Jūs atrodaties šeit

Risinājumi ābeļu un aveņu kvalitātes paaugstināšanai

Projekts: Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai

Programma:  Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Projekta īstenošanas periods: 31.11.2018.- 01.05.2023.

Vadošais partneris: BDR "Latvijas Augļkopju asociācija"

Projekta partneri:

Dārzkopības institūts;
Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs;
LLU Augsnes un augu;  zinātņu institūts;
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs;
ZS "Gaidas";
 SIA "Daigone";
ZS "Pīlādži"; 
SIA “Very Berry”;
 ZS "Eglāji"; 
ZS "Ziediņi

Projekta mērķis: izstrādāt ekonomiski pamatotus inovatīvus, videi draudzīgus risinājumus ābeļu un aveņu audzēšanas un ražas vākšanas izmaksu samazināšanai un augļu kvalitātes uzlabošanai svaigam patēriņam un pārstrādei.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Projekta īstenošanas laikā tiks izstrādātas 3 jaunas, ekonomiski pamatotas tehnoloģijas un risinājumi ābelēm un 2 – avenēm:

1. Ābeļu mehanizēta vainagu veidošana šķirnēm uz augumu ierobežojošiem potcelmiem;

2. Mehanizēta ziedu retināšana;

3. Pilienveida apūdeņošanas/fertigācijas tehnoloģija ābeļu komercdārzos paugurainā apvidū;

4. Tehnoloģija rudens aveņu mehanizēta novākšanai Latvijā audzētām šķirnēm;

5. Tehnoloģija aveņu audzēšanai, izmantojot VOEN tipa segumus.

Jaunie tehnoloģiskie risinājumi ļaus uzlabot ābolu un aveņu kvalitāti svaigam patēriņam un pārstrādei. Minētajiem kultūraugiem tiks izstrādāta ekonomiski argumentēta zināšanu bāze nozares saimniecībām par jauno tehnoloģisko risinājumu pielietošanas īpatnībām, riskiem un blakusefektiem, paaugstinot nozares konkurētspēju, perspektīvā nodrošinot pieprasījumu pēc Latvijas āboliem un avenēm, kā arī veicinot to eksportu.

Kopējās projekta izmaksas: EUR 476 290,67

Kontaktpersona – Pēteris Skrastiņš, e-pasts: peteris@laas.lv

Papildinformācija: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ekonomikas nodaļas vadītāja Santa Pāvila, e-pasts: santa.pavila@llkc.lv

Vairāk informācija  par EIropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm