Jūs atrodaties šeit

LLKC stiprina Ukrainas konsultāciju dienestu

Projekti

Lai izveidotu kvalifikācijas paaugstināšanas un konsultantu sertifikācijas sistēmu Ukrainas lauksaimniecības konsultantiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Attīstības sadarbības plāna ietvaros uzsācis jauna projekta īstenošanu Ukrainā – “Mazo un vidējo uzņēmumu lauku teritorijās Ukrainā konkurētspējas palielināšana un to pieejas ES tirgum veicināšana, stiprinot lauku konsultantu kapacitāti un kvalifikāciju”. Projektu finansē LR Ārlietu ministrija un ASV valdība.

Projekta ietvaros augusta beigās Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministrijā Latvijas eksperti tikās ar Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministra vietnieku Viktoru Šeremetu. Vizītes laikā analizēja idejas, kā vislabāk šo projektu īstenot nacionālajā līmenī, lai tā iedarbība būtu ilgtspējīga. Ukraiņu speciālisti atzina, ka  Latvijas pieredze Ukrainas Nacionālā konsultāciju centra izveidē ir ļoti vērtīga un nepieciešama.

Viktors Šeremets, Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministra vietnieks: “Ukrainas sadarbība ar LLKC attīstās un notiek visaugstākajā politikas plānošanas līmenī. Līdz ar to LLKC var Ukrainai palīdzēt ar savu pieredzi. LLKC ir arī aktīva Eiropas lauku konsultantu apvienības EUFRAS dalībniece, kas papildus stiprina mūsu zināšanas un kapacitāti. Sadarbības projekta vīzija ir stiprināt Ukrainas konsultāciju sistēmu, veicinot konkurētspējīgus konsultantu kvalifikācijas mehānismus.”

Viena no būtiskākajām problēmām, kas skar mazos un vidējos lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus Ukrainā, ir zināšanu un pieredzes trūkums par ES regulām un eksporta nosacījumiem. Kvalitatīvu konsultāciju pakalpojumu nozīme ir neatsverama sekmīgai integrācijai ES. Turklāt profesionāls un zinošs konsultants darbojas kā tilts starp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un to iespējām realizēt savu produkciju starptautiskā mērogā.

Projekta ietvaros LLKC eksperti dalīsies zināšanās par Latvijas pieredzi konsultantu sertifikācijas un profesionālās pilnveides jomā, sagatavos ieteikumus konsultantu sertifikācijas sistēmas modernizācijai Ukrainā. Paredzēta arī trīs Latvijas mācību moduļu pārnese lauku konsultantu apmācībās Ukrainā.

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja