Jūs atrodaties šeit

Notiks fermu diena zemnieku saimniecībā „Krikši”

Lopkopība
Gaļas lopkopība
Zālēdāju projekts

Zālēdāju projekta fermu diena par parazitofaunas izplatību un ietekmi uz gaļas liellopu produktivitāti notiks 19. augustā Kandavas novada zemnieku saimniecībā „Krikši”.

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” jeb Zālēdāju projekta ietvaros turpina rīkot fermu dienas demonstrējumu tīkla saimniecībās.

Šī demonstrējuma tēma: „Parazitofaunas izplatības intensitāte gaļas liellopu ganāmpulkā un tās ietekme uz gaļas liellopu produktivitāti”. 

Fermu dienas pasākumi notiks Kandavas novada, Kandavas pagasta zemnieku saimniecībā „Krikši” 19. augustā. Sākums plkst. 11.00.

Darba kārtība

Pirmā daļa:

Reģistrācija z/s „Krikši” pie centrālās dzīvnieku novietnes (vadīties pēc norādēm uz ceļa) no plkst. 10.30 līdz 11.00.

•        Lauku dienas atklāšana (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja).

•        Īsa informācija par z/s „Krikši” (Santra Celmiņa, z/s „Krikši” īpašniece).

•        Demonstrējuma rezultāti par parazitofaunas izplatību gaļas liellopu ganāmpulkā (Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļas konsultants–eksperts veterinārmedicīnā).

•        Parazitofaunas izraisītā apdraudējuma sekas gaļas liellopu ganāmpulkā un tās ietekme uz dzīvnieku augšanu un attīstību (Dace Keidāne, LLU VMF, Dr.vet.med.; Anna Krūklīte, LLU VMF, Mg.med.vet.).

Otrā daļa:

Kandavas novada, Kandavas pagasta z/s „Krikši” apskate, jautājumi un diskusijas.

Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst.16.00.

Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās pie Daiņa Arbidāna, LLKC konsultanta–eksperta veterinārmedicīnā līdz 18. augustam, plkst. 17.00, zvanot vai sūtot īsziņu uz mob. tālr. 28655398 vai rakstot uz e-pastu: dainis.arbidans@llkc.lv, vai arī pie LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītājas Anitas Siliņas, mob. tālr. 28601061.

Pievienot komentāru