Jūs atrodaties šeit

Starptautiska projekta ietvaros samazina slāpekļa zudumus

Lopkopība
Projekti

Slāpekļa zudumi no lopkopības ir gan ekonomiski, gan ekoloģiski nevēlami. Tos iespējams samazināt, arī izmantojot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas (SAT). Šīs tehnoloģijas ir plaši pārbaudītas un izmantotas Dānijā, bet nav tik pazīstamas pārējā Baltijas jūras reģionā. Tāpēc starptautiska projekta BSA ietvaros tika demonstrētas un analizētas minētās tehnoloģijas, un veicināta šo metožu ieviešana arī pārējā Baltijas jūras reģionā.

Projekts BSA – “Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības nozarē, veicinot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas izmantošanu Baltijas jūras reģionā” (Reducing nitrogen loss from livestock production by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region – Baltic Slurry Acidi).

No slāpekļa zudumu samazināšanas, izmantojot šķidrmēslu paskābināšanu, iegūs gan apkārtējā vide, gan lauksaimnieki.

Kūtsmēsli ir galvenais vides paskābināšanās un eitrofikāciju veicinošais faktors Baltijas jūras reģionā. Nokrišņu veidā deponētais slāpeklis tāpat veicina Baltijas jūras eitrofikāciju.  SAT izmantošanas paplašināšana uzlabos apkārtējās vides stāvokli visā reģionā. Šo tehnoloģiju izmantošana dos priekšrocības arī lauksaimniekiem, uzlabojot slāpekļa izmantošanu efektivitāti no šķidrajiem kūtsmēsliem, vienlaicīgi arī samazinot atkarību no minerālā slāpekļa izmantošanas.

Trīs galvenie SAT veidi ir:

  • Šķidro kūtsmēslu skābināšana dzīvnieku novietnē;
  • Šķidro kūtsmēslu skābināšana kūtsmēslu krātuvē tieši pirms izkliedēšanas;
  • Šķidro kūtsmēslu skābināšana izkliedēšanas laikā.

 

Projektu BSA finansē INTERREG Baltijas jūras reģiona programma. Projekta darbība tika uzsākta 2016. gada martā. Šobrīd jau ir sākušies pirmie lauka demonstrējumi un nepieciešamo tehnoloģiju izvērtēšanas process. Projektā darbojas 17 partneri no astoņām Baltijas jūras reģiona valstīm. Vadošais partneris ir JTI – Zviedrijas Lauksaimniecības un vides inženierijas institūts.

Vairāk informācijas par BSA atradīsiet projekta mājaslapā http://www.balticslurry.eu, kā arī sekojot Facebook lapā: Baltic Slurry Acidification.

Projekta partneri no Latvijas:

SIA Vecsiljāņi”

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Biedrība “Zemnieku Saeima”

Pievienot komentāru