Jūs atrodaties šeit

Birstes govju labsajūtai

Lopkopība
Piena lopkopība

Mums visiem ik pa brīdim gribas pakasīt muguru, un govis nemaz nav citādas. Savā dabiskajā vidē govis var pakasīties pret koku vai krūmiem, kūtī tās izmanto, piemēram, sienas, ūdens caurules vai nožogojumus.

Attēls: http://www.progressivedairy.com/images/stories/2017/07/07/1217pd-st-onge-brushes.jpg

Attēlā redzams: Kad sari izbalē un kļūst apbružāti (pa kreisi), tīrīšanas efektivitāte samazinās. Lai birste darbotos pareizi, tā ir jānomaina, pirms ir novalkājusies (pa labi).

Izmantojot rūpnieciski ražotas birstes muguras kasīšanai, var apmierināt dzīvnieku vēlmi pakasīties, vienlaikus samazinot risku dzīvniekiem savainoties un sabojāt kādu iekārtu vai ierīci kūtī.

Priekšrocības, ko nodrošina govju birstes

Pirms izlemjat savu naudu iztērēt govju skaistumkopšanas procedūrām, noteikti katrs sev uzdosiet jautājumu, vai tiešām tas govīm ir nepieciešams? Atbilde ir – JĀ! Tikko kūtī būsiet uzstādījuši birstes, uzreiz redzēsiet labumu no tām.

Birstēm ir daudz modeļu, tās ir gan stacionāras, gan rotējošas, gan arī tādas, kas gan rotē, gan šūpojas. Ir arī kustīgās birstes, kas paredzētas jaunlopiem. Un tagad pie ieguvumiem, ko nodrošina birstes.

Drošas lietošanā. Kā jau atzīmēju, nodrošinot govīm birstes, kas ir izturīgas pret nodilšanu un saplīšanu no ikdienas lietošanas, jūs iegūstat nedaudz sirdsmiera, ka govis nevar sevi savainot vai salauzt kādu iekārtu. Dažas kustīgās birstes darbojas ar govīm draudzīgu ātrumu un automātiski apstājas, sajūtot pretestību.

Veselīgāki dzīvnieki. Vairāki pētījumi ir parādījuši, ka, lietojot birstes, govis ir tīrākas, un arī kopējais govju veselības stāvoklis uzlabojas. To katrs, kam kūtī ir birstes, var novērtēt. Vasaras periodā, ja govīm apmatojums ir tīrs, tās daudz efektīvāk var atdzesēt savu ķermeni un vairāk enerģijas novirzīt piena ražošanai.

Grupās, kur dzīvniekiem ir pieejamas birstes, ir mazāk diskomforta un niezes pazīmju. Tad, kad birstes dzīvnieku grupai kļūst par ikdienas pieraduma procedūru, dabiski samazinās arī stress. Pārsteidzoši, ka govīm tas palīdz uzlabot arī tesmeņa veselību. Atsevišķos gadījumos klīnisko mastītu gadījumu skaitu ir izdevies samazināt pat par 34%.

Augstāki izslaukumi. Demonstrējumos konstatēts, ka govīm paaugstinās izslaukumi pēc birstu uzstādīšanas. Piemēram, vienā demonstrējumā otrās laktācijas govīm vidējais izslaukums dienā palielinājās par 3,5 % jeb 1 kg pēc tam, kad tika uzstādītas rotējošās birstes.

Tie ir tikai daži no pozitīvajiem efektiem, ko dod birstes. Ir pilnīgi skaidrs, ka birstes uzlabo govju komfortu, bet jāsaprot, ka tikai birstes vien neatrisinās problēmas ganāmpulkā. Problēmu risināšana jāskata kompleksi un jāatrod visvājākais un viskritiskākais punkts, tie tad arī vispirms ir jāsakārto.

Lai birstes būtu efektīvas

Arvien biežāk, runājot par efektīvu saimniekošanu, tiek runāts par govju ilgmūžību. Svarīgi ir saprast, ka šajā gadījumā svarīgākais nav tas, cik ilgi govs dzīvo, bet cik ilgi govs ir ražīga. Mazražīga govs, dzīvojot ilgi, tikai aizņems vietu un nosacīti uzlabos kādu statistisko rādītāju, bet īstenība nenesīs peļņu.

Svarīgs uzdevums katram saimniekam ir pagarināt augstražīgo govju ražīgo mūžu. Lai tas notiktu, katram posmam (mītņošana, lopbarība, ēdināšana, slaukšana, audzēšana utt.) ir jābūt tuvu ideālam. Piena lopkopībā nav vienas svarīgākās lietas, rezultātu dod tikai sakārtoti visi posmi.

Birstes ir tikai viens pavisam mazs posms govju komforta ķēdītē, bet, ja reiz to izmantojam, tad tam ir jādarbojas efektīvi.

Pareiza uzstādīšana

Vietas izvēle, kur izvietot kūtī birstes, ir ne mazāk svarīgs lēmums, kā lēmums tās iegādāties. Tās ir ieteicams izvietot pārejās starp guļvietu rindām vai arī ejās, kas nav pie barības galda. Svarīgi iegaumēt, ka birstes nekādi nedrīkst traucēt govju kustību un piekļuvi dzirdnēm un barības galdam. Ja sākumā plānojat uzstādīt vienkāršākas birstes, kurām nav nepieciešama elektrība, tad tomēr būtu jāpārdomā, vai un kā šajā vietā varēsiet nodrošināt elektrības padevi, gadījumā, ja pēc kāda laika tās mainīsiet uz rotējošajām.

Vēl ir svarīgi arī saprast, cik daudz birstes katrā grupā ir jāuzstāda. Ja birstes būs par maz, tad tiks radīta govīm papildu konkurence par piekļuvi birstēm un attiecīgi arī palielināsies stress. Vispārīgā rekomendācija ir viena birste uz katrām 60 govīm.

Birstes ir jāmaina

Ar govju birstēm ir tāpat kā ar zobu birstēm cilvēkiem. Tās nav mūžīgas, un tās ir jāmaina – tāpēc, ka nolietojas. Zobu birstīte nolietojas, ja tā tiek katru dienu lietota, tāpat ir arī ar govju birstēm, govis tās lieto katru dienu. Ja gribam redzēt pozitīvu rezultātu no birstēm, tās ir jāapkopj atbilstoši ražotāja rekomendācijām un noteiktos laikos arī jānomaina.

Plānotā tehniskā apkope un tīrīšana

Tāpat kā slaukšanas iekārtām, arī birstēm, īpaši nerotējošām, regulāri jāveic tehniskā apkope un tīrīšana. Piemēram, rotējošajām birstēm gadā divas reizes jātīra cilindrs, bet pašas birstes jānomaina reizi gadā.

Visi zinām to, ka saimniekam peļņu nes laimīgas un komfortablos apstākļos dzīvojošas govis. Šinī gadījumā varam teikt – pakasi govij muguru, un viņa par to atlīdzinās.

Silvija Dreijere,

Lopkopības nodaļas vadītāja