Jūs atrodaties šeit

LEADFARM 5.0

Projekts: “Lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu kapacitātes uzlabošana, paātrinot uz digitālajām inovācijām balstītu nākotnes prasmju attīstību un apgūšanu”/“Improving agri-food co-operatives’ capacity by speeding up the development and uptake of future skills based on digital innovations”

Saīsinātais nosaukums: LEADFARM 5.0

Programma: Erasmus+

Projekta īstenošanas laiks: 28.02.2022. līdz 27.08.2024.

Vadošais partneris: Īru kooperatīvo organizāciju asociācija ICOS (Īrija)

Projekta partneri:

 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (Latvija);
 • Galīcijas Lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu asociācija AGACA (Spānija),
 • Apmaiņas un apmācību aģentūra CHANGEMAKER AB (Zviedrija);
 • Digitālo risinājumu uzņēmums GRIFO Multimedia (Itālija);
 • Daudznozaru kooperatīvs MedAtlantia (Spānija);
 • Lauksaimniecības kooperatīvu un lauksaimniecības kredītu valsts konfederācija CONFAGRI (Portugāle);
 • Sociālo kooperatīvu asociācija SNRSS (Polija).

Projekta mērķis:

LEADFARM 5.0 mērķis ir diagnosticēt lauksaimniecības un pārtikas nozaru kooperatīvos nepieciešamās prasmes un nākotnes kompetences, attīstot inovatīvas mācību metodikas, kas vērstas uz kooperatīvu dalībnieku un jauno lauksaimnieku apmācību.

Projekta specifiskie mērķi:

 1. diagnosticēt kooperatīvajā lauksaimniecības un pārtikas nozarē nepieciešamās prasmes un nākotnes kompetences;
 2. attīstīt inovatīvas mācību metodikas un atbalstīt mehānismus viedai specializācijai, kas vērsti uz kooperatīviem un jaunajiem lauksaimniekiem;
 3. veicināt zinātnisko izplatību, izmantojot jaunus pieejamus mācību veidus, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas grupām, mazinot atstumtības risku;
 4. veicināt sieviešu līdzdalību jaunajos atklātajos darbos un veicināt kultūru un nepieciešamo kooperatīvo vērtību attīstību.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

 1. atjaunināta e-mācību platforma un lietotne, izveidots virtuālais viedais palīgs un tērzēšanas robots;
 2. inovatīvu mācību materiālu (saturu) par 4 tēmām izveide – IKT un robotikas tehnoloģijas; Vide; Vadība un uzņēmējdarbība; Sociālā un emocionālā inteliģence;
 3. kooperatīvu dalībnieku datu bāzes izveide;
 4. mācībspēku apmācību kurss;
 5. klātienes mācību sesija jaunajiem lauksaimniekiem Īrijā, Spānijā, Portugālē, Latvijā un  Polijā;
 6. noslēguma konference Īrijā.

Projekta kopējais finansējums: 374 716,00 EUR

LLKC finansējums: 41 982,00 EUR

Plašākai informācijai par projektu sazinieties ar Elīnu Ozolu, Lauku attīstības nodaļas vadītāju, e-pasts: elina.ozola@llkc.lv vai Jolantu Sūnu, Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietnieci, e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv