Jūs atrodaties šeit

Lopkopības kompetenču centra demonstrējumu tēmas un to aktualitāte

Lopkopība
Zālēdāju projekts

Nemitīgi mainīgās saražotās lopkopības produkcijas iepirkuma cenas ierobežo lopkopības uzņēmumu attīstību un stratēģisko plānošanu Latvijā. Tādēļ SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) vairāku gadu garumā „Interešu grupu” saimniecībās ir aprēķinājis lopkopības produkcijas pašizmaksu Latvijā saražotajam pienam un gaļai.

Produkcijas pašizmaksas datu analīze liecina, ka lopkopības saimniecībām ir augsta saražotās produkcijas pašizmaksa. Lielākos izdevumus sastāda lopbarība, taču detalizēta izmaksu pozīciju analīze liecina, ka neatkarīgi no saimniecību lieluma pašražotais lopbarības apjoms ir neliels, lielākās izmaksas ir attiecināmas uz iepirkto lopbarību.

 

Praktisko demonstrējumu nodrošināšanai SIA LLKC izsludina konkursu lopkopības saimniecībām „Zālēdāju projekta” ietvarā uz šādām tēmām:

 

Piena lopkopībā:

1. Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības kvalitātes vērtējums un sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībā.

2. Latvijā audzētu proteīnaugu (lopbarības pupas, zirņi) kvalitatīvas izaudzēšanas iespējamība un to izbarošana slaucamo govju ganāmpulkā.

3. Dažādu asinību Latvijas brūnās un Holšteinas melnraibās šķirņu teļu augšanas un attīstības rādītāju salīdzinājums.

4. Atražošanas rādītājus ietekmējošie faktori un embrionālās mirstības cēloņi.

5. Slaucamo govju izmantošanas ilguma rādītāju salīdzināšana saimniecībā izaudzētajiem dzīvniekiem ar iepirktajiem dzīvniekiem. Veselības stāvokļa pārbaude (kāju slimības un veselības stāvoklis, mastīts un tā izplatība, endometrīts u. c.); servisa periodu; laktācijas līknes.

 

Gaļas liellopu audzēšanā:

1. Zīdējteļu piebarošanas ietekme uz turpmāko augšanu un attīstību (gan telēm, gan buļļiem).

2. Pilngraudu skābbarības izaudzēšana un izbarošanas efektivitāte gaļas liellopu saimniecībā nobarojamajiem liellopiem intensīvās nobarošanas periodā.

3.Dažādu šķirņu (SI,HE,LI) zīdītājgovju teļu augšanas salīdzinājums gaļas liellopu saimniecībā.

4. Parazitofaunas izplatības intensitāte gaļas liellopu ganāmpulkā un tās ietekme uz gaļas liellopu produktivitāti.

5. Gaļas liellopu audzēšanas metožu salīdzinājums āra apstākļos un novietnē.

 

Demonstrējumu tēmu aktualitāte un pamatojums

Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības kvalitātes vērtējums un sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībā.

Latvijā ir liels zālēdāju īpastsvars t.sk. atgremotāji, kas pamatbarībā izmanto zāles lopbarību. Tāpēc atgremotāju pamatbarību vēsturiski uzskata par lētāko līdzekli, kas ietver sevī ganību zāli un no tās sagatavoto lopbarību: sienu un skābbarību. Lielai daļai lopkopības sektorā nodarbināto nav pietiekamu zināšanu kvalitatīvas rupjās lopbarības sagatavošanā un uzglabāšanā. Praktiskā demonstrējuma mērķis ir sniegt saimniecību īpašniekiem zināšanas zālāju ierīkošanā, kopšanā, lopbarības sagatavošanā, tās efektīvai izmantošanā. Tāpēc SIA LLKC „Zālēdāju projekta” uzdevumi ir sniegt lopkopības sektorā nodarbinātajiem zināšanas par kvalitatīvu zālāju ierīkošanu, rupjās lopbarības sagatavošanu un izmantošanu atgremotājiem atkarībā no izmantošanas veida un dzīvnieku fizioloģiskā stāvokļa. Praktiski nodemonstrēt demonstrējumu saimniecībās kvalitatīvi ierīkotus zālājus, noteikt optimālu zālāju pļaujas laiku un demonstrēt skābbarības sagatavošanas tehnoloģijas, izvērtēt to ekonomisko izdevīgumu un piemērotību dažāda lieluma saimniecībām. Kvalitatīvi sagatavota, uzglabāta un izbarota rupjā lopbarība saimniecībai ļauj ietaupīt finanšu resursu. Demonstrējumu metodisko vadību veiks SIA LLKC Lopkopības kompetenču centrs (LKC), piesaistot arī citus nozares vadošos speciālistus.

Praktisko demonstrējumu ierīkošana notiks lopkopības saimniecībās, kuras izvērtēs LKC, pēc elektronisko pieteikuma anketu apkopošanas un saimniecību izvērtēšanas.  Saimniecību atbilstības kritēriji ir definēti LKC izstrādātajās vadlīnijās.

 

Latvijā audzētu proteīnaugu (lopbarības pupas, zirņi) kvalitatīvas izaudzēšanas iespējamība un to izbarošana slaucamo govju ganāmpulkā:

Ar praktisku demonstrējumu proteīnaugu audzēšanu lopkopības saimniecībās, LKC mērķis ir pierādīt piena lopkopības saimniecībām, ka var nodrošināt dzīvnieku vajadzību pēc proteīna, kā arī palielināt pašražotās lopbarības īpatsvaru saimniecībā un samazināt iegūtās produkcijas pašizmaksu – saimniekot efektīvi.

 

Dažādu asinību Latvijas brūnās un Holšteinas melnraibās šķirņu teļu augšanas un attīstības rādītāju salīdzinājums:

Galvenais uzdevums ir noskaidrot piemērotāko piena tipa šķirņu audzēšanu vietējiem apstākļiem. Telīšu augšanas rādītājus, patērētās lopbarības apjomu un iegūto piena daudzumu 1. un 2. laktācijā, kā arī izaudzēšanas izmaksas, lai būtu priekšstats, kas ir izdevīgāk izaudzēt kvalitatīvas telītes savā ganāmpulkā vai nopirkt telītes ganāmpulka atražošanai.

 

Atražošanas rādītājus ietekmējošie faktori un embrionālās mirstības cēloņi:

Demonstrējuma mērķis ir noskaidrot piena lopkopības saimniecībās neauglību veicinošos faktorus, kā arī demonstrēt jaunākos zinātnes sasniegumus piena ganāmpulka atražošanas rādītāju uzlabošanai. Demonstrējuma laikā ir jānoskaidro visefektīvākās metodes atražošanas rādītāju uzlabošanā, kā arī noteikt šo metožu ekonomisko efektivitāti, lai tās nākotnē varētu inovatīvi ieviest citās Latvijas piensaimniecībās.

 

Slaucamo govju izmantošanas ilguma rādītāju salīdzināšana saimniecībā izaudzētajiem dzīvniekiem ar iepirktajiem dzīvniekiem. Veselības stāvokļa pārbaude (kāju slimības un veselības stāvoklis, mastīts un tā izplatība, endometrīts u.c.); servisa periodu; laktācijas līknes:

Aktuāla tēma piena lopkopībā, jo slaucamo govju izmantošanas ilgums Latvijas piensaimniecībās samazinās, tas nozīmē, ka demonstrējuma laikā tiks noteikti cēloņi, kas ietekmē slaucamo govju izmantošanas ilguma samazināšanu. Demonstrējuma pētījuma rezultāti tiks publiskoti ar mērķi, lai Latvijas piensaimniecības saimniekotu efektīvāk un ekonomiskāk.

 

Zīdējteļu piebarošanas ietekme uz turpmāko augšanu un attīstību (gan telēm, gan buļļiem):

Demonstrējuma tēma iegūst ar vien lielāku aktualitāti, jo Latvijas liellopu gaļas audzētāju vidū ir atšķirīgi viedokļi. Izvērtējot pieredzi pasaulē un pārņemot pasaules praksi, ar šo demonstrējumu uzskatāmi tiks demonstrēta kvalitatīva nobarojamo dzīvnieku izaudzēšana demonstrējuma pirmajā posmā. Demonstrējuma otrajā posmā tiks demonstrēta dzīvnieku nobarošana līdz 700 kg dzīvmasas sasniegšanai, vērtēta liemeņu un gaļas kvalitāte, kā arī noteiktas dzīvnieku nobarošanas izmaksas dažādos nobarošanas periodos.

 

Pilngraudu skābbarības izaudzēšana un izbarošanas efektivitāte gaļas liellopu saimniecībā nobarojamajiem liellopiem intensīvās nobarošanas periodā:

Demonstrējuma mērķis ir nodemonstrēt, kā ar kvalitatīvu lopbarību sasniegt labus gaļas liellopu nobarošanas rezultātus. Demonstrējuma laikā tiks noteikta šīs gaļas liellopu nobarošanas metodes ekonomiskā efektivitāte.

 

Dažādu šķirņu (SI,HE,LI) zīdītājgovju teļu augšanas salīdzinājums gaļas liellopu saimniecībā:

Demonstrējuma mērķis ir noteikt Latvijas apstākļiem piemērotāko un izdevīgāko gaļas liellopu šķirni, kā arī noteikt audzēšanas izmaksas.

 

Parazitofaunas izplatības intensitāte gaļas liellopu ganāmpulkā un tās ietekme uz gaļas liellopu produktivitāti:

Demonstrējuma mērķis ir noteikt parazītu daudzveidību, to izplatību Latvijas gaļas liellopu ganāmpulkos, kā arī noskaidrot to ietekmi uz dzīvnieku attīstību un diennakts dzīvmasas pieaugumu.

 

Gaļas liellopu audzēšanas metožu salīdzinājums āra apstākļos un novietnē:

Demonstrējuma mērķis ir noskaidrot un uzskatāmi nodemonstrēt, kura no gaļas liellopu metodēm ir ekonomiski izdevīgākā, kā arī, kura spēj nodrošināt gaļas liellopu labturības prasību pamatprincipus: vajadzību pēc barības un ūdens, patvērumu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, pārvietošanās brīvību, veterinārmedicīnisko aprūpi.

Pievienot komentāru