Jūs atrodaties šeit

Konsultanti var palīdzēt bioloģiskajām saimniecībām

Lopkopība

LLKC lopkopības speciālisti konsultāciju birojos var jums palīdzēt sagatavot pamatojumu atļauju pieprasīšanai proteīnpiedevu iegādei un sastādīt barības devas, lai precīzi būtu aprēķinātas katras dzīvnieku grupas barības vajadzības.

Daudzas bioloģiskās lopkopības saimniecības, īpaši tās, kas nodarbojas ar piena lopkopību, jau ir izanalizējušas savu sagatavoto rupjo lopbarību ziemošanas periodam (skābbarība, siens).

Izvērtējot kvalitātes rādītājus un sastādot barības devas, ir redzams, ka bez proteīnpiedevām govīm laktācijas sākumā bieži nav iespējams sabalansēt barības devas. Slikto laika apstākļu dēļ praktiski visā Latvijā lopbarības pupu un zirņu novākšana bioloģiskajās saimniecībās bija stipri apgrūtināta vai vispār neiespējama.

Lai dzīvniekus varētu pabarot ar to vecumam, sugai un fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošu pilnvērtīgu barību, ko nosaka Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības, bioloģiskajām saimniecībām šādos gadījumos individuāli ir jālūdz sertificējošajai institūcijai atļauja iegādāties konvencionāli ražotas proteīnpiedevas (pupas, zirņus, rapšu raušus). Tieši tāpat jārīkojas arī gadījumos, kad nav pieejama bioloģiski ražota spēkbarība jeb graudi (mieži, kvieši, rudzi, tritikāle un auzas).

SIlvija Dreijere

Lopkopības nodaļas vadītāja