ar kombinēto agregātu (Latgalē: 50,00 eiro/ha, Pierīgā: 68,00 eiro/ha, kas ir par 36% vairāk), aršanai (Kurzemē: 53,33 eiro/ha, Pierīgā: 71,43 eiro/ha, kas ir par 34% vairāk).

Lai cenu atšķirības starp reģioniem būtu vieglāk analizēt, sārtā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15% lielākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā, zilā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15% mazākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā.

2. tabula Vidējās tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2022. gadā reģionu griezumā

Atšķirība tehnisko pakalpojumu cenās reģionos pastāv vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, cenu līmeni var ietekmēt lauksaimniecības specializācija reģionos. Otrkārt, tā var būt pakalpojumu piedāvājuma un pieprasījuma attiecība konkrētai tehniskajai operācijai. Ja   pakalpojuma piedāvājums reģionā ir lielāks par pieprasījumu, tad pakalpojuma tirgus cena būs zemāka.  Ja pieprasījums pēc pakalpojumiem pārsniedz piedāvājumu, tad pakalpojuma tirgus cena ir augstāka. Ir tehniskās operācijas, kurām pakalpojumu sniedzēju skaits novados ir ļoti mazs, līdz ar to arī konkrēto pakalpojumu cenas ir augstākas. Tam par iemeslu var būt arī lauksaimnieka nevēlēšanās sniegt kādu pakalpojumu. Lauku saimniecība ar šo tehniku strādā ikdienā un, ja kādam apkārtnē ir lūgums pēc konkrētā pakalpojuma, tad tas tiek darīts tikai par ļoti augstu samaksu.

Vēl tehnisko pakalpojumu cenas ir atkarīgas no tā, cik liels darba apjoms jāveic – cik liela platība vai produkcijas apjoms jāapstrādā. Jo mazāka platība vai produkcijas daudzums jāapstrādā, jo pakalpojuma cena par vienu vienību ir lielāka. Dažkārt var rasties situācija, ka, sniedzot pakalpojumu mazu platību apstrādāšanai, ilgāks laiks aiziet pārbraucienā un tehnikas sagatavošanā darba veikšanai nekā pašam veicamajam darbam. Šādos gadījumos arī sniegto pakalpojumu cenas būs augstākas, kā apstrādājot lielas platības. Šī iemesla dēļ arvien vairāk pakalpojumu sniedzēju izvēlas sniegt pakalpojumus, piemērojot stundas tarifa likmi. Reģionos atšķiras arī augsnes granulometriskais sastāvs un, arot mālainu augsni, darba temps būs krietni zemāks, kā arot smilšu augsni.

Arī šogad pašu izplatītāko tehnisko pakalpojumu tirgus cenām pievienojam tehnisko operāciju veikšanas izmaksas, ko aprēķinājis LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks. Pašizmaksas pozīcijas ir tehnikas nolietojums, darbaspēka izmaksas, degvielas izmaksas, remontu un apkopju izmaksas (atkarībā no tehnikas veida: 3 līdz 6% no tehnikas vērtības).

Tehnikas nolietojums aprēķināts, pamatojoties uz vidējo tehnikas tirgus cenas un lietotas tehnikas pārdošanas vērtības starpību. Tehnikas izmantošanas laiks ir pieņemts 6 līdz 7 gadi. Darbaspēka izmaksas aprēķinātas, izmantojot darbaspēka stundas bruto tarifa likmi – 10 eiro/h.  Dīzeļdegvielas patēriņš piemērots sekojoši: aršanai 21 litrs/h, kultivēšanai 20 litri/h, graudaugu sējai ar kombinēto agregātu 34,5 litri/h, smidzināšanai 13 litri/h, minerālmēslu izkliedei 13 litri/h, pļaušanai 14 litri/h, presēšanai 17 litri/h, kulšanai 47 litri/h. Zinot darba ražīgumu, šo visu iespējams pārrēķināt arī uz hektāriem. Piemēram, graudaugu kulšanas gadījumā ar 6,8 m hederi stundas laikā nokuļam 2,8 ha, tātad degvielas patēriņš uz hektāru ir 47/2,8=16,8 litri. Smidzināšanai attiecīgi 13/4,8=2,7 litri, rēķinot uz hektāru.

Izmantojot iepriekš minētos datus, iegūtas tehnisko pakalpojumu pašizmaksas, kas redzamas 3. tabulā.

3. tabula Tehnisko operāciju veikšanas izmaksas un vidējo tirgus cenu salīdzinājums Latvijā 2022. gadā

Analizējot 3. tabulas datus, redzam, ka lielākajai daļai tehnoloģisko pakalpojumu tirgus cenas ir lielākas par pašizmaksām. Bet ir arī pakalpojumi, kuriem cenas ir zemākas kā pašizmaksas. Šāda situācija ir radusies, jo pašizmaksas aprēķinā ir pieņemta jaunas tehnikas tirgus vērtība, tāda, kāda tā bija 2022. gadā, bet tehniskos pakalpojumus daudzi vēl sniedz ar veco tehniku. 2022. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, lauksaimniecības tehnikas cenas kāpa par vidēji 20%. Tas nozīmē, ka, lai arī patlaban dažiem pakalpojumiem cenas ir zemākas kā tehniskās operācijas pašizmaksa, nākotnē tas mainīsies. Tehniskās operācijas, kurām šobrīd pašizmaksa ir augstāka par pakalpojuma cenu, ir graudaugu kulšana, graudaugu sēja ar kombinēto agregātu un aršana. Aršanai izmaksu starpība ir niecīga -0,34 centi/ha, graudaugu kulšanai -25,80 eiro/ha, un graudaugu sējai ar kombinēto agregātu -24,76 eiro/ha. Daudz ko nosaka arī tehnikas noslodze. Nepieciešams iegādāties tādu, lai tā tiktu maksimāli noslogota. Ja nespējam noslogot tehniku, tad ir jāpērk mazāka, un arī izmaksas samazināsies. Naudas izteiksmē būtiskākās atšķirības ir presēšanai rituļos, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 22,88 eiro pārsniedz pašizmaksu, kultivēšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 17,42 eiro pārsniedz pašizmaksu, un smidzināšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 13,46 eiro pārsniedz pašizmaksu.

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, esat aicināti izmantot LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams LLKC mājaslapā sadaļā “Noderīgi”, apakšsadaļā “Jaunums Tehnikas izmaksu aprēķinu rīks”, tiešsaistes adrese: (http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/saimniekiem-talka-nak-tehnikas-i...).

Ja rodas kādi jautājumi par tehnisko pakalpojumu vidējām cenām, sazinieties ar ekonomikas konsultantu Kristapu Vītolu (mob. tālr. 26030123, e-pasts: kristaps.vitols@llkc.lv). Savukārt par tehnikas izmaksu aprēķiniem varat sazināties ar Jāni Kažotnieku (tālr.63050696, mob. tālr. 26660676, e-pasts: janis.kazotnieks@llkc.lv).

Kristaps Vītols,
LLKC ekonomikas konsultants