Jūs atrodaties šeit

Govju guļvietu ierīkošana

Lopkopība
Piena lopkopība

Piena lopkopības saimniecībās ļoti būtisks nosacījums ir pareizs kūts plānojums. Govju uzvedība un slimības precīzi liecina par  komforta līmeni kūtī. Galvenās slimības, kas raksturo nepilnības vai kļūdas mītnes iekārtojumā, ir govju klibums, kāju locītavu un/vai skausta atspaidījumi, iekaisumi, mastīti, piena triekas, ketozes un glumenieka dislokācijas.

Govju uzvedība atpūšoties, ēdot, staigājot un pārvietojoties pa kūti, sniedz mums ziņas par govju komforta līmeni. Piemēram, vismaz 70% govju ir jāgremo vai jāēd, vismaz 85% dzīvniekiem, kas ir guļvietās, ir jāguļ. Ērtā, pareizi iekārtotā kūtī 60% no dienas govis pavada guļot. Tāpēc sniedzam plašāku  informāciju tieši par guļvietām.

Govju stāvēšana. Pareizi iekārtotā guļvietā vai stāvvietā govs stāv ar visām četrām kājām un nepiesietajā turēšanā aptuveni minūtes laikā pēc ieiešanas guļvietā apgulstas.

1. attēls. Ja dubultās rindas guļvietas ir par īsu (4,6 m), tad viena rinda govju guļ, bet pretējā – stāv un gaida, jo trūkst vietas galvai izklupienam, lai ērti apgultos un pieceltos.

Stāvēšana tikai ar priekškājām guļvietā liecina par to, ka govs gulēs daļēji ar pakaļgalu virs mēslu ejas. Tas liecina par nepareizi iekārtotu guļvietu vai govs klibumu. Piesietās turēšanas kūtī tas norāda uz nepietiekamu vietu govs galvai.

2. attēls.  Guļvietā nav vietas galvai.

Stāvēšana vai gulēšana pa diagonāli. Šāds ieradums govīm veidojas, ja nav pietiekami daudz vietas, lai ērti apgultos un pieceltos. Piesietās turēšanas kūtīs šādu gulēšanas virzienu govis visbiežāk izvēlas, ja stāvvietas ir īsa un augsta barības galda mala.

3. attēls.  4,9 m dubultās rindas guļvietās 81% govju guļ boksos pa diagonāli, ja pretī arī guļ govs, un tikai 34% guļ pa diagonāli, ja pretī ir brīva guļvieta. (Anderson 2003, Kanāda)

Stāvēšana un gulēšana taisni. Atrašanās taisni nozīmē atrašanos paralēli atdalošajiem stieņiem. Šāds ieradums raksturo ērtu guļvietu, kas ļauj govij stāvēt, apgulties, gulēt un piecelties maksimāli ērti. Optimālie izmēri būtu 5,5 m dubultajai rindai un 3 m malējai rindai.

4. attēls.  5,5 m dubultās rindas guļvietas nodrošina stāvēšanu un gulēšanu taisni, kā arī mazina govju dominēšanu  ganāmpulkā.

Govju piecelšanās un apgulšanās.  Novērojot govis ganībās, kur tās var brīvi apgulties un piecelties, ir aprēķināts, ka vidēji vienai melnraibajai govij nepieciešams laukums 2,60 x 1,32 m, un minimums ir 0,50 m papildu brīvā vieta priekšā izklupienam.

5. attēls. Govij, dabīgi pieceļoties, galva virzās uz priekšu, uz leju un vertikāli uz augšu, kā norādīts ar baltajām līnijām.

Pieceļoties govs izvirza galvu uz priekšu par 22% no sava garuma guļot (attālums no purna līdz astei). Govs purns ceļoties pieskaras vai gandrīz pieskaras zemei, līdz ar to vietai govs priekšā ir jābūt vienā līmenī ar guļvietu. Krūšu balsts vai piesietajā turēšanā barības galda mala nedrīkst būt augstāka par 10 cm, lai govs ērti varētu novietot priekškājas un pieceļoties paspert solīti.

Guļvietu izmēru aprēķināšana.  Tā kā attālumu no purna līdz astei nav viegli izmērīt, bet krustu platums un govs augstums krustos ir viegli izmērāms, tad guļvietu aprēķini tiek balstīti uz šiem diviem izmēriem. Ierīkojot guļvietas, būtu jāatceras, ka dažādos vecumos un laktācijas periodos dzīvnieku izmēri mainās, tāpēc, iekārtojot guļvietas, jāņem vērā vidējie rādītāji trim grupām: pirmpienes, pamatganāmpulka govis un cietstāvošās govis.

1. tabula. Guļvietu izmēru aprēķināšana atkarībā no govju izmēriem un piemērs aptuveni 700 kg smagai melnraibajai govij

Parametrs

Formula

Piemērs

Guļvietas garums pie sienas, m

2,0 x krustu augstums

2,0 x 1,50 = 3,00 m

Vienas guļvietas garums dubultajā rindā (galva pret galvu), m

1,8 x krustu augstums

1,8 x 1,50 = 2,70 m

Guļvietas garums līdz krūšu balstam, m

1,2 x krustu augstums

1,2 x 1,50= 1,80 m

Attālums (augstums) no govs naga pamatnes līdz skausta stienim (vertikāli), m

0,83 x krustu augstums

0,83 x 1,50= 1,25 m

Skausta stieņa novietojums virs guļvietas (horizontāli), m

(1,2 x krustu augstums) = 0,05

 (1,2 x 1,50) -0,05 = 1,75 m

Guļvietu priekšējā stieņa augstums, ja dubulto rindu platums ir 5,50 m

0,6 x krustu augstums

0,6 x 1,50 = 0,90 m

Guļvietu priekšējā stieņa augstums, ja dubulto rindu platums ir 4,80 m

0,7 x krustu augstums

0,7 x 1,5 = 1,05 m

Guļvietas platums, m

2,0 x krustu platums

2,0 x 0,64= 1,28 m

 

Rakstā izmantoti materiāli no Dānijas Lauksaimnieku konsultāciju centra ieteikumiem un Britu Kolumbijas universitātes pētījumiem.

Silvija Dreijere,

LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja