Jūs atrodaties šeit

Apmeklē mazo grantu projektu īstenošanas vietas Balvos

Projekti

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs kopā ar citiem projekta LIFE GoodWater IP partneriem – biedrību “Baltijas Vides Forums”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Latvijas dabas fondu – 31. augustā apmeklēja projektu konkursā „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” apstiprināto projektu īstenotājus Balvos.

Vispirms tika apmeklēta Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”, kas īsteno 2. kārtas apstiprināto projektu “Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumi”. Apmeklējuma laikā tika parādīta projekta īstenošanas vieta – Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” trīs biodīķi, kur divos no tiem plānota ūdensaugu stādīšana, lai samazinātu P un N koncentrāciju. Projekta īstenotāji informēja, ka projektā iecerētā ūdensaugu stādīšana biodīķos, veidojot mitrāju, prasa ļoti lielus līdzekļus, taču sadarbībā ar projekta LIFE GoodWater IP partneriem tiek meklēti alternatīvi varianti, kā to risināt.

Pēc tam tika apmeklēta Balvu novada pašvaldība, kas īsteno 1. kārtas apstiprināto projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai”. Projekta īstenotāji informēja, ka no Valsts vides dienesta tika saņemti tehniskie noteikumi niedru pļaušanai 10 ūdensobjektos un plānots septembrī uzsākt niedru pļaušanas darbus. Kā arī apmeklējuma laikā tika parādīta iegādātā tehnika projekta īstenošanai – niedru pļāvējs un grābeklis. Tika diskutēts arī par papildu iespējamiem risinājumiem niedru tālākai izmantošanai un pieredzes apmaiņu starp līdzīgiem projektiem.

Apmeklējuma laikā LIFE GoodWater IP projekta partneriem bija iespēja iepazīties, kas līdz šim ir paveikts divos mazo grantu projektos, apskatīt projektu īstenošanas vietas, iepazīties, ar kādām problēmām saskaras projekta īstenotāji, sniegt atbalstu (ieteikumus, risinājumus) aktuālos problēmjautājumos, kā arī sniegt informāciju, ieteikumus un risinājumus tuvākajiem soļiem projekta īstenošanā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs kopā ar citiem projekta LIFE GoodWater IP partneriem – biedrību “Baltijas Vides Forums”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Latvijas dabas fondu – 31. augustā apmeklēja projektu konkursā „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” apstiprināto projektu īstenotājus Balvos.

Vispirms tika apmeklēta Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”, kas īsteno 2. kārtas apstiprināto projektu “Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumi”. Apmeklējuma laikā tika parādīta projekta īstenošanas vieta – Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” trīs biodīķi, kur divos no tiem plānota ūdensaugu stādīšana, lai samazinātu P un N koncentrāciju. Projekta īstenotāji informēja, ka projektā iecerētā ūdensaugu stādīšana biodīķos, veidojot mitrāju, prasa ļoti lielus līdzekļus, taču sadarbībā ar projekta LIFE GoodWater IP partneriem tiek meklēti alternatīvi varianti, kā to risināt.

Pēc tam tika apmeklēta Balvu novada pašvaldība, kas īsteno 1. kārtas apstiprināto projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai”. Projekta īstenotāji informēja, ka no Valsts vides dienesta tika saņemti tehniskie noteikumi niedru pļaušanai 10 ūdensobjektos un plānots septembrī uzsākt niedru pļaušanas darbus. Kā arī apmeklējuma laikā tika parādīta iegādātā tehnika projekta īstenošanai – niedru pļāvējs un grābeklis. Tika diskutēts arī par papildu iespējamiem risinājumiem niedru tālākai izmantošanai un pieredzes apmaiņu starp līdzīgiem projektiem.

Apmeklējuma laikā LIFE GoodWater IP projekta partneriem bija iespēja iepazīties, kas līdz šim ir paveikts divos mazo grantu projektos, apskatīt projektu īstenošanas vietas, iepazīties, ar kādām problēmām saskaras projekta īstenotāji, sniegt atbalstu (ieteikumus, risinājumus) aktuālos problēmjautājumos, kā arī sniegt informāciju, ieteikumus un risinājumus tuvākajiem soļiem projekta īstenošanā.

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda. sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda.

Foto Galerija: