Jūs atrodaties šeit

Lauksaimniekiem iespēja pieteikties VLT pasākumam "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana"

Projekti

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana" ietvaros līdz 2015. gada 17. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.

            Lai īstenotu pareizi tiešmaksājumu prasības, lauksaimniekiem ir iespēja ar LLKC sertificētu konsultantu palīdzību:

 • izvērtēt saimniecību atbilstību savstarpējās atbilstības prasībām, aizpildot vizītes lapu,
 • saņemt ieteikumus saimniecības ražošanas efektivitātes paaugstināšanai.

Konsultanti informēs par pienākumiem laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumu un citu savstarpējās atbilstības prasību īstenošanā, kā arī par zaļināšanas praksi.

 

Pieteikšanās

 • Konkursa pretendents dalībai saimniecības atbilstības izvērtēšanai piesakās vienā no sekojošiem veidiem:
 • aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē;
 • aizpildot pieteikuma anketu (MS Word) un nosūtot uz e-pastu: ilze.skudra@llkc.lv vai faksu 63022264;
 • nosūtot pa pastu vai nogādājot LLKC Rīgas ielā 34, Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā LV – 3018, vai LLKC reģionālajās nodaļās.
 • Pretendentu pieteikumi tiek izskatīti pieteikšanās kārtībā pa reģioniem.

Saimniecību atlasei tiek izvirzīti kritēriji

 • Pretendēt uz dalību novērtējumā var personas, kas pretendē uz tiešmaksājumu atbalstu.
 • Nosacījumi saimniecībām:
  • piederošie mājlopi un ganāmpulki ir reģistrēti dzīvnieku ganāmpulkā valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrā” normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
  • lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulks atrodas pārraudzībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir 5 un vairāk dzīvnieku vienības, bet īpaši jutīgā teritorijā 5 un vairāk dzīvnieku vienības.
  • augkopības saimniecībām laukaugu sējplatība ir 20-1000 ha un/vai audzē dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā.

ANKETU INTERNETĀ IESPĒJAMS AIZPILDĪT ŠEIT 

Papildus informācija: Ilze Skudra, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv,  tālr. 63050577.

PielikumsIzmērs
sa_pieteikuma_anketa.doc49 KB

Pievienot komentāru